قیمت آهن آلات ۲۵ مهر ۹۷
۱۳۹۷-۰۷-۲۶
قیمت آهن آلات ۲۸ مهر ۹۷
۱۳۹۷-۰۸-۰۳

قیمت آهن آلات ۲۶ مهر ۹۷

قیمت آهن آلات ۲۶ مهر ۹۷

در قیمت آهن آلات ۲۶ مهر ۹۷ با فرو پاشی بنیان دلالان در تمامی بازارها دومینوی ریزش قیمت به بازار آهن آلات رسید در این هفته و بخصوص در بازار ۲۶ مهر ۹۷ همه‌ی قیمت آهن آلات ۲۶ مهر ۹۷ ریزشی چند ۱۰۰ تومانی را تجربه کرد. حال بابد دبد در این روزهای پر هیاهو این کشتی در کدام ساحل لنگر می‌اندازد. در ادامه با بخشی از معاملات و نوسانات قیمت آهن آلات ۲۶ مهر ۹۷ با شما هستیم.

رکرد داران این بازار به این صورت بودند که : در تمامی معالات دیروز هیچ افزایشی ثبت نگردید. بیشترین کاهش قیمت را قیمت تیرآهن و کمترین نوسان را قیمت ورق و بیشترین نوسان را نیز قیمت میلگرد ثبت گردید.

قیمت میلگرد ۲۶ مهر ۹۷

قیمت میلگرد نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۶ مهر ۹۷ رکرد بیشترین نوسان را به خود اختصاص داده است. اما این محصول پر طرفدار فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد هیچ افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی میلگرد آجدار آلیاژی ایران اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

کاهش قیمت در کارخانه و برندهای میلگرد

 

ثبات قیمت در کارخانه و برندهای میلگرد

 

قیمت ورق ۲۶ مهر ۹۷

قیمت ورق نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۶ مهر ۹۷ رکرد کمترین نوسان را به خود اختصاص داده است. اما این محصول پر طرفدار فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد هیچ افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در ورق سیاه فولاد سبا اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

 

قیمت تیرآهن ۲۶ مهر ۹۷

قیمت تیرآهن نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۶ مهر ۹۷ رکرد بیشترین کاهش قیمت را به خود اختصاص داده است. اما این محصول پر طرفدار فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد هیچ افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی تیرآهن ذوب آهن انبار اصفهان اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

قیمت نبشی ۲۶ مهر ۹۷

قیمت نبشی نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۶ مهر ۹۷ هیچ رکردی ثبت نکرد اما کاهشی چند ۱۰۰ تومانی را در اکثر بندها تجربه کرد. این محصول فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی نبشی آ نبشی الماس یزد اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

قیمت ناودانی ۲۶ مهر ۹۷

قیمت ناودانی نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۶ مهر ۹۷ هیچ رکردی ثبت نکرد اما کاهشی چند ۱۰۰ تومانی همچون قیمت نبشی در اکثر بندها تجربه کرد. این محصول فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی ناودانی آ ناودانی الماس یزد اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

قیمت لوله و پروفیل ۲۶ مهر ۹۷

قیمت لوله و پروفیل نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۶ مهر ۹۷ هیچ رکردی ثبت نکرد اما پایا پای میلکرد دچار ریزش قیمت شدید شد و کاهش قیمت چند ۱۰۰ تومانی همچون قیمت میلگرد در اکثر بندها تجربه کرد. این محصول فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی لوله و پروفیل آ لوله و پروفیل الماس یزد اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید

 

میلگرد آجدار ارگ تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد کاوه تیکمه داش بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار ظفر بناب بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد خراسان ۵۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد صائب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد ایوان ۵۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس شهركرد ۲۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار فولاد ظفر بناب بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد گیلان (حسن رود ) بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار در شاهین تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار درپاد تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد کیان ابهر بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار نورد آریان فولاد بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد قزوین بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار آذر فولاد امین تیکمه داش بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار نورد کرمان ۱۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار بردسیر ۱۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار پرشین فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار سیادن ابهر بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر ۵۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار بافق ۲۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار فولاد آناهیتا گیلان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار نورد گرم سمنان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار مجتمع فولاد شاهرود ۳۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار فولاد البرز ایرانیان فایکو بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد آذربایجان (میانه) ۲۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار فولاد راد همدان بدون تغییر باقی ماند.

