۱۳۹۷-۰۷-۱۹

قیمت آهن آلات ۱۸ مهر ۹۷

قیمت آهن آلات ۱۸ مهر ۹۷ در قیمت آهن آلات ۱۸ مهر ۹۷ با فرو پاشی بنیان دلالان در تمامی بازارها دومینوی ریزش قیمت به بازار […]
۱۳۹۷-۰۷-۱۸

قیمت آهن آلات ۱۷ مهر ۹۷

قیمت آهن آلات ۱۷ مهر ۹۷ در قیمت آهن آلات ۱۷ مهر ۹۷ با فرو پاشی بنیان دلالان در تمامی بازارها دومینوی ریزش قیمت به بازار […]
۱۳۹۷-۰۷-۱۷

قیمت آهن آلات ۱۶ مهر ۹۷

قیمت آهن آلات ۱۶ مهر ۹۷ در قیمت آهن آلات ۱۶ مهر ۹۷ با فرو پاشی بنیان دلالان در تمامی بازارها دومینوی ریزش قیمت به بازار […]
۱۳۹۷-۰۷-۱۲

قیمت آهن آلات ۱۱ مهر ۹۷

قیمت آهن آلات ۱۱ مهر ۹۷ در بازار آهن آلات ۱۱ مهر ۹۷ و با رصد انوع قیمت آهن آلات ۱۱ مهر ۹۷ رکرد داران به […]
۱۳۹۷-۰۷-۱۱

قیمت آهن آلات ۲۷ شهریور ۹۷

قیمت آهن آلات ۲۷ شهریور ۹۷ در بازار آهن آلات و در روزی که بیشتر محصولات فلزی و در قیمت آهن آلات ۲۷ شهریور ۹۷ روندی […]
۱۳۹۷-۰۷-۱۰

قیمت آهن آلات ۲۶ شهریور ۹۷

قیمت آهن آلات ۲۶ شهریور ۹۷ قیمت آهن آلات ۲۶ شهریور ۹۷ در بازار آهن آلات دیروز اکثر محصولات فلزی کاهش قیمت داشت و در روزی […]