۱۳۹۶-۱۲-۲۷
قیمت آهن آلات 26 اسفند 96

قیمت آهن آلات ۲۶ اسفند ۹۶

قیمت آهن آلات ۲۶ اسفند ۹۶ امروز راحترین روز برای گروه آنالیز بازار آهن بین بود چون قیمت آهن آلات ۲۶ اسفند ۹۶ هیچگونه تغییری را […]
۱۳۹۶-۱۲-۲۶

قیمت آهن آلات ۲۳ اسفند ۹۶

قیمت آهن آلات ۲۳ اسفند ۹۶ روز بعد از چهرشنبه سوری نیز روز آرامی در بازار قیمت آهن آلات ۲۳ اسفند ۹۶ بود و این روز […]
۱۳۹۶-۱۲-۲۶
قیمت آهن آلات 24 اسفند 96 آهن بین

قیمت آهن آلات ۲۴ اسفند ۹۶

قیمت آهن آلات ۲۴ اسفند ۹۶ امروز راحترین روز برای گروه آنالیز بازار آهن بین بود چون قیمت آهن آلات ۲۴ اسفند ۹۶ هیچگونه تغییری را […]
۱۳۹۶-۱۲-۲۴
بتن آرمه آرماتور بندی قسمت دهم آهن بین

آرماتوربندی ۱۰

ستون های بتن آرمه هدف های رفتاری در بحث ستون های بتن آرمه ستون و ستون بتنی را تعریف کند. دلیل استفاده از میلگرد را در […]
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
محصولات آهنی قیمت آهن آلات 96/12/22 آهن بین

قیمت محصولات آهنی در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۶

قیمت محصولات آهنی در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۶ گروه آنالیز بازار آهن بین روز گذشته را یکی از روزهای آرام در بازار آهن آلات و محصولات آهنی  در […]
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
پی منفرد آرماتور بندی 9 آهن بین

آرماتور بندی بخش ۹

پی های منفرد بتنی هدف های رفتاری در بحث پی منفرد : در پایان این فصل، هنرجو باید بتواند: پی را تعریف کند و نحوه ی آرماتور ( […]