قیمت آهن آلات ۲۲ مهر ۹۷
۱۳۹۷-۰۷-۲۲
قیمت آهن آلات ۲۴ مهر ۹۷
۱۳۹۷-۰۷-۲۴

قیمت آهن آلات ۲۳ مهر ۹۷

قیمت آهن آلات ۲۳ مهر ۹۷

در قیمت آهن آلات ۲۳ مهر ۹۷ همچنان ریزش قیمت‌ ادامه داشت , در بازار ۲۳ مهر ۹۷ اکثر قیمت آهن آلات ۲۳ مهر ۹۷ ریزش قیمت محصولات فلزی را تجربه کرد. در ادامه با بخشی از معاملات محصولات ذوبی و غیر ذوبی و نوسانات قیمت آهن آلات ۲۳ مهر ۹۷ با شما هستیم.

برای مشاهده قیمت آهن کلیک کنید.

رکرد داران این بازار به این صورت بودند که : در تمامی معالات به غیر از قیمت لوله وپروفیل هیچ افزایشی ثبت نگردید. لازم به ذکر است که افزایش قیمت لوله پروفیل در حدود چند ۱۰ تومان بود و در ادامه بیشترین کاهش قیمت و بیشترین نوسان قیمت را قیمت میلگرد و کمترین قیمت نوسان را قیمت میلگرد از خود برجا گذاشتند.

قیمت میلگرد ۲۳ مهر ۹۷

قیمت میلگرد نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۳ مهر ۹۷ رکرد بیشترین نوسان را به خود اختصاص داده است. اما این محصول پر طرفدار فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد هیچ افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی میلگرد میلگرد آجدار کیان ابهر اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

کاهش قیمت در کارخانه و برندهای میلگرد

میلگرد آجدار کیان ابهر ۲۵۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

میلگرد آجدار سیرجان حدید ۲۰۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر ۱۵۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

میلگرد آجدار فایکو ۱۵۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

میلگرد آجدار فولاد روهینا دزفول ۱۰۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

میلگرد آجدار نورد کرمان ۸۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

میلگرد آجدار کرمان بردسیر ۸۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

میلگرد آجدار میانه ۷۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

میلگرد آجدار سیادن ابهر ۵۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

میلگرد آجدار کیان کاشان ۵۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

میلگرد آجدار فولاد گلستان ۵۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

میلگرد آجدار آریان فولاد ۵۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان ۵۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

میلگرد آجدار نورد سمنان ۵۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

میلگرد آجدار ارگ تبریز ۵۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

میلگرد آجدار هشترود ۵۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

میلگرد آجدار حسن رود ۵۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش ۴۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

برای مشاهده قیمت میلگرد کلیک کنید.

میلگرد آجدار بافق ۴۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

میلگرد آجدار قزوین ۳۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

میلگرد آجدار شمس سپهر ۳۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

میلگرد آجدار آناهیتا گیلان ۳۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

میلگرد آجدار نیشابور ۳۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

میلگرد آجدار پارس آرمان ۳۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

میلگرد آجدار آریا ذوب ۲۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

میلگرد آجدار شاهرود ۲۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

میلگرد آجدار راد همدان ۲۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

میلگرد آجدار ابرکوه روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

میلگرد آجدار سپهر ایرانیان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

میلگرد آجدار زاگرس شهركرد روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

ثبات قیمت در کارخانه و برندهای میلگرد

میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد ایوان بدون تغییر باقی ماند.

ناودانی البرز غرب بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار صائب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار درپاد تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار در شاهین تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار شاهین بناب بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار آذر چلیک تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار آذر امین بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار پرشین فولاد  بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار ظفر بناب بدون تغییر باقی ماند.

قیمت میلگرد ۲۳ مهر ۹۷

قیمت میلگرد نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۳ مهر ۹۷ رکرد کمترین نوسان را به خود اختصاص داده است. اما این محصول پر طرفدار فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد هیچ افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در ورق سیاه فولاد سبا اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

برای مشاهده قیمت ورق کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق سیاه کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق گالوانیزه کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق رنگی کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق اکسین کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق کاویان کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق قزاق کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق مبارکه کلیک کنید.

