قیمت آهن آلات ۲۱ مهر ۹۷
۱۳۹۷-۰۷-۲۱
قیمت آهن آلات ۲۳ مهر ۹۷
۱۳۹۷-۰۷-۲۳

قیمت آهن آلات ۲۲ مهر ۹۷

قیمت آهن آلات ۲۲ مهر ۹۷

در قیمت آهن آلات ۲۲ مهر ۹۷ و در معاملات بازار آهن آلات روزی با روند کاهش قیمت را طی کرد در ادامه مطلب تعدادی از قیمت آهن آلات ۲۲ مهر ۹۷ را مشاهده میکنید. رکرد داران این بازار به این صورت بودند که : در تمامی معالات دیروز هیچ افزایشی ثبت نگردید. بیشترین کاهش قیمت قیمت ناودانی و کمترین نوسان را قیمت ورق و بیشترین نوسان را نیز قیمت ناودانی ثبت گردید.

برای مشاهده قیمت آهن کلیک کنید.

قیمت میلگرد ۲۲ مهر ۹۷

قیمت میلگرد نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۲ مهر ۹۷ رکرد بیشترین نوسان را به خود اختصاص داده است. اما این محصول پر طرفدار فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد هیچ افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی میلگرد آجدار آلیاژی ایران اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

کاهش قیمت در کارخانه و برندهای میلگرد

میلگرد آجدار گلستان ۱۵۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار ارگ تبریز ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار پرشین فولاد ۵۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل ۵۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار آریان فولاد ۵۰ تومان افزایش یافت.

میلگرد آجدار هشترود ۸۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار پارس آرمان ۸۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار فولاد قزوین ۸۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار امیرکبیر خزر بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار سیادن ابهر ۱۳۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار بافق ۳۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار صدرای توس ۵۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار نیشابور ۱۲۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار زاگرس شهركرد ۲۰۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار تیکمه داش ۳۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار حسن رود ۵۰ تومان کاهش یافت.

برای مشاهده قیمت میلگرد کلیک کنید.

میلگرد آجدار شمس سپهر ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار ظفر بناب بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار آناهیتا گیلان ۲۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار شاهرود ۸۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار راد همدان ۳۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار سپهر ایرانیان ۹۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار کویرکاشان  ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار آذر چلیک تبریز ۳۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار روهینا دزفول ۵۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار فولاد نیشابور ۳۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار بافق ۱۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار فولاد ایوان ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان ۵۰ تومان کاهش یافت.

ثبات قیمت در کارخانه و برندهای میلگرد

میلگرد آجدار نورد کرمان کاهش یافت.

میلگرد آجدار کرمان بردسیر کاهش یافت.

میلگرد آجدار شاهین بناب بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار سیرجان حدید بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار نورد سمنان بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار صائب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار درپاد تبریز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار در شاهین بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد آجدار هشترود کاهش یافت.

قیمت ورق ۲۲ مهر ۹۷

قیمت ورق نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۲ مهر ۹۷ رکرد کمترین نوسان را به خود اختصاص داده است. اما این محصول پر طرفدار فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد هیچ افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در ورق سیاه فولاد سبا اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

برای مشاهده قیمت ورق کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق سیاه کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق گالوانیزه کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق رنگی کلیک کنید.

ورق کرکره گالوانیزه تاراز چهار محال بدون تغییر باقی ماند.

ورق کرکره گالوانیزه امیر کبیر کاشان بدون تغییر باقی ماند.

ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال بدون تغییر باقی ماند.

ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان افزایش یافت.

ورق گالوانیزه هفت الماس افزایش یافت.

برای مشاهده قیمت ورق اکسین کلیک کنید.  

ورق گالوانیزه خودرو چهار محال بختیاری بدون تغییر باقی ماند.

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

ورق کرکره رنگی فولاد مبارکه بدون تغییر باقی ماند.

برای مشاهده قیمت ورق کاویان کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق قزاق کلیک کنید.

ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

ورق سیاه اکسین بدون تغییر باقی ماند.

برای مشاهده قیمت ورق مبارکه کلیک کنید.

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان افزایش یافت.

ورق سیاه سبا بدون تغییر باقی ماند.

قیمت تیرآهن ۲۲ مهر ۹۷

قیمت تیرآهن نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۲ مهر ۹۷ رکرد بیشترین کاهش قیمت را به خود اختصاص داده است. اما این محصول پر طرفدار فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد هیچ افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی تیرآهن ناب تبریز اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

برای مشاهده قیمت تیرآهن کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت لوله کلیک کنید.

تیرآهن ذوب آهن بارگیری از انبار اصفهان کاهش یافت.

تیرآهن ذوب آهن اصفهان کاهش یافت.

تیرآهن فولاد کرمانشاه بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن فایکو بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن ظفر بناب بدون تغییر باقی ماند.

تیرآهن ناب تبریز ۲۵۰ تومان کاهش یافت.

قیمت نبشی ۲۲ مهر ۹۷

قیمت نبشی نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۲ مهر ۹۷ هیچ رکردی ثبت نکرد اما کاهشی چند ۱۰۰ تومانی را در اکثر بندها تجربه کرد. این محصول فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی نبشی کوهپایه اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

نبشی کوهپایه ۲۰۰ تومان کاهش یافت.

نبشی سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.

نبشی صبا منظومه بدون تغییر باقی ماند.

نبشی اشتهارد بدون تغییر باقی ماند.

نبشی سپاهان ۱۰ تومان کاهش یافت.

نبشی یاوران زنجان ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

نبشی الماس یزد بدون تغییر باقی ماند.

نبشی کبکان بدون تغییر باقی ماند.

نبشی شکفته بدون تغییر باقی ماند.

نبشی شرکت فولاد جاوید بناب کاهش یافت.

نبشی ظهوریان بدون تغییر باقی ماند.

نبشی آریان فولاد بدون تغییر باقی ماند.

نبشی نستا ۳۰ تومان کاهش یافت.

نبشی البرز غرب ۲۵۰ تومان کاهش یافت.

نبشی ناب تبریز کاهش یافت.

قیمت ناودانی ۲۲ مهر ۹۷

قیمت ناودانی نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۲ مهر ۹۷ هیچ رکردی ثبت نکرد اما کاهشی چند ۱۰۰ تومانی همچون قیمت ناودانی در اکثر بندها تجربه کرد. این محصول فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی ناودانی البرز غرب اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید.

ناودانی فولاد کوهپایه ۲۰۰ تومان کاهش یافت.

ناودانی فایکو کاهش یافت.

ناودانی الماس یزد بدون تغییر باقی ماند.

ناودانی شکفته بدون تغییر باقی ماند.

ناودانی البرز غرب ۳۵۰ تومان کاهش یافت.

ناودانی ناب تبریز ۳۳۰ تومان کاهش یافت.

قیمت لوله و پروفیل ۲۲ مهر ۹۷

قیمت لوله و پروفیل نسبت به باقی قیمت آهن آلات ۲۲ مهر ۹۷ هیچ رکردی ثبت نکرد اما پایا پای میلکرد دچار ریزش قیمت شدید شد و کاهش قیمت چند ۱۰۰ تومانی همچون قیمت میلگرد در اکثر بندها تجربه کرد. این محصول فلزی در هیچ برند و کارخانه‌ای که تیم آنالیز بازار آهن بین رصد کرد افزایش قیمتی را مشاهده نکرد ولی بیشترین کاهش قیمت در کارخانه‌ی لوله و پروفیل جهان پارس اتفاق افتاد. در ادامه شرح مختصری از معاملات این بازار را مشاهده میکنید

لوله و پروفیل اصفهان ۵۰ تومان افزایش یافت.

لوله و پروفیل صابری بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل تهران شرق بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل صدرا تهران بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل امید البرز بدون تغییر باقی ماند.

لوله و پروفیل جهان پارس ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

پروفیل Z اصفهان افزایش یافت.

پروفیل مهر سهند بدون تغییر باقی ماند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *