قیمت آهن آلات ۲۸ مهر ۹۷
۱۳۹۷-۰۸-۰۳
فرآیند لحیم کاری ورق های گالوانیزه تصویر شاخص
توسعه فرآیند لحیم کاری
۱۳۹۷-۰۸-۰۵

قیمت آهن آلات ۲۹ مهر ۹۷

قیمت آهن آلات 29 مهر 97

قیمت آهن آلات ۲۹ مهر ۹۷

در قیمت آهن آلات ۲۹ مهر ۹۷ و بررسی معاملات بازار آهن الات به خوبی مشاهده می‌کنیم که این بازار به ثباتی نسبی رسیده است در اکثر تولید کنند‌گان و عرضه کنندگان محصولات فلزی نه افزایش قیمت مشاهده و نه کاهش قیمت را ثبت کرد و به همان قیمت به دست مشتری رسید با توجه با روزهای معاملاتی مهر ماه شاید به جرات بتوان گفت که این ماه اولین ماه با ثبات در قیمت آهن آلات بود. قیمت آهن آلات ۲۹ مهر ۹۷ مثل باقی روزهای این ماه در کمال خونسردی به پایان رسید و با توجه به گزارشات تیم آنالیز بازار آهن بین قیمت میلگرد ۲۹ مهر ۹۷ بیشترین نوسان را ثبت کرد و در ۴ کارخانه افزایشی اندک ثبت کرد.

برای مشاهده قیمت آهن کلیک کنید.

رکرد داران این بازار به این صورت بودند که : در تمامی معالات دیروز بیشتزن افزایش قیمت بیشترین نوسان و بیشترین کاهش قیمت را قیمت میلگرد از خود برجا گذاشت، کمترین نوسان را قیمت تیرآهن ثبت گردید.

قیمت میلگرد ۲۹ مهر ۹۷

قیمت میلگرد نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۹ مهر ۹۷ رکرد بیشترین نوسان را به خود اختصاص داده است. اما این محصول پر طرفدار فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد هیچ افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی میلگرد آجدار آلیاژی ایران اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

میلگرد آجدار میانه ۲۰ تومان روندی افزایشی را ثبت کرد.

میلگرد آجدار بافق ۲۰ تومان روندی افزایشی را ثبت کرد.

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان ۱۰ تومان روندی افزایشی را ثبت کرد.

میلگرد آجدار فایکو روندی افزایشی را ثبت کرد.

کاهش قیمت در کارخانه و برندهای میلگرد

میلگرد آجدار کاوه اروند ۳۰۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

میلگرد آجدار شاهین بناب ۱۰۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

میلگرد آجدار آذر امین تیکمه داش ۹۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

میلگرد آجدار سیادن ابهر ۸۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

میلگرد آجدار نورد کرمان ۸۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

میلگرد آجدار کرمان بردسیر ۸۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

میلگرد آجدار نیشابور ۶۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

میلگرد آجدار هیربد ۵۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

میلگرد آجدار ابرکوه ۵۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

میلگرد آجدار پرشین فولاد ۵۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

میلگرد آجدار قائم رازی ۵۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان ۵۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

برای مشاهده قیمت میلگرد کلیک کنید.

میلگرد آجدار حسن رود ۵۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

میلگرد آجدار فولاد گلستان ۵۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

میلگرد آجدار آریا ذوب ۵۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

میلگرد آجدار کیان کاشان ۵۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

میلگرد آجدار پارس آرمان ۵۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

میلگرد آجدار فولاد قزوین ۵۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

میلگرد آجدار شاهرود ۵۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

میلگرد آجدار آریان فولاد ۴۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

میلگرد آجدار ارگ تبریز ۴۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

میلگرد آجدار هشترود ۳۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

میلگرد آجدار سپهر ایرانیان ۲۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

میلگرد آجدار آناهیتا گیلان ۲۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

میلگرد آجدار راد همدان ۲۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

ثبات قیمت در کارخانه و برندهای میلگرد

میلگرد آجدار درپاد تبریز بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

میلگرد آجدار فایکو بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

میلگرد آجدار روهینا بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

میلگرد آجدار سیرجان حدید بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

میلگرد ساده آلیاژی ایران بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

میلگرد آجدار شمس سپهر بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

میلگرد آجدار سیادن ابهر بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

میلگرد آجدار در شاهین تبریز بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

میلگرد آجدار نورد گرم سمنان بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

میلگرد زاگرس شهركرد بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

میلگرد آجدار ظفر بناب بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

میلگرد آجدار ایوان بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

قیمت ورق ۲۹ مهر ۹۷

قیمت ورق نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۹ مهر ۹۷ رکرد کمترین نوسان را به خود اختصاص داده است. اما این محصول پر طرفدار فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد هیچ افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت ورق در کارخانه‌ی ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان  اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

برای مشاهده قیمت ورق کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق سیاه کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق گالوانیزه کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق رنگی کلیک کنید.

