غلتک و نورد تیرآهن
شکست غلتکهای نورد تیرآهن
۱۳۹۷-۱۰-۰۲
قیمت میلگرد آناهیتا
میلگرد آناهیتا
۱۳۹۷-۱۰-۰۴

قیمت آهن آلات ۵ آبان ۹۷

قیمت آهن آلات 5 آبان 97

قیمت آهن آلات ۵ آبان ۹۷

قیمت آهن آلات ۵ آبان ۹۷ بعداز مدتی کاهش قیمت ها در این چند هفته، در قیمت ۵ آبان ۹۷ و در این روز اکثر محصولات فلزی دچار افزایش قیمت شدند اگر چه این افزایش به مقدار ناچیز بود و امید میرود که در روز های آتی بازار فلزات به ثباتی نسبی برسد. ادامه برخی از معاملات بازار ۵ آبان ۹۷ را مشاهده می‌کنید.

رکرد داران این بازار به این صورت بودند که : بیشترین کاهش و بیشترین نوسان قیمت در قیمت ورق بیشترین افزایش قیمت در قیمت میلگرد و کمترین نوسان در قیمت تیرآهن رقم خورد.

قیمت میلگرد ۵ آبان ۹۷

قیمت میلگرد نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۵ آبان ۹۷ رکرد بیشترین نوسان را به خود اختصاص داده است. اما این محصول پر طرفدار فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد هیچ افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی میلگرد آجدار آلیاژی ایران اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

کاهش قیمت در کارخانه و برندهای میلگرد

میلگرد آجدار ارگ تبریز ۱۲۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار نورد سمنان ۸۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار فولاد نیشابور ۸۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار شاهرود ۸۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار زاگرس شهركرد ۷۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار ظفر بناب ۶۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار پارس آرمان ۶۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار قزوین ۶۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار ایوان ۵۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار حسن رود ۵۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار آناهیتا گیلان ۵۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار سیرجان حدید ۵۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار میانه ۵۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار آریان فولاد ۴۵ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار سیرجان حدید ۲۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار بافق ۲۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار هشترود ۲۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر ۱۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار سیادن ابهر ۱۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدارابرکوه افزایش یافت.

میلگرد آجدار سپهر ایرانیان افزایش یافت.

ثبات قیمت در کارخانه و برندهای میلگرد

میلگرد آجدار هیربد زرندیه بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار آذر چلیک تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد یزد بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فایکو بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار گلستان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار آریا ذوب بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار پرشین فولاد بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار حسن رود بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار صائب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار درپاد تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار در شاهین تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار شاهین بناب بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار آذر امین تیکمه داش بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار نورد کرمان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار بردسیر کرمان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار شمس سپهر بدون تغییر باقی ماند.

قیمت ورق ۵ آبان ۹۷

قیمت ورق نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۵ آبان ۹۷ رکرد کمترین نوسان را به خود اختصاص داده است. اما این محصول پر طرفدار فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد هیچ افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت ورق کرکره رنگی فولاد مبارکه اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

ورق کرکره رنگی فولاد مبارکه ۲۱۰ تومان کاهش یافت.

ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان ۲۰۰ تومان کاهش یافت.

ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ۵۰ تومان کاهش یافت.

ورق کرکره گالوانیزه خودرو چهار محال ۵۰ تومان کاهش یافت.

ورق کرکره گالوانیزه خودرو چهار محال بدون تغییر باقی ماند.

ورق گالوانیزه خودرو چهار محال بختیاری بدون تغییر باقی ماند.

ورق گالوانیزه هفت الماس بدون تغییر باقی ماند.

ورق گالوانیزه هفت الماس کاهش یافت.

ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال کاهش یافت.

ورق کرکره گالوانیزه تاراز چهار محال   افزایش یافت.

ورق کرکره گالوانیزه امیر کبیر کاشان افزایش یافت.

ورق گالوانیزه خودرو چهار محال بختیاری بدون تغییر باقی ماند.

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان کاهش یافت.

ورق سیاه کاویان بدون تغییر باقی ماند.

ورق سیاه مجتمع گیلان کاهش یافت.

