قیمت آهن آلات ۲۳ مهر ۹۷
۱۳۹۷-۰۷-۲۳
قیمت آهن آلات ۲۵ مهر ۹۷
۱۳۹۷-۰۷-۲۶

قیمت آهن آلات ۲۴ مهر ۹۷

قیمت آهن آلات ۲۴ مهر ۹۷

در قیمت آهن آلات ۲۴ مهر ۹۷ با فرو پاشی بنیان دلالان در تمامی بازارها دومینوی ریزش قیمت به بازار آهن آلات رسید در این هفته و بخصوص در بازار ۲۴ مهر ۹۷ همه‌ی قیمت آهن آلات ۲۴ مهر ۹۷ ریزشی چند ۱۰۰ تومانی را تجربه کرد. حال بابد دبد در این روزهای پر هیاهو این کشتی در کدام ساحل لنگر می‌اندازد. در ادامه با بخشی از معاملات و نوسانات قیمت آهن آلات ۲۴ مهر ۹۷ با شما هستیم.

رکرد داران این بازار به این صورت بودند که : در تمامی معالات دیروز هیچ افزایشی ثبت نگردید. بیشترین کاهش قیمت را قیمت تیرآهن و کمترین نوسان را قیمت ورق و بیشترین نوسان را نیز قیمت میلگرد ثبت گردید.

قیمت میلگرد ۲۴ مهر ۹۷

قیمت میلگرد نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۴ مهر ۹۷ رکرد بیشترین نوسان را به خود اختصاص داده است. اما این محصول پر طرفدار فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد هیچ افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی میلگرد آجدار آلیاژی ایران اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

کاهش قیمت در کارخانه و برندهای میلگرد

برای مشاهده قیمت آهن کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت تیرآهن کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت میلگرد کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت لوله کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق سیاه کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق گالوانیزه کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق رنگی کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق اکسین کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق کاویان کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق قزاق کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق مبارکه کلیک کنید.

نویسنده مطلب آهن بین

ثبات قیمت در کارخانه و برندهای میلگرد

 

قیمت ورق ۲۴ مهر ۹۷

قیمت ورق نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۴ مهر ۹۷ رکرد کمترین نوسان را به خود اختصاص داده است. اما این محصول پر طرفدار فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد هیچ افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در ورق سیاه فولاد سبا اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

 

قیمت تیرآهن ۲۴ مهر ۹۷

قیمت تیرآهن نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۴ مهر ۹۷ رکرد بیشترین کاهش قیمت را به خود اختصاص داده است. اما این محصول پر طرفدار فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد هیچ افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی تیرآهن ذوب آهن انبار اصفهان اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

قیمت نبشی ۲۴ مهر ۹۷

قیمت نبشی نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۴ مهر ۹۷ هیچ رکردی ثبت نکرد اما کاهشی چند ۱۰۰ تومانی را در اکثر بندها تجربه کرد. این محصول فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی نبشی آ نبشی الماس یزد اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

قیمت ناودانی ۲۴ مهر ۹۷

قیمت ناودانی نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۴ مهر ۹۷ هیچ رکردی ثبت نکرد اما کاهشی چند ۱۰۰ تومانی همچون قیمت نبشی در اکثر بندها تجربه کرد. این محصول فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی ناودانی آ ناودانی الماس یزد اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

قیمت لوله و پروفیل ۲۴ مهر ۹۷

قیمت لوله و پروفیل نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۴ مهر ۹۷ هیچ رکردی ثبت نکرد اما پایا پای میلکرد دچار ریزش قیمت شدید شد و کاهش قیمت چند ۱۰۰ تومانی همچون قیمت میلگرد در اکثر بندها تجربه کرد. این محصول فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی لوله و پروفیل آ لوله و پروفیل الماس یزد اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید

 

ورق سیاه کاویان بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

لوله صنعتی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.

لوله گاز رسانی سپاهان ۲۰ تومان افزایش یافت.

ورق سیاه مجتمع گیلان کاهش یافت.

میلگرد آجدارابرکوه افزایش یافت.

میلگرد آجدار میانه ۵۰ تومان افزایش یافت.

کلاف ساده ذوب آهن اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

کلاف ساده کویر کاشان بدون تغییر باقی ماند.

نبشی سدید کاوه قم بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل صابری بدون تغییر باقی ماند.

ناودانی کوهپایه بدون تغییر باقی ماند.

نبشی کوهپایه بدون تغییر باقی ماند.

پیچ سر مته شیروانی تایوانی بارگیری از انبار اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

توری مرغی بارگیری از انبار اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

کارتن پلاست قم بدون تغییر باقی ماند.

کارتن پلاست اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

نبشی قیدار ابهر افزایش یافت.

نبشی کارخانه ظهوریان مشهد،۵۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار هیربد زرندیه بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن فایکو بدون تغییر باقی ماند.

ناودانی دهشیر یزد ۱۵۰ تومان کاهش یافت.

نبشی البرز غرب بدون تغییر باقی ماند.

ناودانی نصر آذربایجان بدون تغییر باقی ماند.

نبشی نستا بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار سیرجان حدید ۲۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار آذر چلیک تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار زاگرس شهركرد ۷۰ تومان افزایش یافت.

لوله و پروفیل تهران شرق بدون تغییر باقی ماند.

ناودانی نورد سجاد ۵۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار فولاد یزد بدون تغییر باقی ماند.

نبشی آریان فولاد بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار آریان فولاد ۴۵ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار ارگ تبریز ۱۲۰ تومان افزایش یافت.

نبشی جاوید بناب بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار نورد سمنان ۸۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش بدون تغییر باقی ماند.

ناودانی البرز غرب بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فایکو بدون تغییر باقی ماند.

نبشی صبا منظومه ۵۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار گلستان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار ایوان ۵۰ تومان کاهش یافت.

تیرآهن فولاد کرمانشاه بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن صنعت ماهان افزایش یافت.

میلگرد آجدار آریا ذوب بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار بافق ۲۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار پرشین فولاد بدون تغییر باقی ماند.

نبشی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار حسن رود ۵۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار هشترود ۲۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار حسن رود بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار صائب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار درپاد تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار در شاهین تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار شاهین بناب بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار آذر امین تیکمه داش بدون تغییر باقی ماند.

ورق کرکره گالوانیزه امیر کبیر کاشان افزایش یافت.

میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان بدون تغییر باقی ماند.

ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ۵۰ تومان افزایش یافت.

ورق کرکره گالوانیزه خودرو چهار محال بدون تغییر باقی ماند.

ورق گالوانیزه خودرو چهار محال بختیاری بدون تغییر باقی ماند.

ورق گالوانیزه هفت الماس بدون تغییر باقی ماند.

نبشی سپهر ایرانیان ۴۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار سپهر ایرانیان افزایش یافت.

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر ۱۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار سیادن ابهر ۱۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار نورد کرمان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار بردسیر کرمان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار آناهیتا گیلان ۵۰ تومان افزایش یافت.

تیرآهن ظفر بناب ۵۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار ظفر بناب ۶۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار فولاد نیشابور ۸۰ تومان افزایش یافت.

لوله و پروفیل صدرا تهران بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل میلاد یزد ۵۰ تومان افزایش یافت.

لوله و پروفیل یزد بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل صدرا تهران بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل جهان پارس ۵۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار پارس آرمان ۶۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار قزوین ۶۰ تومان افزایش یافت.

ناودانی فراد بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار سیرجان حدید ۵۰ تومان افزایش یافت.

لوله و پروفیل صبح پارسیان ۱۰۰ تومان افزایش یافت.

نبشی مگا استیل اشتهارد ۴۰ تومان کاهش یافت.

لوله و پروفیل امید البرز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار شمس سپهر بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار شاهرود ۸۰ تومان کاهش یافت.

لوله آبرسانی سپنتا ۱۷۵ تومان افزایش یافت.

لوله مبلی سپنتا ۱۶۰ تومان افزایش یافت.

لوله گاز رسانی لوله و پروفیل سپنتا افزایش یافت.

لوله گالوانیزه سپنتا افزایش یافت.

لوله و پروفیل صبح پارسیان بدون تغییر باقی ماند.

محصولات راد همدان ۳۰ تومان افزایش یافت.

ورق گالوانیزه هفت الماس کاهش یافت.

ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال کاهش یافت.

ورق کرکره گالوانیزه تاراز چهار محال   افزایش یافت.

ورق کرکره گالوانیزه خودرو چهار محال ۵۰ تومان کاهش یافت.

ورق گالوانیزه خودرو چهار محال بختیاری بدون تغییر باقی ماند.

لوله گاز رسانی کچو بدون تغییر باقی ماند.

لوله گاز رسانی سپاهان کاهش یافت.

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان کاهش یافت.

پشم شیشه بارگیری از انبار اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

پروفیل Z اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

ورق کرکره رنگی فولاد مبارکه ۲۰۰ تومان کاهش یافت.

ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان ۲۰۰ تومان کاهش یافت.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *