قیمت محصولات فلزی در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۶

لوله اگزوز آهن بین
عمده فروشندگان محصولات خودرویی جهان را جایگاهی بهتر می کند
۱۳۹۶-۱۲-۲۱
کارآموزی آهن بین
شیوه های جدید کارآموزی در صنعت
۱۳۹۶-۱۲-۲۲

قیمت محصولات فلزی در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۶

قیمت محصولات فلزی آهن بین

پیشبینی قیمت محصولات فلزی در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۶

طبق پیشبینی های گفته شده در روزهای منتهی به سال ۹۶ روند بازار روندی باثبات از خود نشان داد طبق روزهای گذشته اکثر قیمت محصولات فلزی ، هم محصولات ذوبی و هم محصولات غیر ذوبی در اکثر کارخانه های به دور از تلاطم های لحظه ای قیمت روز گذشته ی خود را دنبال کرد. در بعضی از کارخانه ها نیز روند قیمت گذاری مسیری کاهشی را به سر برد تا هفته آخر سال ۹۶ آرامش بوجود آمده را حفظ کند.

برای مشاهده قیمت آهن کلیک کنید 

برای مشاهده قیمت تیرآهن کلیک کنید

برای مشاهده قیمت میلگرد کلیک کنید

برای مشاهده قیمت لوله کلیک کنید

برای مشاهده  قیمت ورق سیاه   کلیک کنید

قیمت میلگرد در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۶

قیمت میلگرد مثل باقی قیمت محصولات فلزی در اکثر کارخانه ها ثابت و قیمت میلگرد در کارخانه های فایکو، زاگرس شهرکرد ، فولاد الماس باران تاك  و فولاد راد همدان ، الماس تاکستان و فولاد زمرد نیز روند کاهشی داشت. کمترین کاهش قیمت مربوط به کارخانه میلگرد فایکو و بیشترین کاهش  مربوط کارخانه میلگرد آجدار فولاد الماس باران تاك و فولاد الماس تاکستان بود.

پقیمت میلگرد آجدار فایکو ۵ تومان روند کاهشی داشت.

قیمت میلگرد زاگرس شهركرد ۱۰ تومان روند کاهشی داشت.

قیمت میلگرد هیربد روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد ارگ تبریز روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار البرز غرب روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آذر فولاد امین تیکمه داش روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد نیشابور روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار فولاد الماس باران تاك ۲۰ تومان روند کاهشی داشت.

قیمت میلگرد فولاد الماس تاکستان ۲۰ تومان روند کاهشی داشت.

قیمت میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد نورد نوین ابهر روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار فولاد زمرد ۱۰ تومان روند کاهشی داشت.

قیمت میلگرد آجدار میانه روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد سیرجان روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار فولاد و نورد هشترود روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد بردسیر روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد روهینا روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار فولاد قزوین روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار مجتمع فولاد ایوان روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار فولاد بافق روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار فولاد آناهیتا گیلان روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار فولاد راد همدان ۱۰ تومان روند کاهشی داشت.

قیمت ورق در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۶

قیمت ورق همچون باقی قیمت محصولات فلزی روند بازار را در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۶ تثبیت نمود این محصولات فلزی در اکثر کارخانه های تولید کننده ی انواع ورق روند روز قبل را در پیش گرفت و قیمت های روزهای گذشته را تکرار کرد و قیمت ورق در همه کارخانه ها بجز یک کار خانه ثابت ماند.قیمت ورق سیاه در کارخانه ی فابریک فولاد مبارکه روندی کاهشی را تجربه کرد.

قیمت ورق سیاه فولاد کاویان روندی ثابت داشت.

قیمت ورق سیاه فولاد اکسین روندی ثابت داشت.

قیمت ورق سیاه فولاد سبا روندی ثابت داشت.

قیمت ورق سیاه رول فولاد مبارکه روندی ثابت داشت.

قیمت ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه ۱۰ تومان روند کاهشی داشت.

قیمت ورق رنگی صنایع هفت الماس روندی ثابت داشت.

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان روندی ثابت داشت.

قیمت ورق گالوانیزه روی اندود روندی ثابت داشت.

قیمت ورق گالوانیزه تاراز روندی ثابت داشت.

قیمت ورق گالوانیزه ورق شهرکرد روندی ثابت داشت.

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان روندی ثابت داشت.

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس روندی ثابت داشت.

قیمت ورق گالوانیزه کاشان روندی ثابت داشت.

قیمت ورق سیاه MMK روندی ثابت داشت.

قیمت تیرآهن در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۶

قیمت تیرآهن هم مثل قیمت ورق  در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۶ روندی مشابه را طی نمود و در همه کارخانه های تولید کننده ورق ، هم ورق سیاه و هم ورق گالوانیزه روندی روز های گذشته را گذراند و ثابت ماند این قیمت محصولات فلزی فقط در کارخانه ی ذوب آهن اصفهان مقداری کاهش قیمت را از خود نشان داد.

قیمت تیرآهن اهواز روندی ثابت داشت.

قیمت تیرآهن فایکو روندی ثابت داشت.

قیمت تیرآهن بنگاه اصفهان روندی ثابت داشت.

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان ۱۰ تومان روند کاهشی داشت.

قیمت تیرآهن ماهان روندی ثابت داشت.

قیمت تیرآهن کرمانشاه روندی ثابت داشت.

قیمت تیرآهن نورد آریان فولاد روندی ثابت داشت.

قیمت تیرآهن فولاد ظفر بناب روندی ثابت داشت.

قیمت تیرآهن مجتمع فولاد شاهین بناب روندی ثابت داشت.

