جدول قیمت ورق رنگی


برای نهایی کردن قیمت ورق رنگی با ما در تماس باشید
تلفن : 95118222
فکس :66673691

 قیمت ورق رنگی

قیمت ورق رنگی هر روز هفته بعد از اعلاق قیمت فلزات گرانبها در جداول مربوطه بعد از ساعت ۱۱ صبح قرار گرفته و مراجعین محترم میتوانند از این قیمت ها استفاده کنند. کارخانجات و مبادی اصلی تولید کننده که اعلام قیمت ورق رنگی از آنها نشعت گرفته و اعلام میگردد در جدول فوق  ذکر شده اند اما باید توجه داشت هر یک از تولید کنندگان  فوق مشخصات خاصی برای تولیدان خود دارند.

برای مشاهده  قیمت ورق سیاه  کلیک کنید

که مصرف کننده بنا به نیاز خود باید از آن بهره ببرند ، برای مثال  یکی از بزرگترین کارخانجات تولید ورق رنگی اکسین اهواز است اما مشخصه مهم تولیدات این مجموعه عرض  متری کلییه تولیدات آن است ( تا زمان انتشار این مقاله ) . معمولات تولید کنندگان اسکلت  های فلزی مصرف کننده اصلی این گونه ورق ها هستند

که کیفیت و ضخامت خاصی  برای تولید سازه آهن  خود در نظر میگیرند . این ورق ها از کارخانه به دو صورت رول و شیت به فروش می رسند .

نویسنده مطلب آهن بین