۱۳۹۷-۰۱-۱۳

آرماتور بندی بخش ۲۴

نصب بلوک ها در بین تیرچه ها برای سقف تیرچه بلوک بلوک های سقف تیرچه بلوک را بعد از اجرای شمع بندی زیر تیرچه ها و قالب بندی […]
۱۳۹۷-۰۱-۱۲
تیرچه و بلوک

آرماتور بندی بخش ۲۳

روش حمل تیرچه و بلوک و انبار کردن آن ها معمولاً وزن یک تیرچه در حدی است که، با توجه به طول آن، یک با دو […]
۱۳۹۷-۰۱-۱۱

آرماتور بندی بخش ۲۲

باز کردن قالب و جمع آوری میلگردها پس از بررسی کار اجرا شده توسط هنرآموزان و هنرجویان یاید باز کردن قالب و جمع آوری میلگردها انجام شود و […]
۱۳۹۷-۰۱-۱۰

آرماتور بندی بخش ۲۱

راهنمای نقشه خوانی نماهای قالب بندی فلزی در پلان ها و نماهای قالب بندی فلزی که ملاحظه می نمایید (شکل های ۱۰-۹ و ۳۱-۹ و ۳۲-۹ و […]
۱۳۹۷-۰۱-۰۹

آرماتوربندی بخش ۲۰

اجرای قالب بندی فلزی و آرماتوربندی مجموعه ی ستون تیر و دال بتنی هدف های رفتاری: در پایان فصل ستون تیر و دال بتنی ، هنرجو باید […]
۱۳۹۷-۰۱-۰۸

آرماتور بندی بخش ۱۹

مراحل مونتاژ بدنه ی قالب در بحث مراحل مونتاژ بدنه ی قالب دیوار قطعات قالب مدولار دیوار را بر روی زمین صاف به نحوی بینید که سطح قالب […]
۱۳۹۷-۰۱-۰۷

آرماتور بندی بخش ۱۸

اجرای آرماتور ( میلگرد ) بندی و قالب بندی فلزی ( آهنی ) مجموعه ی دیوار، ستون و پوتر بتنی هدف های رفتاری: در پایان  فصل […]
۱۳۹۷-۰۱-۰۶

آرماتوربندی بخش ۱۷

  فاصله نگه دارها بندهای قوی فلزی مهار فشارهای جانبی وارد به بدنه ی قالب ها بندهای قوی فلزی و ثابت نگه داشتن فاصله ی بدنه های […]
۱۳۹۷-۰۱-۰۵

آرماتوربندی بخش۱۶

قالب های خاص آرماتوربندی بخش۱۶ اگر با ترکیب قالب های استاندارد و فیلرها نتوان قالب سازهای را به وجود آورد، در آن صورت باید از « قالب […]
۱۳۹۷-۰۱-۰۴

آرماتوربندی بخش ۱۵

قالب های فلزی ( آهنی ) هدف های رفتاری: در فصل قالب های فلزی ، هنرجو باید بتواند: قالب های فلزی (آهنی) را تعریف نموده و علت استفاده […]
۱۳۹۷-۰۱-۰۳

آرماتوربندی بخش ۱۴

اجرای پله ی بتنی هدف های رفتاری: در پایان در بحث اجرای پله ی بتنی ، هنرجو باید بتواند: قالب پله ی بتنی را اجرا کند. آرماتور(میلگرد)های پله […]
۱۳۹۷-۰۱-۰۲

آرماتوربندی بخش ۱۳

اجرای قالب بندی و آرماتوربندی ( میلگرد ) ستون با سطح مقطع دایره مراحل ساخت: در  تمرین در بحث ستون با سطح مقطع دایره ، پزیسیون های […]