قیمت تیرآهن فولاد ناب تبریز روندی ثابت داشت.

قیمت لوله و پروفیل در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۶

قیمت لوله و پروفیل در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۶ همانند باقی قیمت محصولات فلزی روند ثابت خود را حفظ نمود و تنها در کارخانه ی لوله و پروفیل امید البرز کاهش قیمت را به ثبت رسانید.

قیمت لوله و پروفیل صابری روندی ثابت داشت.

قیمت لوله داربستی اصفهان روندی ثابت داشت.

قیمت لوله و پروفیل امید البرز ۲۰ تومان روند کاهشی داشت.

قیمت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد روندی ثابت داشت.

قیمت لوله و پروفیل گل نرده روندی ثابت داشت.

قیمت لوله آبرسانی اصفهان روندی ثابت داشت.

قیمت لوله فولادی سپاهان روندی ثابت داشت.

قیمت لوله و پروفیل سپنتا روندی ثابت داشت.

قیمت نبشی در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۶

قیمت نبشی در بازار نیز تفاوتی چندان با باقی قیمت محصولات فلزی در بازار نداشت اما از باقی محصولات فلزی نوسانات بیشتری از خود نشان داد قیمت نبشی در اکثر کارخانه های تولید کننده ثابت ماند اما در کاخانه های؛ نبشی البرز و نبشی نورد تهران افزایش قیمت ودر کارخانه نبشی نورد آریان فولاد نیز قیمت نبشی روند کاهشی داشت.

قیمت نبشی جاوید بناب روندی ثابت داشت.

قیمت نبشی زنجان روندی ثابت داشت.

قیمت نبشی البرز ۵۰ تومان روند کاهشی داشت.

قیمت نبشی ظهوریان روندی ثابت داشت.

قیمت نبشی صنایع فولاد کبکان روندی ثابت داشت.

قیمت نبشی شکفته روندی ثابت داشت.

قیمت نبشی اسپیرال روندی ثابت داشت.

قیمت نبشی آذر فولاد امین تیکمه داش روندی ثابت داشت.

قیمت نبشی سدید کاوه قم روندی ثابت داشت.

قیمت نبشی نورد مگا استیل ایوانکی روندی ثابت داشت.

قیمت نبشی نورد مگا استیل اشتهارد روندی ثابت داشت.

قیمت نبشی نورد تهران ۲۰ تومان افزایش یافت.

قیمت نبشی فولاد اصفهان روندی ثابت داشت.

قیمت نبشی نورد آریان فولاد ۵ تومان افزایش یافت.

قیمت نبشی فولاد ناب تبریز روندی ثابت داشت.

قیمت ناودانی در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۶

قیمت ناودانی در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۶ همانند باقی محصولات فلزی روند ثابت خود را حفظ نمود و تنها در کارخانه ی ناودانی نورد آریان فولاد کاهش قیمت را به دنبال داشت .

قیمت ناودانی فایکو روندی ثابت داشت.

قیمت ناودانی یاوران زنجان روندی ثابت داشت.

قیمت ناودانی فولاد دهشیر یزد روندی ثابت داشت.

قیمت ناودانی البرز غرب روندی ثابت داشت.

قیمت ناودانی الماس یزد روندی ثابت داشت.

قیمت ناودانی اسپیرال روندی ثابت داشت.

قیمت ناودانی فولاد فراد روندی ثابت داشت.

قیمت ناودانی نورد تهران روندی ثابت داشت.

قیمت ناودانی نورد آریان فولاد ۵ تومان روند کاهشی داشت.

قیمت ناودانی نورد سجاد روندی ثابت داشت.

قیمت پروفیل در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۶

قیمت پروفیل نسبت به باقی محصولات فلزی بیشترین نوسان را از خود نشان داد و در مجموع در ۵  کارخانه ی  پروفیل هیربد زرندیه ،  پروفیل موکریان ، پروفیل مشهد ، پروفیل صدرا تهران و پروفیل تهران شرق کاهش قیمت رااز خود نشان داد. کمترین کاهش قیمت کارخانه ی  پروفیل هیربد زرندیه و بیشترین کاهش قیمت را کارخانه ی پروفیل مشهد در بازار از خود به ثبت رسانید.

قیمت پروفیل علویجه روندی ثابت داشت.

قیمت پروفیل نیکان روندی ثابت داشت.

قیمت پروفیل پایا اصفهان روندی ثابت داشت.

قیمت پروفیل هیربد زرندیه ۱۰ تومان روند کاهشی داشت.

قیمت پروفیل موکریان ۲۰ تومان روند کاهشی داشت.

قیمت پروفیل مشهد ۳۵ تومان روند کاهشی داشت.

قیمت پروفیل کچو روندی ثابت داشت.

قیمت پروفیل جهان پروفیل پارس روندی ثابت داشت.

قیمت پروفیل صدرا پروفيل تهران ۲۰ تومان روند کاهشی داشت.

قیمت پروفیل کیان پرشیا روندی ثابت داشت.

قیمت پروفیل تهران شرق ۲۰ تومان روند کاهشی داشت.

قیمت پروفیل زد اصفهان روندی ثابت داشت.

باقی قیمت محصولات فلزی در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۶

باقی قیمت محصولات فلزی در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۶ همانند باقی محصولات فلزی روندی مشابه را از خود نشان داد.

قیمت کلاف آجدار یزد ۱۰ تومان افزایش یافت.

قیمت کلاف کششی یزد ۱۰ تومان افزایش یافت.

قیمت کلاف کششی ابهر روندی ثابت داشت.

قیمت کلاف ساده نطنز روندی ثابت داشت.

قیمت ستونی سنگین اصفهان روندی ثابت داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Captcha loading...