قیمت آهن آلات ۲۴ مهر ۹۷
۱۳۹۷-۰۷-۲۴
قیمت آهن آلات ۲۶ مهر ۹۷
۱۳۹۷-۰۸-۰۲

قیمت آهن آلات ۲۵ مهر ۹۷

 

قیمت آهن آلات ۲۵ مهر ۹۷

در قیمت آهن آلات ۲۵ مهر ۹۷ با فرو پاشی بنیان دلالان در تمامی بازارها دومینوی ریزش قیمت به بازار آهن آلات رسید در این هفته و بخصوص در بازار ۲۵ مهر ۹۷ همه‌ی قیمت آهن آلات ۲۵ مهر ۹۷ ریزشی چند ۱۰۰ تومانی را تجربه کرد. حال بابد دبد در این روزهای پر هیاهو این کشتی در کدام ساحل لنگر می‌اندازد. در ادامه با بخشی از معاملات و نوسانات قیمت آهن آلات ۲۵ مهر ۹۷ با شما هستیم.

رکرد داران این بازار به این صورت بودند که : در تمامی معالات دیروز هیچ افزایشی ثبت نگردید. بیشترین کاهش قیمت را قیمت تیرآهن و کمترین نوسان را قیمت ورق و بیشترین نوسان را نیز قیمت میلگرد ثبت گردید.

قیمت میلگرد ۲۵ مهر ۹۷

قیمت میلگرد نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۵ مهر ۹۷ رکرد بیشترین نوسان را به خود اختصاص داده است. اما این محصول پر طرفدار فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد هیچ افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی میلگرد آجدار آلیاژی ایران اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

کاهش قیمت در کارخانه و برندهای میلگرد

برای مشاهده قیمت آهن کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت تیرآهن کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت میلگرد کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت لوله کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق سیاه کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق گالوانیزه کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق رنگی کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق اکسین کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق کاویان کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق قزاق کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق مبارکه کلیک کنید.

نویسنده مطلب آهن بین

ثبات قیمت در کارخانه و برندهای میلگرد

 

قیمت ورق ۲۵ مهر ۹۷

قیمت ورق نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۵ مهر ۹۷ رکرد کمترین نوسان را به خود اختصاص داده است. اما این محصول پر طرفدار فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد هیچ افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در ورق سیاه فولاد سبا اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

 

قیمت تیرآهن ۲۵ مهر ۹۷

قیمت تیرآهن نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۵ مهر ۹۷ رکرد بیشترین کاهش قیمت را به خود اختصاص داده است. اما این محصول پر طرفدار فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد هیچ افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی تیرآهن ذوب آهن انبار اصفهان اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

قیمت نبشی ۲۵ مهر ۹۷

قیمت نبشی نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۵ مهر ۹۷ هیچ رکردی ثبت نکرد اما کاهشی چند ۱۰۰ تومانی را در اکثر بندها تجربه کرد. این محصول فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی نبشی آ نبشی الماس یزد اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

قیمت ناودانی ۲۵ مهر ۹۷

قیمت ناودانی نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۵ مهر ۹۷ هیچ رکردی ثبت نکرد اما کاهشی چند ۱۰۰ تومانی همچون قیمت نبشی در اکثر بندها تجربه کرد. این محصول فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی ناودانی آ ناودانی الماس یزد اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

قیمت لوله و پروفیل ۲۵ مهر ۹۷

قیمت لوله و پروفیل نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۵ مهر ۹۷ هیچ رکردی ثبت نکرد اما پایا پای میلکرد دچار ریزش قیمت شدید شد و کاهش قیمت چند ۱۰۰ تومانی همچون قیمت میلگرد در اکثر بندها تجربه کرد. این محصول فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی لوله و پروفیل آ لوله و پروفیل الماس یزد اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید

ورق کرکره گالوانیزه امیر کبیر کاشان بدون تغییر باقی ماند.

ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان بدون تغییر باقی ماند.

ورق گالوانیزه صنایع هفت الماس افزایش یافت.

ورق کرکره گالوانیزه خودرو چهار محال ۵۰ تومان افزایش یافت.

ورق گالوانیزه ورق خودرو چهار محال بختیاری افزایش یافت.

لوله گاز رسانی کچو بدون تغییر باقی ماند.

ورق سیاه اکسین خوزستان بدون تغییر باقی ماند.

ورق سیاه کاویان بدون تغییر باقی ماند.

ورق کرکره رنگی فولاد مبارکه بدون تغییر باقی ماند.

ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۲۰ تومان افزایش یافت.

ورق سیاه سبا ۵۰ تومان افزایش یافت.

لوله گاز رسانی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.

لوله داربستی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.

لوله صنعتی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

ناودانی البرز فایکو بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن ذوب آهن اصفهان کاهش یافت.

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان کاهش یافت.

میلگرد آجدار میانه ۲۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار فولاد روهینا دزفول ۵۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد ساده آلیاژی ایران کاهش یافت.

میلگرد آجدار حسن رود ۵۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار فولاد کویر افزایش یافت.

نبشی جاوید بناب بدون تغییر باقی ماند.

نبشی صبا منظومه بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار ایوان ۵۰ تومان افزایش یافت.

تیرآهن فولاد کرمانشاه افزایش یافت.

میلگرد آجدار فولاکرمانشاه بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن فایکو بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار آریا ذوب بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن انبار آهن پخش افزایش یافات ماند.

میلگرد اردبیل ۵۰ تومان افزایش یافت.

پیچ سرمته شیروانی تایوانی بارگیری از انبار اصفهان کاهش یافت.

میلگرد آجدار فولاد نیشابور ۵۰ تومان افزایش یافت.

نبشی ظهوریان مشهد، بدون تغییر باقی ماند.

نبشی آریان فولاد بدون تغییر باقی ماند.

نبشی سدید کاوه قم افزایش یافت.

میلگرد آجدار ایرانیان فایکو ۲۵ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار آذر امین تیکمه داش بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل موکریان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش بدون تغییر باقی ماند.

ناودانی فراد ۵۰ تومان افزایش یافت.

ناودانی الماس یزد ۵۰ تومان افزایش یافت.

نبشی الماس یزد ۵۰ تومان افزایش یافت.

نبشی کبکان ۵۰ تومان افزایش یافت.

ناودانی شکفته ۵۰ تومان افزایش یافت.

نبشی شکفته ۵۰ تومان افزایش یافت.

نبشی یاوران زنجان ۴۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار زاگرس شهركرد بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار شاهین بناب بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد گلستان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار ارگ تبریز ۴۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار صائب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار درپاد تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار در شاهین تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار آذر چلیک تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار پرشین فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر ۴۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار سیادن ابهر ۷۰ تومان افزایش یافت.

نبشی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.

نبشی البرز غرب بدون تغییر باقی ماند.

ناودانی البرز غرب بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

ناودانی ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

نبشی ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار شمس سپهر ۵۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار نورد کرمان ۱۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار کرمان بردسیر ۱۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار نورد سمنان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار آریا ذوب بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن پروفیل ماهان کاهش یافت.

میلگرد آجدار صدرای توس ۵۰ تومان کاهش یافت.

لوله و پروفیل امید البرز ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

لوله و پروفیل یزد بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل نورد میلاد یزد بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل یاران بدون تغییر باقی ماند.

نبشی سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.

نبشی نستا بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار پارس آرمان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد قزوین بدون تغییر باقی ماند.

لوله

لوله و پروفیل تهران شرق بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل صدرا تهران بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار آناهیتا گیلان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار بافق ۴۰ تومان افزایش یافت.

تیرآهن ظفر بناب ۱۰۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار ظفر بناب بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد شاهرود ۱۱۰ تومان افزایش یافت.

لوله و پروفیل جهان پارس بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل صبح پارسیان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار سیرجان حدید ۲۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار راد همدان ۲۰ تومان افزایش یافت.

کارتن پلاست کارتن قم بدون تغییر باقی ماند.

کارتن پلاست اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

توری مرغی بارگیری از انبار اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

پشم شیشه بارگیری از انبار اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

ناودانی ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

نبشی ناب تبریز ۵۰ تومان افزایش یافت.

ورق گالوانیزه تاراز چهار محال افزایش یافت.

ورق کرکره گالوانیزه تاراز چهار محال بدون تغییر باقی ماند.

ورق کرکره رنگی مبارکه بدون تغییر باقی ماند.

ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

ورق سیاه سبا ۲۰ تومان افزایش یافت.

ورق سیاه اکسین خوزستان ۲۰ تومان افزایش یافت.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *