۱۳۹۶-۱۲-۱۰
مقاومت بتن - آهن بین

میلگرد فولادی در بتن۴

یکپارچگی میلگرد فولادی در بتن خود تراکم بخش چهارم  مقاومت بتن و مدل‌های شکست اتصال میلگرد در بتن بر اساس نسبت بین مقاومت بتن و مقاومت برسی […]
۱۳۹۶-۱۲-۰۹
میلگرد فلزی- آهن بین

میلگرد فولادی بتن۳

یکپارچگی میلگرد فلزی در بتن خود تراکم بخش سوم نتایج آزمایش بیرون کشیدن میلگرد فلزی از داخل بتن نحوه نام‌گذاری نمونه‌ها بر اساس پارامترهای زیر است: ۱ […]
۱۳۹۶-۱۲-۰۸
یکپارچگی میلگرد فولادی - آهن بین

میلگرد فولادی در بتن۲

یکپارچگی میلگرد فولادی در بتن خود تراکم بخش دوم برای یکپارچگی میلگرد فولادی برهم‌کنش اتصال بین دو ماده با المان‌های فنر مدل شده است که داده‌های ورودی ارتباط […]
۱۳۹۶-۱۲-۰۶
میلگرد فولادی در بتن

میلگرد فولادی در بتن۱

یکپارچگی میلگرد فولادی در بتن خود تراکم بخش اول ساختمان مجموعه‌ای از اجزای ساده است که به وسیله اتصالات به یکدیگر پیوند یافته‌اند. اگر اتصال صحیح طراحی […]
۱۳۹۶-۱۱-۳۰
آرماتور بندی و بتن - آهن بین

آرماتور بندی و بتن ۸

آرماتور بندی و بتن بخش هشتم اجرای قالب بندی چوبی و آرماتور بندی و بتن تربتنی بر روی ستون های آجری ۱- در کارهای جمعی، که […]
۱۳۹۶-۱۱-۲۸
آرماتوربندی و بتن - آهن بین

آرماتوربندی و بتن ۷

آرماتوربندی و بتن بخش هفتم ۲-۲۲-۱- مراحل خم کردن میلگردهای راستا (سیتکا) برای آرماتوربندی و بتن : ۱- پس از انتخاب میلگرد در آرماتوربندی و بتن […]