 

ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال بدون تغییر باقی ماند.

ورق کرکره گالوانیزه تاراز چهار محال بدون تغییر باقی ماند.

ورق کرکره گالوانیزه خودرو چهار محال بدون تغییر باقی ماند.

ورق گالوانیزه خودرو چهار محال بختیاری بدون تغییر باقی ماند.

ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

ورق کرکره رنگی فولاد مبارکه بدون تغییر باقی ماند.

 

تیرآهن ذوب آهن اصفهان ۵۰ تومان افزایش یافت.

تیرآهن ذوب آهن بار گیری از انبار اصفهان کاهش یافت.

تیرآهن ظفر بناب بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن فولاد ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن جهان فولاد غرب ( فولاد کرمانشاه ) بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن مجتمع فولاد ظفر بناب ۱۰ تومان کاهش یافت.

تیرآهن ماهان ۱۲۰ تومان افزایش یافت.

 

نبشی سدید کاوه قم ۵۰ تومان کاهش یافت.

نبشی فولاد اشتهارد بدون تغییر باقی ماند.

نبشی نورد مگا استیل اشتهارد بدون تغییر باقی ماند.

نبشی نورد آریان فولاد ۵۰ تومان کاهش یافت.

نبشی نستا بدون تغییر باقی ماند.

نبشی سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.

نبشی ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

 

ناودانی ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

ناودانی نورد سجاد بدون تغییر باقی ماند.

 

لوله گاز رسانی کچو بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل صدرا تهران ۵۰ تومان کاهش یافت.

لوله گاز رسانی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.

لوله داربستی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.

لوله صنعتی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل فولادی اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل امید البرز بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل جهان بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل تهران شرق بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل صبح پارسیان بدون تغییر باقی ماند.

 

کلاف ساده فولاد نطنز بدون تغییر باقی ماند.

کلاف ساده ذوب و نورد ملایر بدون تغییر باقی ماند.

پیچ سرمته شیروانی انبار اصفهان ۱۰ تومان کاهش یافت.

 

 

کارتن پلاست قم بدون تغییر باقی ماند.

کارتن پلاست اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

توری مرغی بارگیری ازانبار اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

پشم شیشه بارگیری از انبار اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

قیمت آهن آلات ۲۶ مهر ۹۷

در قیمت آهن آلات ۲۶ مهر ۹۷ با فرو پاشی بنیان دلالان در تمامی بازارها دومینوی ریزش قیمت به بازار آهن آلات رسید در این هفته و بخصوص در بازار ۲۶ مهر ۹۷ همه‌ی قیمت آهن آلات ۲۶ مهر ۹۷ ریزشی چند ۱۰۰ تومانی را تجربه کرد. حال بابد دبد در این روزهای پر هیاهو این کشتی در کدام ساحل لنگر می‌اندازد. در ادامه با بخشی از معاملات و نوسانات قیمت آهن آلات ۲۶ مهر ۹۷ با شما هستیم.

رکرد داران این بازار به این صورت بودند که : در تمامی معالات دیروز هیچ افزایشی ثبت نگردید. بیشترین کاهش قیمت را قیمت تیرآهن و کمترین نوسان را قیمت ورق و بیشترین نوسان را نیز قیمت میلگرد ثبت گردید.

قیمت میلگرد ۲۶ مهر ۹۷

قیمت میلگرد نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۶ مهر ۹۷ رکرد بیشترین نوسان را به خود اختصاص داده است. اما این محصول پر طرفدار فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد هیچ افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی میلگرد آجدار آلیاژی ایران اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

کاهش قیمت در کارخانه و برندهای میلگرد

 

ثبات قیمت در کارخانه و برندهای میلگرد

 

قیمت ورق ۲۶ مهر ۹۷

قیمت ورق نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۶ مهر ۹۷ رکرد کمترین نوسان را به خود اختصاص داده است. اما این محصول پر طرفدار فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد هیچ افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در ورق سیاه فولاد سبا اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

 

قیمت تیرآهن ۲۶ مهر ۹۷

قیمت تیرآهن نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۶ مهر ۹۷ رکرد بیشترین کاهش قیمت را به خود اختصاص داده است. اما این محصول پر طرفدار فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد هیچ افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی تیرآهن ذوب آهن انبار اصفهان اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

