قیمت محصولات آهنی در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۶

پی منفرد آرماتور بندی 9 آهن بین
آرماتور بندی بخش ۹
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
بتن آرمه آرماتور بندی قسمت دهم آهن بین
آرماتوربندی ۱۰
۱۳۹۶-۱۲-۲۴

قیمت محصولات آهنی در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۶

محصولات آهنی قیمت آهن آلات 96/12/22 آهن بین

قیمت محصولات آهنی در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۶

گروه آنالیز بازار آهن بین روز گذشته را یکی از روزهای آرام در بازار آهن آلات و محصولات آهنی  در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۶ میداند روز که گذشت آرامش نسبی را تجربه کردیم افزایش و کاهش قیمت در اکثر محصولات آهنی بسیار ناچیز بود، و در اکثر محصولات آهنی بطور میاگین عددی نزدیک به ۲۰ تومان نوسان را مشاهده کردیم، مثل روزهای گذشته منتهی به آخر سال ۹۶ اکثر کارخانه های محصولات آهنی ثبات قیمت روزهای گذشته را حفظ نموده و روز را با آرامش به پایان رساندن.

گرچه یکی از دلایل این آرماش بخاطر چهارشنبه ی آخر سال ” چهارشنبه سوری ” بود ولی طبق پیشبینی های گذشته و محاسبات گروه آنالیز بازار آهن بین این آرماش تا روز آخر سال حفظ شده و در سال آینده تکرار خواهد شد.

برای مشاهده قیمت آهن کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت تیرآهن کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت میلگرد کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت لوله کلیک کنید.

برای مشاهده  قیمت ورق سیاه   کلیک کنید.

قیمت میلگرد در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۶

قیمت میلگرد در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۶ مثل باقی محصولات آهنی روند ثابت گذشته ی خود را حفظ نمود در اکثر کارخانه ها قیمت میلگرد بدون تغییر باقی ماند اما در کارخانه های؛ میلگرد آجدار فولاد هیربد زرندیه میلگرد آجدار نورد آریان فولاد میلگرد آجدار هشترود کاهش قیمت را مشاهده کردیم و در کارخانه ی میلگرد آجدار صبافولاد زاگرس شهركرد­ افزایش ناچیز قیمت را به ثبت رسانید.

قیمت میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار فولاد هیربد زرندیه ۱۰ تومان روند کاهشی داشت.

قیمت میلگرد آجدار صبافولاد زاگرس شهركرد ۱۰ تومان افزایش یافت.

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار البرز غرب روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار حسن رود ۱۵ تومان افزایش داشت.

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار فایکو روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار نیشابور روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار نورد آریان فولاد ۲۵ تومان روند کاهشی داشت.

قیمت میلگرد آجدار ابهر روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن و نورد کرمان روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار هشترود ۱۰ تومان روند کاهشی داشت.

قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار هیربد روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار خلیج فارس روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر خزر روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار فولاد قزوین روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار میلگرد سیرجان روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار بافق روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد آریا روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار مجتمع فولاد ایوان روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار فولاد آناهیتا گیلان روندی ثابت داشت.

قیمت میلگرد آجدار فولاد راد همدان روندی ثابت داشت.

قیمت ورق در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۶

قیمت ورق در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۶ بدون هیچگونه افزایش یا کاهش قیمت روز را به پایان رسانید. در ورق سیاه ، رنگی ، روغنی و گالوانیزه در بازار آهن آلات قیمت روز گذشته ی خود را تکرار نمود.

قیمت ورق گالوانیزه صنایع هفت الماس روندی ثابت داشت.

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان روندی ثابت داشت.

قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه روندی ثابت داشت.

قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد روندی ثابت داشت.

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال روندی ثابت داشت.

قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان روندی ثابت داشت.

برای مشاهده جدول وزن نبشی و ناودانی کلیک کنید

برای مشاهده جدول وزن ورق کلیک کنید

برای مشاهده جدول وزن میلگرد کلیک کنید

برای مشاهده جدول وزن تیرآهن بال پهن کلیک کنید

برای مشاهده جدول وزن تیرآهن سبک سنگین کلیک کنید

قیمت تیرآهن در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۶

قیمت تیرآهن در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۶ همچون قیمت ورق و دیگر محصولات آهنی روز فوق آلعاده آرامی را در بازار آهن آلات به پایان رسانید و نوسانی از خود بروز نداد.

قیمت تیرآهن کرمانشاه روندی ثابت داشت.

قیمت تیرآهن فایکو روندی ثابت داشت.

قیمت تیرآهن نورد آریان فولاد روندی ثابت داشت.

قیمت تیرآهن شاهین بناب روندی ثابت داشت.

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان روندی ثابت داشت.

قیمت تیرآهن ظفر بناب روندی ثابت داشت.

قیمت تیرآهن ماهان روندی ثابت داشت.

قیمت تیرآهن ناب تبریز روندی ثابت داشت.

قیمت نبشی در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۶

قیمت نبشی در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۶ روند ثابت خود را طی روزهای گذشته به پایان رسانید و شبیه هم باقی محصولات آهنی و مخصوصا تیرآهن و ورق روندی ثابت و بدون نوسان داشت.

قیمت نبشی جاوید بناب روندی ثابت داشت.

قیمت نبشی البرز غرب روندی ثابت داشت.

قیمت نبشی سپاهان اصفهان روندی ثابت داشت.

قیمت نبشی صبا فولاد منظومه روندی ثابت داشت.

قیمت نبشی سدید کاوه قم روندی ثابت داشت.

قیمت نبشی نورد یاوران زنجان روندی ثابت داشت.

قیمت نبشی ظهوریان روندی ثابت داشت.

قیمت نبشی کبکان روندی ثابت داشت.

قیمت نبشی شکفته روندی ثابت داشت.

قیمت نبشی نورد آریان فولاد روندی ثابت داشت.

قیمت نبشی جویا نورد فولاد تهران روندی ثابت داشت.

قیمت نبشی ناب تبریز روندی ثابت داشت.

قیمت ناودانی در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۶

قیمت ناودانی ­در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۶ در تمامی روز بدون تغییر ماند و  شبیه باقی محصولات آهنی روند با ثبات خود را حقظ نمود قیمت ناودانی در تمامی طول روز و بدور از هرگونه تلاطمی ثابت ماند و با آرمش کامل روز را به در بازار آهن آلات به پایان رسانید.

قیمت ناودانی البرز غرب روندی ثابت داشت.

قیمت ناودانی فولاد دهشیر یزد روندی ثابت داشت.

قیمت ناودانی صبا فولاد منظومه روندی ثابت داشت.

قیمت ناودانی نورد یاوران زنجان روندی ثابت داشت.

قیمت ناودانی فولاد الماس یزد روندی ثابت داشت.

قیمت ناودانی شکفته روندی ثابت داشت.

قیمت ناودانی فایکو روندی ثابت داشت.

قیمت ناودانی جویا نورد فولاد تهران روندی ثابت داشت.

قیمت ناودانی فراد روندی ثابت داشت.

قیمت ناودانی نورد سجاد روندی ثابت داشت.

قیمت ناودانی اسپیرال روندی ثابت داشت.

قیمت ناودانی ناب تبریز روندی ثابت داشت.

قیمت پروفیل در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۶

قیمت پروفیل در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۶ روندی با ثبات مثل باقی محصلات آهنی طی نمود اما در دوکارخانه ی پروفیل صبح پارسیان و پروفیل کیان پرشیا کاهش قیمت را در بازار به ثبت رسانید. پروفیل در مقایسه با دیگر محصولات آهنی روندی کاهشی داشت اما این کاهش قیمت بسیار ناچیر بود تیم آنالیز بازار آهن بین انتظار دارد همین روند در روز های آتی طی شود.

قیمت پروفیل صنعتی و ساختمانی فولاد هیربد زرندیه روندی ثابت داشت.

قیمت پروفیل صبح پارسیان ۲۰ تومان روند کاهشی داشت.

قیمت پروفیل پایا اصفهان روندی ثابت داشت.

قیمت پروفیل زد اصفهان روندی ثابت داشت.

قیمت پروفیل مشهد روندی ثابت داشت.

قیمت پروفیل صدرا پروفيل تهران روندی ثابت داشت.

قیمت پروفیل جهان پروفیل پارس روندی ثابت داشت.

قیمت پروفیل تهران شرق روندی ثابت داشت.

قیمت پروفیل کیان پرشیا ۲۰ تومان روند کاهشی داشت.

قیمت باقی محصولات آهنی در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۶

قیمت لوله ، لوله داربستی ، پروفیل ، قوطی ، کلاف آجدار و کلاف ساده در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۶ به نسبت دیگر محصولات آهنی روند ثابت و در بعضی از کارخانه ها کاهش قیمتی ناچیز از به ثبت رسانید. قیمت لوله و پروفیل در کار خانه ی گل نرده و کیهان کاهش داشت؛ قیمت لوله در کارخانه ی لوله یاران نیز کاهش یافت و در باقی محصولات  کارخانه ها ثابت ماند

قیمت لوله و پروفیل امید البرز روندی ثابت داشت.

قیمت لوله و پروفیل کچو روندی ثابت داشت.

قیمت لوله و پروفیل گل نرده ۲۰ تومان روند کاهشی داشت.

قیمت لوله و پروفیل کیهان ۴۰ تومان روند کاهشی داشت.

قیمت لوله و پروفیل صابری روندی ثابت داشت.

قیمت لوله و پروفیل سپنتا روندی ثابت داشت.

قیمت لوله یاران ۲۰ تومان روند کاهشی داشت.

قیمت لوله سپاهان روندی ثابت داشت.

قیمت لوله و قوطی اصفهان روندی ثابت داشت.

قیمت لوله و قوطی ستونی اصفهان روندی ثابت داشت.

قیمت لوله داربستی فولاد هیربد زرندیه روندی ثابت داشت.

قیمت کلاف آجدار نورد فولاد یزد _ احرامیان روندی ثابت داشت.

قیمت کلاف ساده نورد فولاد یزد _ احرامیان روندی ثابت داشت.

قیمت کلاف نطنز روندی ثابت داشت.

نویسنده مطلب آهن بین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Captcha loading...