ورق سیاه اکسین بدون تغییر باقی ماند.

ورق سیاه کاویان بدون تغییر باقی ماند.

ورق سیاه فولاد سبا کاهش قیمت داشت.

قیمت تیرآهن ۲۳ مهر ۹۷

قیمت تیرآهن نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۳ مهر ۹۷ رکرد بیشترین کاهش قیمت را به خود اختصاص داده است. اما این محصول پر طرفدار فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد هیچ افزایش و کاهش قیمت چشم گیری مشاهده نکرد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

برای مشاهده قیمت تیرآهن کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت لوله کلیک کنید.

تیرآهن فایکو روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

تیرآهن ماهان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

تیرآهن ذوب آهن اصفهان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

تیرآهن ذوب آهن بارگیری از انبار اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن ذوب آهن اصفهان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

تیرآهن فولاد کرمانشاه بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن ظفر بناب بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن فولاد کرمانشاه بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن ظفر بناب بدون تغییر باقی ماند.

قیمت نبشی ۲۳ مهر ۹۷

قیمت نبشی نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۳ مهر ۹۷ هیچ رکردی ثبت نکرد اما کاهشی چند ۱۰۰ تومانی را در اکثر بندها تجربه کرد. این محصول فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی نبشی کبکان اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

نبشی کبکان ۱۵۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

نبشی الماس یزد ۱۵۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

نبشی شکفته ۱۵۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

نبشی ظهوریان مشهد،۱۰۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

نبشی جاوید بناب ۱۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

نبشی سدید قم ۸۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

نبشی اشتهارد ۵۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

نبشی آریان فولاد ۵۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

نبشی ناب تبریز روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

نبشی البرز غرب بدون تغییر باقی ماند.

نبشی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.

نبشی ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

نبشی نستا بدون تغییر باقی ماند.

قیمت ناودانی ۲۳ مهر ۹۷

قیمت ناودانی نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۳ مهر ۹۷ هیچ رکردی ثبت نکرد اما کاهشی چند ۱۰۰ تومانی همچون قیمت نبشی در اکثر بندها تجربه کرد. این محصول فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی ناودانی الماس یزد اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

ناودانی الماس یزد ۱۵۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

ناودانی شکفته ۱۵۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

ناودانی فراد ۱۰۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

ناودانی ناب تبریز ۵۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

ناودانی نصر آذربایجان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

ناودانی کوهپایه بدون تغییر باقی ماند.

ناودانی فایکو بدون تغییر باقی ماند.

ناودانی ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

قیمت ناودانی ۲۳ مهر ۹۷

درمقایسه با  قیمت آهن آلات ۲۳ مهر ۹۷ تنها محصولی که توانست افزایش قیمت داشته باشد قیمت لوله و پروفیل بود رشدی چند ۱۰ تومانی داشت و بیشترین افزایش قیمت لوله و پروفیل در کارخانه‌ی لوله صنعتی سپاهان و بیشترین کاهش قیمت لوله و پروفیل در کارخانه‌ی جهان پارس اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید

لوله صنعتی سپاهان ۱۰۰ تومان روندی صعودی داشت و با همین شیب افزایشی روز را به پایان رساند.

لوله و پروفیل صبح پارسیان ۵۰ تومان روندی صعودی داشت و با همین شیب افزایشی روز را به پایان رساند.

لوله گاز رسانی سپاهان ۲۰ تومان روندی صعودی داشت و با همین شیب افزایشی روز را به پایان رساند.

لوله و پروفیل جهان پارس ۶۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

لوله و پروفیل صبح پارسیان ۵۰ تومان روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

لوله و پروفیل مبتکران صبا روندی نزولی داشت و با همین شیب کاهشی روز را به پایان رساند.

لوله داربستی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل نورد میلاد یزد بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل تهران شرق بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل صابری بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل پایا اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

نویسنده مطلب آهن بین

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *