۱۳۹۶-۱۲-۱۶
کاربرد آهن اسفنجی در تولید - آهن بین

 کاربرد آهن اسفنجی ۴

 کاربرد آهن اسفنجی در تولید کاربرد آهن اسفنجی در تولید ، …….. فرایند احیای نهایی به سبب حفظ آستر دیرگداز کوره از تشعشع مستقیم قوس ها […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۵
آرماتوربندی و میلگردها برتری آهن اسفنجی - آهن بین

کاربرد آهن اسفنجی ۳

برتری آهن اسفنجی برتری آهن اسفنجی ، ترکیب شیمیائی مشخصں و نسبتا” کنواخت آن است که سبب سهولت به کار بستن آن در فرایندهای مختلف تولید […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
کاربرد آهن اسفنجی - آهن بین

کاربرد آهن اسفنجی ۲

میزان تولید آهن اسفنجی و کاربرد آهن اسفنجی کاربرد آهن اسفنجی به چدن یا فولاد ضروری است. اکسیژن باقیمانده در آهن اسفنجی + عموما در اکسید فروFeO، […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
آهن اسفنجی - آهن بین

کاربرد آهن اسفنجی ۱

کاربرد آهن اسفنجی در تولید چدن و فولاد کاربرد آهن اسفنجی برای تولید چدن و فولاد در مقیاسهای مختلف آزمایشگاهی و صنعتی در کورههای متداول ذوب […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
تیر و ستون بتنی - آهن بین

میلگرد فولادی در بتن ۶

یکپارچگی میلگرد فولادی در بتن خود تراکم بخش ششم اثر بتن خود تراکم بر رفتار اتصالات خارجی تیر و ستون بتنی برای بررسی اثر انواع بتن  ( […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
بتن - آهن بین

میلگرد فولادی در بتن۵

یکپارچگی میلگرد فولادی در بتن خود تراکم بخش پنجم مدل‌سازی اجزاء محدود آزمایش بیرون کشیدن – میلگرد (PULLOUT) مدل‌سازی سه بعدی برای شبیه‌سازی سه بعدی نمی‌توان از […]