ورق سیاه اکسین خوزستان ۵۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۴۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

ورق سیاه کاویان ۳۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

برای مشاهده قیمت ورق اکسین کلیک کنید.

ورق گالوانیزه هفت الماس بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

ورق کرکره گالوانیزه امیر کبیر کاشان بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

برای مشاهده قیمت ورق کاویان کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق قزاق کلیک کنید.

ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

ورق کرکره رنگی فولاد مبارکه بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

برای مشاهده قیمت ورق مبارکه کلیک کنید.

ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

قیمت تیرآهن ۲۹ مهر ۹۷

قیمت تیرآهن نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۹ مهر ۹۷ رکرد بیشترین کاهش قیمت را به خود اختصاص داده است. اما این محصول پر طرفدار فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد هیچ افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت تیرآهن در کارخانه‌ی تیرآهن ذوب آهن انبار اصفهان اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

تیرآهن ذوب آهن اصفهان ۲۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

تیرآهن فایکو بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

تیرآهن ذوب آهن انبار اصفهان بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

تیرآهن صنعت ماهان روندی کاهشی را ثبت کرد.

تیرآهن فولاد کرمانشاه بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

تیرآهن ناب تبریز بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

قیمت نبشی ۲۹ مهر ۹۷

قیمت نبشی نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۹ مهر ۹۷ هیچ رکردی ثبت نکرد اما کاهشی چند ۱۰۰ تومانی را در اکثر بندها تجربه کرد. این محصول فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی نبشی ظهوریان اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

نبشی ظهوریان ۸۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

نبشی یاوران زنجان ۴۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

نبشی جاوید بناب روندی کاهشی را ثبت کرد.

نبشی کوهپایه بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

نبشی سپاهان بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

نبشی البرز غرب بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

نبشی اشتهارد بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

نبشی الماس یزد بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

نبشی کبکان بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

نبشی شکفته بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

نبشی نستا بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

نبشی آریان فولاد بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

نبشی سدید قم بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

نبشی نستا بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

نبشی ناب تبریز بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

قیمت ناودانی ۲۹ مهر ۹۷

قیمت ناودانی نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۹ مهر ۹۷ هیچ رکردی ثبت نکرد اما کاهشی چند ۱۰۰ تومانی همچون قیمت نبشی در اکثر بندها تجربه کرد. این محصول فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی ناودانی البرز غرب اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

ناودانی البرز غرب ۵۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

ناودانی کوهپایه بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

ناودانی نورد سجاد بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

ناودانی الماس یزد بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

ناودانی شکفته بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

ناودانی فولاد فراد بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

ناودانی ناب تبریز بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

قیمت لوله و پروفیل ۲۹ مهر ۹۷

قیمت لوله و پروفیل نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۹ مهر ۹۷ هیچ رکردی ثبت نکرد اما پایا پای میلکرد دچار ریزش قیمت شدید شد و کاهش قیمت چند ۱۰۰ تومانی همچون قیمت میلگرد در اکثر بندها تجربه کرد. این محصول فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی لوله و پروفیل موکریان اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید

لوله و پروفیل موکریان ۹۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

پروفیل Z اصفهان ۵۰ تومان روندی افزایشی را ثبت کرد.

لوله و پروفیل پروفیل یزد ۵۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

لوله و پروفیل میلاد یزد ۵۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

لوله گاز سپاهان ۲۰ تومان روندی کاهشی را ثبت کرد.

لوله گاز رسانی کچو بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

لوله و پروفیل آسیا بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

لوله داربستی سپاهان بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

لوله صنعتی سپاهان بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

لوله گاز رسانی سپاهان بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

لوله و پروفیل مبتکران صبا بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

لوله و پروفیل صدرا تهران روندی کاهشی را ثبت کرد.

لوله و پروفیل پارس بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

لوله و پروفیل صبح پارسیان بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

لوله گاز رسانی سپنتا بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

لوله گالوانیزه سپنتا بدون نوسان قیمت روز را به پایان بُرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *