قیمت آهن آلات ۱۸ فروردین ۹۷

قیمت آهن آلات 16 فروردین 97 قیمت انواع آهن آلات قیمت آهن - آهن بین
بازار آهن آلات ۱۶ فروردین ۹۷
۱۳۹۷-۰۱-۲۰
قیمت آهن آلات 29 فروردین 97
قیمت آهن آلات ۲۹ فروردین ۹۷
۱۳۹۷-۰۱-۳۱

قیمت آهن آلات ۱۸ فروردین ۹۷

قیمت آهن آلات 18 فروردین 97 آهن بین

قیمت آهن آلات ۱۸ فروردین ۹۷

در روزی که گذشت قیمت آهن آلات با نوسانات شدید ارز دچار تلاطمات لحظه ای شد، قیمت آهن آلات ۱۸ فروردین ۹۷ در این تاریخ نوسانات کم سابقه ای روبرو شد و در نهایت بازار آهن آلات را به بازار بی رونق بدل کرد. در اکثر مراکز فروش فلزات و بیشتر عاملین فروش این روز را بدون گرفتن سهم خود از بازار مراکز فروش خود به پایان روز رساندند.

برای مشاهده قیمت آهن کلیک کنید.

اما این امر فوایدی هم داشت، یکی از این فواید افت رشد قیمت ها بود و حتی در بعضی از کارخانه ها روند صعودی تبدیل به روند نزولی و کاهش قیمت محصول شد. در ادامه مواردی از محصولاتی که دچار نوسان شده بودند به اطلاع شما می رسانیم.

قیمت میلگرد ۱۸ فروردین ۹۷

قیمت میلگرد در قیمت آهن آلات ۱۸ فروردین ۹۷ در چند کارخانه رشد قیمت از خود نشان داد که رکورد افزایش قیمت در این تاریخ به دست کارخانه یفولاد زمرد رسید و در اکثر کارخانه ها تغییری مشاهده نشد و کارخانه نورد آریان فولاد بیشترین روند کاهشی را ثبت رساند.

افزایش قیمت میلگرد

میلگرد آجدار فولاد زمرد ۱۹۰ تومان روندی افزایشی داشت.

میلگرد آجدار گروه صنعتی فولاد یزد ۱۱۰ تومان روندی افزایشی داشت.

میلگرد آجدار نورد کوثر اهواز ۱۰۰ تومان روندی افزایشی داشت.

میلگرد آجدار فولاد راد همدان ۲۰ تومان روندی افزایشی داشت.

برای مشاهده قیمت میلگرد کلیک کنید.

میلگرد آجدار مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان ۵۰ تومان روندی افزایشی داشت.

میلگرد آجدار صنایع فولاد کرمان بردسیر ۵۰ تومان روندی افزایشی داشت.

میلگرد آجدار شرکت فولاد معراج کردکوی ۱۰ تومان روندی افزایشی داشت.

میلگرد آجدار مجتمع فولاد خراسان ۱۰ تومان روندی افزایشی داشت.

میلگرد آجدار فولاد آذربایجان (میانه) ۱۰ تومان روندی افزایشی داشت.

میلگرد آجدار مجتمع فولاد شاهرود ۱۰ تومان روندی افزایشی داشت.

میلگرد آجدار فولاد البرز ایرانیان فایکو ۱۰ تومان روندی افزایشی داشت.

میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس شهركرد ۱۰ تومان روندی افزایشی داشت.

میلگرد آجدار مجتمع فولاد صنعت بناب ( مجتمع فولاد شاهین بناب ) ۱۰ تومان روندی افزایشی داشت.

میلگرد آجدار مجتمع فولاد ارگ تبریز ۵۰ تومان روندی افزایشی داشت.

میلگرد آجدار صنایع فولاد کاوه تیکمه داش ۳۰ تومان روندی افزایشی داشت.

میلگرد آجدار گروه بازرگانی در شاهین تبریز ۳۰ تومان روندی افزایشی داشت.

میلگرد آجدار گروه صنعتی درپاد تبریز ۳۰ تومان روندی افزایشی داشت.

میلگرد آجدار فولاد آناهیتا گیلان ۱۰ تومان روندی افزایشی داشت.

میلگرد آجدار مجتمع فولاد ظفر بناب ۲۰ تومان روندی افزایشی داشت.

میلگرد آجدار سیما جهان فولاد ( فولاد کرمانشاه ) ۲۰ تومان روندی افزایشی داشت.

میلگرد آجدار ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب ۱۰ تومان روندی افزایشی داشت.

کاهش قیمت میلگرد

میلگرد آجدار مجتمع فولاد شاهرود ۵ تومان روندی افزایشی داشت.

میلگرد ساده نورد گرم جهان ۵۰ تومان روندی افزایشی داشت.

میلگرد آجدار فولاد بافق ۳۰ تومان روندی افزایشی داشت.

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان ۱۰ تومان روندی کاهشی داشت.

میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل ۵ تومان روندی کاهشی داشت.

میلگرد آجدار نورد آریان فولاد ۳۰ تومان روندی کاهشی داشت.

میلگرد آجدار شرکت نورد فولاد گیلان (حسن رود ) ۱۵ تومان روندی کاهشی داشت.

ثبات قیمت میلگرد

میلگرد آجدار شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه نوسانی به ثبت نرساند.

میلگرد آجدار شرکت فولاد کیان ابهر نوسانی به ثبت نرساند.

میلگرد آجدار فولاد هیربد زرندیه نوسانی به ثبت نرساند.

میلگرد آجدار مجتمع جهان فولاد سیرجان نوسانی به ثبت نرساند.

میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس نوسانی به ثبت نرساند.

میلگرد آجدار فولاد و نورد هشترود نوسانی به ثبت نرساند.

میلگرد آجدار صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش نوسانی به ثبت نرساند.

میلگرد آجدار گروه صنعتی پرشین فولاد آریا نوسانی به ثبت نرساند.

میلگرد آجدار مجتمع فولاد البرز غرب نوسانی به ثبت نرساند.

میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل نوسانی به ثبت نرساند.

میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان نوسانی به ثبت نرساند.

میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس نوسانی به ثبت نرساند.

میلگرد آجدار شرکت فولاد سپهر ایرانیان نوسانی به ثبت نرساند.

میلگرد آجدار مجتمع فولاد ظفر بناب نوسانی به ثبت نرساند.

میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب نوسانی به ثبت نرساند.

میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس شهركرد نوسانی به ثبت نرساند.

میلگرد آجدار نورد گرم جهان نوسانی به ثبت نرساند.

میلگرد آجدار ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب نوسانی به ثبت نرساند.

میلگرد آجدار شركت فولاد سیادن ابهر ( فولاد خلیج فارس ) نوسانی به ثبت نرساند.

میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا نوسانی به ثبت نرساند.

میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر نوسانی به ثبت نرساند.

میلگرد آجدار فولاد آناهیتا گیلان نوسانی به ثبت نرساند.

میلگرد آجدار مجتمع فولاد ایوان نوسانی به ثبت نرساند.

میلگرد آجدار فولاد راد همدان نوسانی به ثبت نرساند.

قیمت ورق ۱۸ فروردین ۹۷

قیمت ورق در قیمت آهن آلات ۱۸ فروردین ۹۷ به نسبت روزهای گذشته از نوسان بیشتری برخوردار بود و در اثر این نوسانات، بازار این محصول فلزی به رونق افتاد و اکثر برندها و کارخانه ها توانستند معاملاتی را انجام دهند. در اثر این نوسانات بیشترین رشد قیمت را ورق گالوانیزه صنایع هفت الماس داشت.

برای مشاهده قیمت ورق سیاه کلیک کنید.

ورق سیاه فولاد کاویان روندی افزایشی داشت.

ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان روندی کاهشی داشت.

ورق سیاه مجتمع فولاد سبا روندی افزایشی داشت.

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان روندی افزایشی داشت.

ورق سیاه MMK Group 90 تومان روندی کاهشی داشت.

ورق سیاه روسی ۹۰ تومان روندی افزایشی داشت.

ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان ۵۰ تومان روندی کاهشی داشت.

ورق گالوانیزه صنایع هفت الماس ۳۰ تومان روندی افزایشی داشت.

برای مشاهده قیمت ورق رنگی کلیک کنید.

ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه ۵۰ تومان روندی افزایشی داشت.

ورق رنگی صنایع هفت الماس ۵۵ تومان روندی افزایشی داشت.

قیمت تیرآهن ۱۸ فروردین ۹۷

در بازار قیمت تیرآهن و در نگاه قیمت آهن آلات ۱۸ فروردین ۹۷ رفتاری مشابه نسبت به باقی محصولات فلزی از خود نشان داد و بیشترین افزایش در کارخانه ی فایکو به ثبت رسید و در باقی برندها و کارخانه ها رشد آنچنانی به چشم نخورد و یا اصلا افزایش یا کاهشی به ثبت نرسید.

برای مشاهده قیمت تیرآهن کلیک کنید.

تیرآهن نورد کوثر اهواز ۶۰ تومان روندی افزایشی داشت.

تیرآهن گروه صنعتی فولاد یزد ۱۵ تومان روندی افزایشی داشت.

تیرآهن فولاد البرز ایرانیان فایکو ۵۰۰۰ تومان روندی افزایشی داشت.

تیرآهن مجتمع فولاد صنعت بناب ( مجتمع فولاد شاهین بناب ) ۱۰ تومان روندی افزایشی داشت.