 قیمت تیرآهن ۵ آبان ۹۷

قیمت تیرآهن نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۵ آبان ۹۷ رکرد بیشترین  قیمت را به خود اختصاص داده است. اما این محصول پر طرفدار فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد هیچ کاهش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی تیرآهن ظفر بناب اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

تیرآهن ظفر بناب ۵۰ تومان افزایش یافت.

تیرآهن صنعت ماهان افزایش یافت.

تیرآهن فایکو بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن فولاد کرمانشاه بدون تغییر باقی ماند.

قیمت نبشی ۵ آبان ۹۷

قیمت نبشی نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۵ آبان ۹۷ هیچ رکردی ثبت نکرد اما افزایشی چند ۱۰ تومانی را در اکثر بندها تجربه کرد. این محصول فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد کاهش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی کارخانه ظهوریان مشهد اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

نبشی کارخانه ظهوریان مشهد،۵۰ تومان افزایش یافت.

نبشی صبا منظومه ۵۰ تومان کاهش یافت.

نبشی سپهر ایرانیان ۴۰ تومان کاهش یافت.

نبشی مگا استیل اشتهارد ۴۰ تومان کاهش یافت.

نبشی قیدار ابهر کاهش یافت.

نبشی سدید کاوه قم بدون تغییر باقی ماند.

نبشی کوهپایه بدون تغییر باقی ماند.

نبشی البرز غرب بدون تغییر باقی ماند.

نبشی نستا بدون تغییر باقی ماند.

نبشی آریان فولاد بدون تغییر باقی ماند.

نبشی جاوید بناب بدون تغییر باقی ماند.

نبشی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.

 قیمت ناودانی ۵ آبان ۹۷

قیمت ناودانی نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۵ آبان ۹۷ هیچ رکردی ثبت نکرد اما افزایشی چند ۱۰۰ تومانی همچون قیمت نبشی در اکثر بندها تجربه کرد. این محصول فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد کاهش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی ناودانی دهشیر یزد اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

ناودانی دهشیر یزد ۱۵۰ تومان کاهش یافت.

ناودانی نورد سجاد ۵۰ تومان کاهش یافت.

ناودانی کوهپایه بدون تغییر باقی ماند.

ناودانی البرز غرب بدون تغییر باقی ماند.

ناودانی نصر آذربایجان بدون تغییر باقی ماند.

ناودانی فراد بدون تغییر باقی ماند.

 قیمت لوله و پروفیل ۵ آبان ۹۷

قیمت لوله و پروفیل نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۵ آبان ۹۷ هیچ رکردی ثبت نکرد اما پایا پای میلکرد دچار ریزش قیمت شدید شد و کاهش قیمت چند ۱۰۰ تومانی همچون قیمت میلگرد در اکثر بندها تجربه کرد. این محصول فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی لوله آبرسانی سپنتا اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید

لوله آبرسانی سپنتا ۱۷۵ تومان افزایش یافت.

لوله مبلی سپنتا ۱۶۰ تومان افزایش یافت.

لوله و پروفیل صبح پارسیان ۱۰۰ تومان افزایش یافت.

لوله و پروفیل میلاد یزد ۵۰ تومان افزایش یافت.

لوله و پروفیل جهان پارس ۵۰ تومان افزایش یافت.

لوله گاز رسانی سپاهان ۲۰ تومان افزایش یافت.

لوله و پروفیل اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل صابری بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل تهران شرق بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل صدرا تهران بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل یزد بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل صدرا تهران بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل امید البرز بدون تغییر باقی ماند.

لوله گاز رسانی لوله و پروفیل سپنتا افزایش یافت.

لوله و پروفیل صبح پارسیان بدون تغییر باقی ماند.

لوله گاز رسانی کچو بدون تغییر باقی ماند.

لوله گاز رسانی سپاهان کاهش یافت.

لوله و پروفیل اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

لوله گالوانیزه سپنتا افزایش یافت.

لوله صنعتی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.

پروفیل Z اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

محصولات راد همدان ۳۰ تومان افزایش یافت.

کلاف ساده ذوب آهن اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

کلاف ساده کویر کاشان بدون تغییر باقی ماند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *