۱۳۹۷-۰۱-۱۴

آرماتور بندی بخش ۲۶

قالب یک طرفه در آرماتوربندی از چه قالبی باید برای قالب یک طرفه در آرماتوربندی استفاده نمود ؟ در صورتی که طول نشیمن تیرچه بر روی […]
۱۳۹۷-۰۱-۱۳
آرماتور بندی چیست؟٬ آرماتور بندی ساختمان٬ آرماتور بندی ستون٬ آرماتور بندی سقف٬ آرماتور بندی فونداسیون٬ آموزش آرماتوربندی٬ آهن بین٬ اجرای پله ی بتنی٬ بتن آرمه٬ بدنه های قالب٬ پی منفرد٬ تیرچه بلوک٬ تیرچه ی بتنی٬ جدول وزن میلگرد٬ جدول وزن میلگرد آجدار٬ جدول وزن میلگرد ساده٬ جک شاغول کننده٬ ستون با سطح مقطع دایره٬ ستون بتن آمره با مقطع 6 ضلعی٬ ستون تیر و دال بتنی٬ سقف تیرچه بلوک٬ شناژ٬ قالب های خاص٬ قالب های فلزی٬ قیمت آهن٬ قیمت تیرآهن٬ قیمت روز میلگرد٬ قیمت لوله٬ قیمت لوله سیاه٬ قیمت میلگرد٬ قیمت ورق٬ قیمت ورق سیاه٬ مراحل مونتاژ بدنه ی قالب دیوار٬ نحوه آرماتور بندی٬ نماهای قالب بندی فلزی

آرماتور بندی بخش ۲۵

چگونگی اجرای سقف تیرچه بلوک تذکر ۱: به منظور آموزش و اجرای سقف تیرچه بلوک ، هنرآموزان می توانند ابعاد این تمرین را به نحوی مناسبب که به […]
۱۳۹۷-۰۱-۱۳

آرماتور بندی بخش ۲۴

نصب بلوک ها در بین تیرچه ها برای سقف تیرچه بلوک بلوک های سقف تیرچه بلوک را بعد از اجرای شمع بندی زیر تیرچه ها و قالب بندی […]
۱۳۹۷-۰۱-۱۲
تیرچه و بلوک

آرماتور بندی بخش ۲۳

روش حمل تیرچه و بلوک و انبار کردن آن ها معمولاً وزن یک تیرچه در حدی است که، با توجه به طول آن، یک با دو […]
۱۳۹۷-۰۱-۱۱

آرماتور بندی بخش ۲۲

باز کردن قالب و جمع آوری میلگردها پس از بررسی کار اجرا شده توسط هنرآموزان و هنرجویان یاید باز کردن قالب و جمع آوری میلگردها انجام شود و […]
۱۳۹۷-۰۱-۱۰

آرماتور بندی بخش ۲۱

راهنمای نقشه خوانی نماهای قالب بندی فلزی در پلان ها و نماهای قالب بندی فلزی که ملاحظه می نمایید (شکل های ۱۰-۹ و ۳۱-۹ و ۳۲-۹ و […]