۱۳۹۶-۱۲-۱۵
آرماتوربندی و میلگردها برتری آهن اسفنجی - آهن بین

کاربرد آهن اسفنجی ۳

برتری آهن اسفنجی برتری آهن اسفنجی ، ترکیب شیمیائی مشخصں و نسبتا” کنواخت آن است که سبب سهولت به کار بستن آن در فرایندهای مختلف تولید […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
کاربرد آهن اسفنجی - آهن بین

کاربرد آهن اسفنجی ۲

میزان تولید آهن اسفنجی و کاربرد آهن اسفنجی کاربرد آهن اسفنجی به چدن یا فولاد ضروری است. اکسیژن باقیمانده در آهن اسفنجی + عموما در اکسید فروFeO، […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
آهن اسفنجی - آهن بین

کاربرد آهن اسفنجی ۱

کاربرد آهن اسفنجی در تولید چدن و فولاد کاربرد آهن اسفنجی برای تولید چدن و فولاد در مقیاسهای مختلف آزمایشگاهی و صنعتی در کورههای متداول ذوب […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
تیر و ستون بتنی - آهن بین

میلگرد فولادی در بتن ۶

یکپارچگی میلگرد فولادی در بتن خود تراکم بخش ششم اثر بتن خود تراکم بر رفتار اتصالات خارجی تیر و ستون بتنی برای بررسی اثر انواع بتن  ( […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
بتن - آهن بین

میلگرد فولادی در بتن۵

یکپارچگی میلگرد فولادی در بتن خود تراکم بخش پنجم مدل‌سازی اجزاء محدود آزمایش بیرون کشیدن – میلگرد (PULLOUT) مدل‌سازی سه بعدی برای شبیه‌سازی سه بعدی نمی‌توان از […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
مقاومت بتن - آهن بین

میلگرد فولادی در بتن۴

یکپارچگی میلگرد فولادی در بتن خود تراکم بخش چهارم  مقاومت بتن و مدل‌های شکست اتصال میلگرد در بتن بر اساس نسبت بین مقاومت بتن و مقاومت برسی […]
۱۳۹۶-۱۲-۰۹
میلگرد فلزی- آهن بین

میلگرد فولادی بتن۳

یکپارچگی میلگرد فلزی در بتن خود تراکم بخش سوم نتایج آزمایش بیرون کشیدن میلگرد فلزی از داخل بتن نحوه نام‌گذاری نمونه‌ها بر اساس پارامترهای زیر است: ۱ […]
۱۳۹۶-۱۲-۰۸
یکپارچگی میلگرد فولادی - آهن بین

میلگرد فولادی در بتن۲

یکپارچگی میلگرد فولادی در بتن خود تراکم بخش دوم برای یکپارچگی میلگرد فولادی برهم‌کنش اتصال بین دو ماده با المان‌های فنر مدل شده است که داده‌های ورودی ارتباط […]
۱۳۹۶-۱۲-۰۶
میلگرد فولادی در بتن

میلگرد فولادی در بتن۱

یکپارچگی میلگرد فولادی در بتن خود تراکم بخش اول ساختمان مجموعه‌ای از اجزای ساده است که به وسیله اتصالات به یکدیگر پیوند یافته‌اند. اگر اتصال صحیح طراحی […]
۱۳۹۶-۱۱-۳۰
آرماتور بندی و بتن - آهن بین

آرماتور بندی و بتن ۸

آرماتور بندی و بتن بخش هشتم اجرای قالب بندی چوبی و آرماتور بندی و بتن تربتنی بر روی ستون های آجری ۱- در کارهای جمعی، که […]
۱۳۹۶-۱۱-۲۸
آرماتوربندی و بتن - آهن بین

آرماتوربندی و بتن ۷

آرماتوربندی و بتن بخش هفتم ۲-۲۲-۱- مراحل خم کردن میلگردهای راستا (سیتکا) برای آرماتوربندی و بتن : ۱- پس از انتخاب میلگرد در آرماتوربندی و بتن […]
۱۳۹۶-۱۱-۲۷
آرماتوربندی و میلگردها برتری آهن اسفنجی - آهن بین

آرماتوربندی و میلگردها ۵

آرماتوربندی و میلگردها بخش پنجم ۱۴ – ۲- صفحه ی خم کن میلگرد صفحه ی خمکن آرماتوربندی و میلگردها عبارت است از صفحه ی فولادی مربع […]