۱۳۹۷-۰۴-۰۲

کار عملی در اجرای تمرین خمکاری و پرچکاری ( ورقکاری بخش سی‌ و شیشم )

کار عملی در اجرای تمرین خمکاری و پرچکاری آهن بین در ادامه مجموعه مقالات ورقکاری برای بالا بردن سطح خوانندگان چنیدین مسئله‌ی در حوضه ورقکاری و […]
۱۳۹۷-۰۴-۰۱

کار عملی در اجرای فرنگی پیچ ( ورقکاری بخش سی‌ و پنجم )

کار عملی در اجرای فرنگی پیچ ( ورقکاری بخش سی‌ و پنجم ) آهن بین در ادامه مجموعه مقالات ورقکاری ودر بحث فرنگی پیچ برای بالا بردن […]
۱۳۹۷-۰۳-۳۱
پرچکاری چکشی 7

روش پرچکاری چکشی ( ورقکاری بخش سی‌ و چهارم )

روش پرچکاری چکشی پرچکاری چکشی در حالت سرد و گرم به منظوهای مختلف مانند اتصال و آب بندی و غیره انجام می شود. سر میخ پرچ […]
۱۳۹۷-۰۳-۳۰

خمکاری با ماشین خمکن ( ورقکاری بخش سی‌ و سوم )

خمکاری با ماشین خمکن ماشین خمکن از دو فک بالایی و پایینی و فک خم کننده تشکیل شده است که می تواند تحت زاویه های مختلف […]
۱۳۹۷-۰۳-۲۹
خمکاری ورق با ابزار دستی تصویر شاخص

خمکاری ورق با ابزار دستی ( ورقکاری بخش سی و دوم )

خمکاری ورق با ابزار دستی خمکاری ورق با ابزار دستی می‌توان برای ورق‌های نازک فلزی استفاده نمود. برای استفاده از روش خمکاری ورق با ابزار دستی […]
۱۳۹۷-۰۳-۲۸
خمکاری ورق تصویر شاخص

روش های خمکاری ورق های فلزی ( ورقکاری بخش سی و یکم )

روش های خمکاری ورق های فلزی در پایان بخش خمکاری ورق از مجموعه مقالات ورقکاری بخش سی و یکم و آموزش تئوری خم کاری ورقهای فلزی […]