۱۳۹۷-۰۳-۰۱
روش تهیه ورق های نازک ( ورق کاری بخش چهارم )

روش تهیه ورق های نازک ( ورق کاری بخش چهارم )

روش تهیه ورق های نازک امروزه ورق های نازک را به وسیله ماشین های نورد مداوم (سری) تولید می کنند. در این روش مراحل تولید ورق […]
۱۳۹۷-۰۲-۳۱
روش تولید ورق های فلزی ( ورق کاری بخش سوم )

روش تولید ورق های فلزی ( ورق کاری بخش سوم )

روش تولید ورق های فلزی برای تولید ورق های فلزی توسط روش های نورد کاری استفاده می شوند. دستگاه های نورد در حالت گرم شمش های […]
۱۳۹۷-۰۲-۳۰
ورقهای فلزی ( ورق کاری بخش دوم )

ورقهای فلزی ( ورق کاری بخش دوم )

ورقهای فلزی از قرن ها پیش انسان برای تهیه وسایل و ظروف مورد استفاده خود از انواع ورقهای فلزی استفاده نموده است. با پیشرفت علم و […]
۱۳۹۷-۰۲-۲۹
قیمت آهن آلات 27 اردیبهشت 97

ورق های فلزی در صنعت (ورق کاری بخش اول)

تولید و کاربرد ورق های فلزی در صنعت موادی که در صنایع فلزی و  در ورق های فلزی مورد استفاده قرار می گیرد را می توان […]
۱۳۹۷-۰۲-۲۲
خیز بار مرده

معرفی و طراحی سقف کامپوزیت عرشه فولادی بخش سوم

مثال محاسبه خیز بار مرده خیز بار مرده گروه اول برابر است با : δ_D=  (۵q_D l^4)/(384 E_s I_s )=  (۵×۴×〖۶۰۰〗^۴)/(۳۸۴×۲٫۱×〖۱۰〗^۶×۸۶۹)=۳٫۷ cm مشخصات مقطع معادل با […]
۱۳۹۷-۰۲-۲۰
سقف کامپوزیت

معرفی و طراحی سقف کامپوزیت عرشه فولادی بخش اول

معرفی و طراحی سقف عرشه فولادی سرفصل مطالب ( سقف کامپوزیت ) آشنایی با سیستم سازه ای سقف کامپوزیت معیارهای مقاومت و نحوه محاسبه و کنترل آنها […]