تیرآهن مجتمع فولاد ظفر بناب ۳۰ تومان روندی افزایشی داشت.

تیرآهن جهان فولاد غرب ( فولاد کرمانشاه ) ۱۰ تومان روندی افزایشی داشت.

تیرآهن فولاد ناب تبریز ۴۰ تومان روندی افزایشی داشت.

تیرآهن نورد آریان فولاد نوسانی به ثبت نرساند.

تیرآهن مجتمع فولاد ظفر بناب نوسانی به ثبت نرساند.

تیرآهن شرکت پروفیل صنعت ماهان ۲۰ تومان روندی افزایشی داشت.

قیمت نبشی ۱۸ فروردین ۹۷

قیمت نبشی در اکثر قیمت آهن آلات ۱۸ فروردین ۹۷ روند گذشته ی خودرا تکرار نمود و در گروه صنعتی لاهور پارت نورد لاهور بیشترین افزایش قیمت و در کارخانه ی نورد آریان فولاد بیشترین کاهش قیمت را از خود بثب رسانیدند.

برای مشاهده جدول وزن نبشی و ناودانی کلیک کنید.

نبشی شرکت نورد یاوران زنجان ۱۱۰ تومان روندی افزایشی داشت.

نبشی گروه صنعتی لاهور پارت نورد لاهور ۱۶۰ تومان روندی افزایشی داشت.

نبشی مجتمع فولاد البرز غرب ۸۰ تومان روندی افزایشی داشت.

نبشی کارخانه فولاد ظهوریان مشهد، نورد فولاد بارثاوا ۲۰ تومان روندی کاهشی داشت.

نبشی نورد آریان فولاد ۲۵ تومان روندی کاهشی داشت.

نبشی جویا نورد فولاد تهران صنایع تولیدی نورد گرم فلز نوسانی به ثبت نرساند.

نبشی صنایع ریخته گری قیدار ابهر نوسانی به ثبت نرساند.

نبشی شرکت فولاد جاوید بناب نوسانی به ثبت نرساند.

 برای مشاهده جدول وزن ورق کلیک کنید.

نبشی نورد مگا استیل ایوانکی نوسانی به ثبت نرساند.

نبشی نورد مگا استیل اشتهارد نوسانی به ثبت نرساند.

نبشی شرکت فولاد نستا نوسانی به ثبت نرساند.

نبشی فولاد اصفهان ( سپاهان اصفهان ) نوسانی به ثبت نرساند.

نبشی شرکت فولاد الماس یزد نوسانی به ثبت نرساند.

نبشی گروه صنعتی شکفته نوسانی به ثبت نرساند.

نبشی صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش نوسانی به ثبت نرساند.

قیمت ناودانی ۱۸ فروردین ۹۷

قیمت ناودانی برخلاف روز های گذشته نوسان بیشتری از خود نشان داد و در قیمت آهن آلات ۱۸ فروردین ۹۷ در کارخانه ی نصر آذزبایجان بیشترین افزایش و در کارخانه ی فولاد ناب تبریز بیشترین کاهش را از خودبه ثبت رسانید.

برای مشاهده قیمت ورق اکسین کلیک نمایید.

ناودانی شرکت نورد یاوران زنجان ۱۲۰ تومان روندی افزایشی داشت.

ناودانی فولاد نصر آذربایجان ۱۳۰ تومان روندی افزایشی داشت.

ناودانی فولاد ناب تبریز ۴۰ تومان روندی افزایشی داشت.

ناودانی نورد آریان فولاد ۲۰ تومان روندی کاهشی داشت.

ناودانی گروه صنعتی شکفته نوسانی به ثبت نرساند.

ناودانی شرکت فولاد الماس یزد نوسانی به ثبت نرساند.

ناودانی جویا نورد فولاد تهران _صنایع تولیدی نورد گرم فلز نوسانی به ثبت نرساند.

قیمت پروفیل ۱۸ فروردین ۹۷

قیمت پروفیل در بین قیمت آهن آلات ۱۸ فروردین ۹۷ دارای بیشترین تلاطم در بازار آهن آلات بود و بیشترین افزایش قیمت مربوط به کارخانه ی صدرا پروفیل تهران و بیشترین کاهش قیمت مربوط به کارخانه ی پروفیل مبتکران بود.

برای مشاهده قیمت ورق کاویان کلیک کنید.

محصولات شرکت لوله و پروفیل امید البرز ۱۷۰ تومان روندی افزایشی داشت.

پروفیل آدنیس صنعت شمال ۱۸۰ تومان روندی افزایشی داشت.

پروفیل ضخامت ۲ میلی متر صدرا پروفيل تهران ۲۰۰ تومان روندی افزایشی داشت.

