قیمت آهن آلات ۲۶ مهر ۹۷
۱۳۹۷-۰۸-۰۲
قیمت آهن آلات 29 مهر 97
قیمت آهن آلات ۲۹ مهر ۹۷
۱۳۹۷-۰۸-۰۴

قیمت آهن آلات ۲۸ مهر ۹۷

۲۸ مهر, ۱۶:۱۵

قیمت آهن آلات ۲۸ مهر ۹۷

در قیمت آهن آلات ۲۸ مهر ۹۷ با فرو پاشی بنیان دلالان در تمامی بازارها دومینوی ریزش قیمت به بازار آهن آلات رسید در این هفته و بخصوص در بازار ۲۸ مهر ۹۷ همه‌ی قیمت آهن آلات ۲۸ مهر ۹۷ ریزشی چند ۱۰۰ تومانی را تجربه کرد. حال بابد دبد در این روزهای پر هیاهو این کشتی در کدام ساحل لنگر می‌اندازد. در ادامه با بخشی از معاملات و نوسانات قیمت آهن آلات ۲۸ مهر ۹۷ با شما هستیم.

رکرد داران این بازار به این صورت بودند که : در تمامی معالات دیروز هیچ افزایشی ثبت نگردید. بیشترین کاهش قیمت را قیمت تیرآهن و کمترین نوسان را قیمت ورق و بیشترین نوسان را نیز قیمت میلگرد ثبت گردید.

قیمت میلگرد ۲۸ مهر ۹۷

قیمت میلگرد نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۸ مهر ۹۷ رکرد بیشترین نوسان را به خود اختصاص داده است. اما این محصول پر طرفدار فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد هیچ افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی میلگرد آجدار آلیاژی ایران اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

کاهش قیمت در کارخانه و برندهای میلگرد

 

ثبات قیمت در کارخانه و برندهای میلگرد

 

قیمت ورق ۲۸ مهر ۹۷

قیمت ورق نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۸ مهر ۹۷ رکرد کمترین نوسان را به خود اختصاص داده است. اما این محصول پر طرفدار فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد هیچ افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در ورق سیاه فولاد سبا اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

 

قیمت تیرآهن ۲۸ مهر ۹۷

قیمت تیرآهن نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۸ مهر ۹۷ رکرد بیشترین کاهش قیمت را به خود اختصاص داده است. اما این محصول پر طرفدار فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد هیچ افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی تیرآهن ذوب آهن انبار اصفهان اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

قیمت نبشی ۲۸ مهر ۹۷

قیمت نبشی نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۸ مهر ۹۷ هیچ رکردی ثبت نکرد اما کاهشی چند ۱۰۰ تومانی را در اکثر بندها تجربه کرد. این محصول فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی نبشی آ نبشی الماس یزد اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

قیمت ناودانی ۲۸ مهر ۹۷

قیمت ناودانی نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۸ مهر ۹۷ هیچ رکردی ثبت نکرد اما کاهشی چند ۱۰۰ تومانی همچون قیمت نبشی در اکثر بندها تجربه کرد. این محصول فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی ناودانی آ ناودانی الماس یزد اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

قیمت لوله و پروفیل ۲۸ مهر ۹۷

قیمت لوله و پروفیل نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۸ مهر ۹۷ هیچ رکردی ثبت نکرد اما پایا پای میلکرد دچار ریزش قیمت شدید شد و کاهش قیمت چند ۱۰۰ تومانی همچون قیمت میلگرد در اکثر بندها تجربه کرد. این محصول فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی لوله و پروفیل آ لوله و پروفیل الماس یزد اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید

 

میلگرد آجدار فولاد و نورد هشترود بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد هیربد زرندیه ۲۰۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار قائم رازی ۵۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار روهینا دزفول کاهش یافت.

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان کاهش یافت.

