۱۳۹۷-۰۲-۲۸
قیمت آهن آلات 27 اردیبهشت 97

بازار آهن آلات ۲۷ اردیبهشت ۹۷

قیمت آهن آلات ۲۷ اردیبهشت ۹۷ قیمت آهن آلات ۲۷ اردیبهشت ۹۷ در بازار آهن آلات دیروز اکثر محصولات فلزی کاهش قیمت داشت و در روزی […]
۱۳۹۷-۰۲-۲۷
قیمت آهن آلات 26 اردیبهشت 97

بازار آهن آلات ۲۶ اردیبهشت ۹۷

قیمت آهن آلات ۲۶ اردیبهشت ۹۷ قیمت آهن آلات ۲۶ اردیبهشت ۹۷ در بازار آهن آلات دیروز اکثر محصولات فلزی کاهش قیمت داشت و در روزی […]
۱۳۹۷-۰۲-۲۶
قیمت آهن آلات 25 اردیبهشت 97

بازار آهن آلات ۲۵ اردیبهشت ۹۷

قیمت آهن آلات ۲۵ اردیبهشت ۹۷ قیمت آهن آلات ۲۵ اردیبهشت ۹۷ در بازار آهن آلات دیروز اکثر محصولات فلزی کاهش قیمت داشت و در روزی […]
۱۳۹۷-۰۲-۲۵
قیمت آهن آلات 24 اردیبهشت 97

بازار آهن آلات ۲۴ اردیبهشت ۹۷

قیمت آهن آلات ۲۴ اردیبهشت ۹۷ قیمت آهن آلات ۲۴ اردیبهشت ۹۷ و در بازار آهن آلات ۲۴ اردیبهشت ۹۷ در بازار آهن آلات دیروز اکثر […]
۱۳۹۷-۰۲-۲۴
قیمت آهن آلات 23 اردیبهشت 97

بازار آهن آلات ۲۳ اردیبهشت ۹۷

قیمت آهن آلات ۲۳ اردیبهشت ۹۷ قیمت آهن آلات ۲۳ اردیبهشت ۹۷ در بازار آهن آلات دیروز اکثر محصولات فلزی کاهش قیمت روز قبل را تکرار […]
۱۳۹۷-۰۲-۲۳
قیمت آهن آلات 22 اردیبهشت 97

بازار آهن آلات ۲۲ اردیبهشت ۹۷

قیمت آهن آلات ۲۲ اردیبهشت ۹۷ قیمت آهن آلات ۲۲ اردیبهشت ۹۷ در بازار آهن آلات دیروز اکثر محصولات فلزی کاهش قیمت داشت و در روزی […]