۱۳۹۶-۱۰-۳۰
جدول وزن تیرآهن بال‌ پهن

جدول وزن تیرآهن بال‌ پهن

جدول وزن تیرآهن بال‌ پهن جدول وزن تیرآهن بال‌ پهن به شما این امکان را می‌دهد که با توجه به نوع تیرآهن بال‌پهن و مشخصات ظاهری […]
۱۳۹۶-۱۰-۳۰
جدول وزن تیرآهن سبک سنگین

جدول وزن تیرآهن سبک و سنگین

جدول وزن تیرآهن سبک سنگین جدول وزن تیرآهن سبک سنگین به شما این امکان را می‌دهد که با توجه به نوع تیرآهن و مشخصات ظاهری نوع […]
۱۳۹۶-۱۰-۳۰
میلگرد چیست - قیمت میلگرد جدول وزن میلگرد

جدول وزن میلگرد

آهن بین در جدول وزن میلگرد به شما این امکان را می‌دهد که با توجه به سایز میلگرد موردنظر مقدار وزن آن را در یک متر […]
۱۳۹۶-۱۰-۳۰
جدول وزن ناودانی جدول وزن نبشی

جدول وزن نبشی

جدول وزن نبشی جدول وزن نبشی به شما این امکان را می دهد که با توجه به مشخصات ظاهری نبشی نوع مورد نظر، مقدار وزن آن […]
۱۳۹۶-۱۰-۳۰
جدول وزن ورق

جدول وزن ورق

جدول وزن ورق آهن بین در جدول وزن ورق به شما این امکان را میدهد  با توجه به ضخامت ورق مورد نظر مقدار وزن آن را […]