۱۳۹۷-۰۳-۲۷
بریدن ورق به وسیله قیچی و قلم تصویر شاخص

بریدن ورق به وسیله قیچی و قلم ( ورقکاری بخش سی‌ام )

بریدن ورق به وسیله قیچی و قلم در بخش قبلی مسال‌هایی از انواع راه‌های متداول قلم کاری ورق مثل بریدن ورق به وسیله قیچی و قلم […]
۱۳۹۷-۰۳-۲۶
مسائل عملی قلم کاری ورق تصویر شاخص

مسائل عملی قلم کاری ورق ( ورقکاری بخش بیست و نهم )

مسائل عملی قلم کاری ورق بعد از مقالات نکات تکمیلی در بحث قلم کاری ( ورقکاری بخش بیست و هشتم ) و قلم کاری ورق بصورت […]
۱۳۹۷-۰۳-۲۵
نکات تکمیلی در بحث قلم کاری تصویر شاخص

نکات تکمیلی در بحث قلم کاری ( ورقکاری بخش بیست و هشتم )

نکات تکمیلی در بحث قلم کاری ( ورقکاری بخش بیست و هشتم ) بعد از مقالات قلم کاری ورق بصورت عملی ( ورقکاری بخش بیست و هفتم […]
۱۳۹۷-۰۳-۲۴
قلم کاری ورق بصورت عملی تصویر شاخص

قلم کاری ورق بصورت عملی ( ورقکاری بخش بیست و هفتم )

قلم کاری ورق بصورت عملی ( ورقکاری بخش بیست و هفتم ) در این مقاله بعد از انجام یک فعالیت کارگاهی در مبحث برشکاری ورق به بحث […]
۱۳۹۷-۰۳-۲۳
نکات ایمنی و حفاظتی برشکاری

نکات ایمنی و حفاظتی برشکاری ( ورقکاری بخش بیست ششم )

نکات ایمنی و حفاظتی برشکاری : ( ورقکاری بخش بیست ششم ) برای حفظ نکات ایمنی و حفاظتی برشکاری مخصوصا در بحث ورقکاری حتما به موارد […]
۱۳۹۷-۰۳-۲۲

قیچی کاری ورق ( ورقکاری قسمت بیست و پنج )

قیچی کاری ورق همان طوری که در فصل دوم در باره ی قیچی کاری ورق توضیح داده شد برشکاری با قیچی از روش های بدون براده برداری […]