قیمت نبشی ۲۶ مهر ۹۷

قیمت نبشی نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۶ مهر ۹۷ هیچ رکردی ثبت نکرد اما کاهشی چند ۱۰۰ تومانی را در اکثر بندها تجربه کرد. این محصول فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی نبشی آ نبشی الماس یزد اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

قیمت ناودانی ۲۶ مهر ۹۷

قیمت ناودانی نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۶ مهر ۹۷ هیچ رکردی ثبت نکرد اما کاهشی چند ۱۰۰ تومانی همچون قیمت نبشی در اکثر بندها تجربه کرد. این محصول فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی ناودانی آ ناودانی الماس یزد اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

قیمت لوله و پروفیل ۲۶ مهر ۹۷

قیمت لوله و پروفیل نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۶ مهر ۹۷ هیچ رکردی ثبت نکرد اما پایا پای میلکرد دچار ریزش قیمت شدید شد و کاهش قیمت چند ۱۰۰ تومانی همچون قیمت میلگرد در اکثر بندها تجربه کرد. این محصول فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی لوله و پروفیل آ لوله و پروفیل الماس یزد اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید

 

میلگرد آجدار ارگ تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد کاوه تیکمه داش بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار ظفر بناب بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد خراسان ۵۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد صائب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد ایوان ۵۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس شهركرد ۲۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار فولاد ظفر بناب بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد گیلان (حسن رود ) بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار در شاهین تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار درپاد تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد کیان ابهر بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار نورد آریان فولاد بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد قزوین بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار آذر فولاد امین تیکمه داش بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار نورد کرمان ۱۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار بردسیر ۱۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار پرشین فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار سیادن ابهر بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار سیرجان حدید جنوب بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر ۵۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار بافق ۲۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار فولاد آناهیتا گیلان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار نورد گرم سمنان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار مجتمع فولاد شاهرود ۳۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار فولاد البرز ایرانیان فایکو بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد آذربایجان (میانه) ۲۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار فولاد راد همدان بدون تغییر باقی ماند.

 

ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال بدون تغییر باقی ماند.

ورق کرکره گالوانیزه تاراز چهار محال بدون تغییر باقی ماند.

ورق کرکره گالوانیزه خودرو چهار محال بدون تغییر باقی ماند.

ورق گالوانیزه خودرو چهار محال بختیاری بدون تغییر باقی ماند.

ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

ورق کرکره رنگی فولاد مبارکه بدون تغییر باقی ماند.

 

تیرآهن ذوب آهن اصفهان ۵۰ تومان افزایش یافت.

تیرآهن ذوب آهن بار گیری از انبار اصفهان کاهش یافت.

تیرآهن ظفر بناب بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن فولاد ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن جهان فولاد غرب ( فولاد کرمانشاه ) بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن مجتمع فولاد ظفر بناب ۱۰ تومان کاهش یافت.

تیرآهن ماهان ۱۲۰ تومان افزایش یافت.

 

نبشی سدید کاوه قم ۵۰ تومان کاهش یافت.

نبشی فولاد اشتهارد بدون تغییر باقی ماند.

نبشی نورد مگا استیل اشتهارد بدون تغییر باقی ماند.

نبشی نورد آریان فولاد ۵۰ تومان کاهش یافت.

نبشی نستا بدون تغییر باقی ماند.

نبشی سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.

نبشی ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

 

ناودانی ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

ناودانی نورد سجاد بدون تغییر باقی ماند.

 

لوله گاز رسانی کچو بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل صدرا تهران ۵۰ تومان کاهش یافت.

لوله گاز رسانی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.

لوله داربستی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.

لوله صنعتی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل فولادی اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل امید البرز بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل جهان بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل تهران شرق بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل صبح پارسیان بدون تغییر باقی ماند.

 

کلاف ساده فولاد نطنز بدون تغییر باقی ماند.

کلاف ساده ذوب و نورد ملایر بدون تغییر باقی ماند.

پیچ سرمته شیروانی انبار اصفهان ۱۰ تومان کاهش یافت.

 

 

کارتن پلاست قم بدون تغییر باقی ماند.

کارتن پلاست اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

توری مرغی بارگیری ازانبار اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

پشم شیشه بارگیری از انبار اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *