۱۳۹۷-۰۱-۱۹
فشار نورد ساندویچی | مقایسه نورد معمولی و نورد ساندویچی بخش سوم - آهن بین

برسی نورد ساندویچی و معمولی بخش سوم

مقایسه نورد معمولی و نورد ساندویچی مقایسه دو حالت نشان می دهد که جهت کاهش ضخامت و فشار نورد ساندویچی د یکسان در لایه فولادی، نیروی […]
۱۳۹۷-۰۱-۱۸
نورد ورق فولادی به روش ساندویچی | تحلیل عددی در بحث نورد ساندویچی و معمولی بخش دوم - آهن بین

برسی نورد ساندویچی و معمولی بخش دوم

تحلیل عددی در بحث نورد ساندویچی و معمولی فرایند نورد ورق فولادی به روش ساندویچی با لایه های آلومینیومی به روش المان محدود مورد بررسی قرار […]
۱۳۹۷-۰۱-۱۷
برسی نورد ساندویچی و معمولی بخش اول آهن بین

برسی نورد ساندویچی و معمولی بخش اول

مقدمه برسی نورد معمولی و نورد ساندویچی بررسی پارامترهای مؤثر در فرآیند نورد ساندویچی و معمولی ورق نازک فولادی به کمک روش اجزاء محدود: در این […]
۱۳۹۷-۰۱-۱۴

آرماتور بندی بخش ۲۶

قالب یک طرفه در آرماتوربندی از چه قالبی باید برای قالب یک طرفه در آرماتوربندی استفاده نمود ؟ در صورتی که طول نشیمن تیرچه بر روی […]
۱۳۹۷-۰۱-۱۳
آرماتور بندی چیست؟٬ آرماتور بندی ساختمان٬ آرماتور بندی ستون٬ آرماتور بندی سقف٬ آرماتور بندی فونداسیون٬ آموزش آرماتوربندی٬ آهن بین٬ اجرای پله ی بتنی٬ بتن آرمه٬ بدنه های قالب٬ پی منفرد٬ تیرچه بلوک٬ تیرچه ی بتنی٬ جدول وزن میلگرد٬ جدول وزن میلگرد آجدار٬ جدول وزن میلگرد ساده٬ جک شاغول کننده٬ ستون با سطح مقطع دایره٬ ستون بتن آمره با مقطع 6 ضلعی٬ ستون تیر و دال بتنی٬ سقف تیرچه بلوک٬ شناژ٬ قالب های خاص٬ قالب های فلزی٬ قیمت آهن٬ قیمت تیرآهن٬ قیمت روز میلگرد٬ قیمت لوله٬ قیمت لوله سیاه٬ قیمت میلگرد٬ قیمت ورق٬ قیمت ورق سیاه٬ مراحل مونتاژ بدنه ی قالب دیوار٬ نحوه آرماتور بندی٬ نماهای قالب بندی فلزی

آرماتور بندی بخش ۲۵

چگونگی اجرای سقف تیرچه بلوک تذکر ۱: به منظور آموزش و اجرای سقف تیرچه بلوک ، هنرآموزان می توانند ابعاد این تمرین را به نحوی مناسبب که به […]
۱۳۹۷-۰۱-۱۳

آرماتور بندی بخش ۲۴

نصب بلوک ها در بین تیرچه ها برای سقف تیرچه بلوک بلوک های سقف تیرچه بلوک را بعد از اجرای شمع بندی زیر تیرچه ها و قالب بندی […]