محصولات شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا ۲۰ تومان روندی کاهشی داشت.

پروفیل مشهد ۱۰ تومان روندی کاهشی داشت.

پروفیل سنگین اصفهان نوسانی به ثبت نرساند.

برای مشاهده قیمت ورق قزاق کلیک کنید.

پروفیل مقاطع باز شرکت پروفیل آسیا نوسانی به ثبت نرساند.

محصولات شرکت پروفیل موکریان نوسانی به ثبت نرساند.

محصولات شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد نوسانی به ثبت نرساند.

پروفیل درب و پنجره فولاد هیربد زرندیه نوسانی به ثبت نرساند.

پروفیل صنعتی و ساختمانی فولاد هیربد زرندیه نوسانی به ثبت نرساند.

پروفیل میلاد یزد نوسانی به ثبت نرساند.

پروفیل یزد نوسانی به ثبت نرساند.

محصولات کیمیا پروفیل سیرجان نوسانی به ثبت نرساند.

پروفیل پایا اصفهان نوسانی به ثبت نرساند.

قیمت کلاف ساده و آجدار۱۸ فروردین ۹۷

قیمت کلاف ساده و آجدار در قیمت آهن آلات ۱۸ فروردین ۹۷ یکی از آهن آلات و در بازار فلزات پر رونق بود و از رکود نسبی بیرون آمد این محصول فلزی در قسمت قیمت کلاف ساده و در قسمت قیمت کلاف آجدار بیشترین افزایش قیمت را به کارخانه ی فولاد یزد یزد اختصاص داد.

برای مشاهده جدول وزن تیرآهن سبک سنگین کلیک کنید.

کلاف ساده گروه صنعتی فولاد یزد ۶۰ تومان روندی افزایشی داشت.

کلاف ساده نورد کوثر اهواز ۵۰ تومان روندی افزایشی داشت.

کلاف ساده فولاد نطنز ۲۰ تومان روندی افزایشی داشت.

کلاف ساده ذوب و نورد ملایر ۳۰ تومان روندی افزایشی داشت.

کلاف ساده فولاد نطنز ۳۰ تومان روندی افزایشی داشت.

کلاف ساده شرکت نورد فولاد کاران افق ۱۰ تومان روندی افزایشی داشت.

کلاف ساده گروه صنعتی فولاد یزد ۱۰۰ تومان روندی افزایشی داشت.

برای مشاهده جدول وزن تیرآهن بال پهن کلیک کنید.

کلاف ۱۰۰۶ و ۱۰۰۸ فولاد نطنز ۲۰ تومان روندی افزایشی داشت.

کلاف آجدار نورد کوثر اهواز ۷۰ تومان روندی افزایشی داشت.

کلاف آجدار گروه صنعتی فولاد یزد ۲۰ تومان روندی کاهشی داشت.

کلاف آجدار گروه صنعتی فولاد یزد نوسانی به ثبت نرساند.

قیمت لوله ۱۸ فروردین ۹۷

قیمت لوله در بین قیمت آهن آلات ۱۸ فروردین ۹۷ کمترین رونق را در بازار فلزات به ثبت رسانید این محصل فلزی در کارخانه ی تهران شرق بیشترین رشد قیمت و در کارخانه سپنتا قسمت لوله گاز رسانی بیشترین کاهش قیمت را تحمیل کرد.

برای مشاهده قیمت لوله کلیک کنید.

محصولات گروه صنعتی تهران شرق ۱۶۰ تومان روندی افزایشی داشت.

لوله آبرسانی سپنتا ۲۰ تومان روندی کاهشی داشت.

لوله گاز رسانی سپنتا ۵۵ تومان روندی کاهشی داشت.

لوله گالوانیزه سپنتا ۲۵ تومان روندی کاهشی داشت.

لوله و پروفیل صابری نوسانی به ثبت نرساند.

لوله و پروفیل جهان پروفیل پارس نوسانی به ثبت نرساند.

لوله و پروفیل کیان پرشیا نوسانی به ثبت نرساند.

 برای مشاهده جدول وزن میلگرد کلیک کنید.

لوله و پروفیل صابری نوسانی به ثبت نرساند.

لوله و پروفیل جهان پروفیل پارس نوسانی به ثبت نرساند.

لوله و پروفیل ۲ میلی متر گل نرده نوسانی به ثبت نرساند.

لوله مبلی لوله و پروفیل سپنتا نوسانی به ثبت نرساند.

لوله صنعتی و ساختمانی فولاد هیربد زرندیه نوسانی به ثبت نرساند.

لوله داربستی فولاد هیربد زرندیه نوسانی به ثبت نرساند.

لوله آبرسانی اصفهان نوسانی به ثبت نرساند.

نویسنده مطلب آهن بین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Captcha loading...