۱۳۹۷-۰۸-۰۳
قیمت آهن آلات 24 مهر 97

قیمت آهن آلات ۲۸ مهر ۹۷

۲۸ مهر, ۱۶:۱۵ قیمت آهن آلات ۲۸ مهر ۹۷ در قیمت آهن آلات ۲۸ مهر ۹۷ با فرو پاشی بنیان دلالان در تمامی بازارها دومینوی ریزش […]
۱۳۹۷-۰۸-۰۲
قیمت آهن آلات 26 مهر 97

قیمت آهن آلات ۲۶ مهر ۹۷

قیمت آهن آلات ۲۶ مهر ۹۷ در قیمت آهن آلات ۲۶ مهر ۹۷ با فرو پاشی بنیان دلالان در تمامی بازارها دومینوی ریزش قیمت به بازار […]
۱۳۹۷-۰۷-۲۶
قیمت آهن آلات 25 مهر 97

قیمت آهن آلات ۲۵ مهر ۹۷

  قیمت آهن آلات ۲۵ مهر ۹۷ در قیمت آهن آلات ۲۵ مهر ۹۷ با فرو پاشی بنیان دلالان در تمامی بازارها دومینوی ریزش قیمت به […]
۱۳۹۷-۰۷-۲۴
قیمت آهن آلات 24 مهر 97

قیمت آهن آلات ۲۴ مهر ۹۷

قیمت آهن آلات ۲۴ مهر ۹۷ در قیمت آهن آلات ۲۴ مهر ۹۷ با فرو پاشی بنیان دلالان در تمامی بازارها دومینوی ریزش قیمت به بازار […]
۱۳۹۷-۰۷-۲۳
قیمت آهن آلات 23 مهر 97

قیمت آهن آلات ۲۳ مهر ۹۷

قیمت آهن آلات ۲۳ مهر ۹۷ در قیمت آهن آلات ۲۳ مهر ۹۷ همچنان ریزش قیمت‌ ادامه داشت , در بازار ۲۳ مهر ۹۷ اکثر قیمت […]
۱۳۹۷-۰۷-۲۲
قیمت آهن آلات 22 مهر 97

قیمت آهن آلات ۲۲ مهر ۹۷

قیمت آهن آلات ۲۲ مهر ۹۷ در قیمت آهن آلات ۲۲ مهر ۹۷ و در معاملات بازار آهن آلات روزی با روند کاهش قیمت را طی […]
۱۳۹۷-۰۷-۲۱
قیمت آهن آلات 21 مهر 97

قیمت آهن آلات ۲۱ مهر ۹۷

قیمت آهن آلات ۲۱ مهر ۹۷ در قیمت آهن آلات ۲۱ مهر ۹۷ با فرو پاشی بنیان دلالان در تمامی بازارها دومینوی ریزش قیمت به بازار […]
۱۳۹۷-۰۷-۲۰
قیمت آهن آلات 19 مهر 97

قیمت آهن آلات ۱۹ مهر ۹۷

قیمت آهن آلات ۱۹ مهر ۹۷ در قیمت آهن آلات ۱۹ مهر ۹۷ با فرو پاشی بنیان دلالان در تمامی بازارها دومینوی ریزش قیمت به بازار […]
۱۳۹۷-۰۷-۱۹
قیمت آهن آلات 18 مهر 97

قیمت آهن آلات ۱۸ مهر ۹۷

قیمت آهن آلات ۱۸ مهر ۹۷ در قیمت آهن آلات ۱۸ مهر ۹۷ با فرو پاشی بنیان دلالان در تمامی بازارها دومینوی ریزش قیمت به بازار […]
۱۳۹۷-۰۷-۱۸
قیمت آهن آلات 17 مهر 97

قیمت آهن آلات ۱۷ مهر ۹۷

قیمت آهن آلات ۱۷ مهر ۹۷ در قیمت آهن آلات ۱۷ مهر ۹۷ با فرو پاشی بنیان دلالان در تمامی بازارها دومینوی ریزش قیمت به بازار […]
۱۳۹۷-۰۷-۱۷
قیمت آهن آلات 16 مهر 97

قیمت آهن آلات ۱۶ مهر ۹۷

قیمت آهن آلات ۱۶ مهر ۹۷ در قیمت آهن آلات ۱۶ مهر ۹۷ با فرو پاشی بنیان دلالان در تمامی بازارها دومینوی ریزش قیمت به بازار […]
۱۳۹۷-۰۷-۱۶

قیمت آهن آلات  ۱۵ مهر ۹۷

قیمت آهن آلات ۱۵ مهر ۹۷ در بازار آهن آلات ۱۵ مهر ۹۷ و با رصد انوع قیمت آهن آلات ۱۵ مهر ۹۷ رکرد داران به […]