قیمت ورق سیاه فولاد کاویان

۱۳۹۷-۰۶-۰۴

قیمت آهن آلات ۳ شهریور ۹۷

قیمت آهن آلات ۳ شهریور ۹۷ قیمت آهن آلات ۳ شهریور ۹۷ در بازار آهن آلات دیروز اکثر محصولات فلزی کاهش قیمت روز قبل را تکرار […]
۱۳۹۷-۰۶-۰۳

قیمت آهن آلات ۱ شهریور ۹۷

قیمت آهن آلات ۱ شهریور ۹۷ قیمت آهن آلات ۱ شهریور ۹۷ در بازار آهن آلات اکثر محصولات فلزی ثبات قیمت داشت و در روزی که […]
۱۳۹۷-۰۶-۰۲

قیمت آهن آلات ۳۰ مرداد ۹۷

قیمت آهن آلات ۳۰ مرداد ۹۷ قیمت آهن آلات ۳۰ مرداد ۹۷ در بازار آهن آلات ۳۰ مرداد ۹۷ در اکثر محصولات فلزی افزایش قیمت شدیدی […]
۱۳۹۷-۰۶-۰۱

قیمت آهن آلات ۲۹ مرداد ۹۷

قیمت آهن آلات ۲۹ مرداد ۹۷ قیمت آهن آلات ۲۹ مرداد ۹۷ در بازار آهن آلات دیروز اکثر محصولات فلزی افزایش قیمت داشت و در روزی […]
۱۳۹۷-۰۵-۳۱

قیمت آهن آلات ۲۸ مرداد ۹۷

قیمت آهن آلات ۲۸ مرداد ۹۷ قیمت آهن آلات ۲۸ مرداد ۹۷ در بازار آهن آلات دیروز اکثر محصولات فلزی کاهش قیمت داشت و در روزی […]
۱۳۹۷-۰۵-۳۰

قیمت آهن آلات ۲۷ مرداد ۹۷

قیمت آهن آلات ۲۷ مرداد ۹۷ قیمت آهن آلات ۲۷ مرداد ۹۷ در بازار آهن آلات  ۲۷ مرداد۹۷ ،در اکثر محصولات فلزی و در بیشتر معاملات […]