میلگرد آجدار سیرجان حدید بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار شاهین بناب بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار ایوان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار ارگ تبریز ۴۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار زاگرس شهركرد ۶۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار پرشین فولاد ۵۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار فولاد گلستان ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار فولاد گلستان ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار شمس سپهر ۳۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار صائب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار درپاد تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار در شاهین تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش ۴۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار فایکو بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار آذر امین تیکمه داش بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار آریان فولاد ۵۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار سیادن ابهر ۵۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد ساده آلیاژی یزد کاهش یافت.

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر ۵۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار کیان کاشان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار میانه ۹۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار نیشابور۹۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار نورد گرم سمنان ۵۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار ظفر بناب بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار آناهیتا گیلان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار آریا ذوب بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار پارس آرمان ۲۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار فولاد قزوین ۲۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار نورد کرمان ۱۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار کرمان بردسیر ۱۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار بافق ۵۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار فولاد شاهرود ۵۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار راد همدان بدون تغییر باقی ماند.

 

ورق کرکره رنگی فولاد مبارکه بدون تغییر باقی ماند.

ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

ورق سیاه کاویان بدون تغییر باقی ماند.

ورق سیاه اکسین خوزستان بدون تغییر باقی ماند.

ورق سیاه فولاد سبا افزایش یافت.

 

تیرآهن فولاد کرمانشاه بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن فایکو بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن ظفر بناب بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

 

نبشی الماس یزد ۵۰ تومان کاهش یافت.

نبشی کبکان ۵۰ تومان کاهش یافت.

نبشی شکفته ۵۰ تومان کاهش یافت.

نبشی سدید قم بدون تغییر باقی ماند.

نبشی نستا ۲۰ تومان کاهش یافت.

نبشی سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.

نبشی البرز غرب بدون تغییر باقی ماند.

نبشی ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

 

ناودانی شکفته ۵۰ تومان کاهش یافت.

ناودانی نصر آذربایجان ۳۰ تومان کاهش یافت.

ناودانی فولاد فراد ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

ناودانی فایکو بدون تغییر باقی ماند.

ناودانی البرز غرب بدون تغییر باقی ماند.

ناودانی ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

 

لوله و پروفیل مهر سهند بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل صابری بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل جهان پارس بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل تهران شرق بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل صبح پارسیان ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

لوله و پروفیل صبح پارسیان بدون تغییر باقی ماند.

 

 

 

ورق کرکره گالوانیزه امیر کبیر کاشان افزایش یافت.

ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان افزایش یافت.

لوله گاز رسانی کچو بدون تغییر باقی ماند.

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۳۰ تومان افزایش یافت.

لوله و پروفیل موکریان ۱۰ تومان کاهش یافت.

نبشی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.

نبشی یاوران زنجان بدون تغییر باقی ماند.

نبشی ظهوریان مشهد، ۵۰ تومان کاهش یافت.

نبشی کوهپایه بدون تغییر باقی ماند.

ناودانی فولاد کوهپایه بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن ذوب آهن بارگیری از انبار اصفهان کاهش یافت.

لوله و پروفیل سپنتا بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن ذوب آهن اصفهان ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

لوله و پروفیل اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

لوله گاز رسانی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.

لوله داربستی سپاهان کاهش یافت.

لوله صنعتی سپاهان ۲۰۰ تومان کاهش یافت.

 

 

پیچ سرمته شیروانی تایوانی بارگیری از انبار اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

نبشی صبا منظومه ۵۰ تومان کاهش یافت.

نبشی جاوید بناب بدون تغییر باقی ماند.

نبشی مگا استیل اشتهارد بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل پروفیل یزد بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل میلاد یزد بدون تغییر باقی ماند.

ناودانی الماس یزد ۵۰ تومان کاهش یافت.

 

 

 

توری مرغی بارگیری از انبار اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

کارتن پلاست قم بدون تغییر باقی ماند.

کارتن پلاست اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

پشم شیشه بارگیری از انبار اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *