اخبار قیمت آهن آلات ۱۶ اسفند ۹۶

بازار میلگرد - آهن بین
افزایش قیمت بازار میلگرد
۱۳۹۶-۱۲-۱۶
ساخت لوله آهن بین
ساخت لوله با سرعت بالا برای قطعات با حجم بالا
۱۳۹۶-۱۲-۱۹

اخبار قیمت آهن آلات ۱۶ اسفند ۹۶

قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات در تاریخ ۱۶ اسفند ۹۶

طبق پیش بنی گروه رصد بازار ، آهن بین قیمت آهن آلات از تلاطم این چند روز بیرون آمده و به ثباتی نسبی در این عرضه و تقاضا رسیده است. طبق محاسبات گروه اقتصادی آهن بین ، امروز ۱۶ اسفند ۹۶  بازار آهن روندی ثابت و در مواردی کاهشی را تجربه کرد.

در بازار میلگرد اکثر کارخانه‌های تولیدکننده‌ی میلگرد با توجه با باقی قیمت آهن آلات روزی باثبات را گذر ندان ، تنها قیمت میلگرد آجدار فایکو چیزی نزدیک به ۱۰ تومان افزایش را از خود نشان داد و قیمت میلگرد کارخانه‌های : مجتمع فولاد آتیه خلیج‌فارس  ، صنایع آذر فولاد امین تیکمِ داش  ، نورد کوثر ، فولاد آذربایجان (میانه) ، مجتمع فولاد شاهرود روندی به نسب کاهشی را در پیش گرفتند.

برای مشاهده قیمت آهن کلیک کنید 

قیمت میلگرد در تاریخ ۱۶ اسفند ۹۶

قیمت میلگرد صنایع فولاد کاوه تیکمه داش بدون تغییر باقی ماند.

قیمت میلگرد مجتمع فولاد آتیه خلیج‌فارس ۳۰ تومان کاهش یافت.

قیمت میلگرد شرکت فولاد کاوه اروند بدون تغییر باقی ماند.

قیمت میلگرد گروه صنعتی درپاد تبریز بدون تغییر باقی ماند.

قیمت میلگرد صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش ۱۰ تومان کاهش یافت.

قیمت میلگرد آجدار فولاد البرز ایرانیان فایکو ۱۰ تومان افزایش یافت.

قیمت میلگرد آجدار نورد کوثر اهواز ۲۰ تومان کاهش یافت.

قیمت میلگرد فولاد آذربایجان (میانه) ۲۰ تومان کاهش یافت.

قیمت میلگرد فولاد آذربایجان (میانه) بدون تغییر باقی ماند.

قیمت میلگرد مجتمع فولاد ارگ تبریز بدون تغییر باقی ماند.

قیمت میلگرد شرکت فولاد کیان ابهر بدون تغییر باقی ماند.

قیمت میلگرد فولاد الماس باران تاك بدون تغییر باقی ماند.

قیمت میلگرد شرکت فولاد الماس تاکستان بدون تغییر باقی ماند.

قیمت میلگرد مجتمع فولاد کیان کاشان بدون تغییر باقی ماند.

قیمت میلگرد فولاد نیک صدرای توس بدون تغییر باقی ماند.

قیمت میلگرد مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان بدون تغییر باقی ماند.

قیمت میلگرد صنایع فولاد کرمان_بردسیر بدون تغییر باقی ماند.

قیمت میلگرد مجتمع فولاد شاهرود ۳۰ تومان کاهش یافت.

قیمت میلگرد مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول بدون تغییر باقی ماند.

قیمت میلگرد شركت فولاد سیادن ابهر ( فولاد خلیج فارس ) بدون تغییر باقی ماند.

قیمت میلگرد نورد آریان فولاد بدون تغییر باقی ماند.

قیمت میلگرد فولاد امیرکبیر خزر بدون تغییر باقی ماند.

قیمت میلگرد فولاد آریا ذوب بدون تغییر باقی ماند.

قیمت میلگرد ذوب آهن اردبیل بدون تغییر باقی ماند.

قیمت میلگرد شرکت فولاد سپهر ایرانیان ۲۰ تومان کاهش یافت.

قیمت میلگرد فولاد آناهیتا گیلان ۱۰ تومان کاهش یافت.

برای مشاهده قیمت میلگرد کلیک کنید

قیمت ورق در تاریخ ۱۶ اسفند ۹۶

در بازار ورق روند بازار با توجه با باقی قیمت آهن آلات روندی بی حاشیه بود بطوری که قیمت ورق در تمامی بنگاه های معاملاتی بدون نوسان قیمت به روز خود پایان داد و تمامی قیمت انواع ورق بدون رنودی کاهشی و افزایشی به دست خریداران رسید.

قیمت ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان بدون تغییر باقی ماند.

قیمت ورق سیاه فولاد کاویان بدون تغییر باقی ماند.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

قیمت ورق سیاه MMK Group بدون تغییر باقی ماند.

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

قیمت ورق گالوانیزه ورق خودرو چهار محال بختیاری بدون تغییر باقی ماند.

قیمت ورق گالوانیزه صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال بدون تغییر باقی ماند.

قیمت ورق گالوانیزه صنایع هفت الماس بدون تغییر باقی ماند.

قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان بدون تغییر باقی ماند.

قیمت ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه بدون تغییر باقی ماند.

برای مشاهده  قیمت ورق سیاه   کلیک کنید

قیمت تیرآهن در تاریخ ۱۶ اسفند ۹۶

قیمت تیرآهن نیز در اکثر بنگاهها نیز با توجه با باقی قیمت آهن آلات ثابت ماند تا با امیدی بیشتر سال جدید را آغاز کنیم. تنها قیمت تیرآهن نورد کوثر اهواز ۱۰ تومان افزایش را از خود نشان داد.

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان فایکو بدون تغییر باقی ماند.

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب ( فولاد کرمانشاه ) بدون تغییر باقی ماند.

قیمت تیرآهن نورد کوثر اهواز ۱۰ تومان افزایش یافت.

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

قیمت تیرآهن مجتمع فولاد صنعت بناب ( مجتمع فولاد شاهین بناب ) بدون تغییر باقی ماند.

قیمت تیرآهن نورد آریان فولاد بدون تغییر باقی ماند.

قیمت تیرآهن شرکت پروفیل صنعت ماهان بدون تغییر باقی ماند.

قیمت تیرآهن مجتمع فولاد ظفر بناب بدون تغییر باقی ماند.

برای مشاهده قیمت تیرآهن کلیک کنید

قیمت ناودانی در تاریخ ۱۶ اسفند ۹۶

قیمت ناودانی نیز مثل دیگر محصولات آهن آلات در اکثر مشتقات خود با توجه با باقی قیمت آهن الاتبا توجه با باقی قیمت آهن الات قیمتی ثابت از خود نشان داد اما در مواردی نوسان قیمت به نفع مشتری روبه کاهش بود ، کارخانه‌های گروه صنعتی شکفته ، شرکت فولاد فراد ، شرکت نورد سجاد شیبی نزولی را تجربه کردند و بیشترین کاهش را کارخانه فولاد ناب تبریز به خود اختصاص داد

قیمت ناودانی شرکت نورد یاوران زنجان بدون تغییر باقی ماند.

قیمت ناودانی صبا فولاد منظومه بدون تغییر باقی ماند.

قیمت ناودانی فولاد البرز ایرانیان فایکو بدون تغییر باقی ماند.

قیمت محصولات شرکت سدید کاوه قم بدون تغییر باقی ماند.

قیمت ناودانی مجتمع فولاد البرز غرب بدون تغییر باقی ماند.

قیمت ناودانی شرکت نورد یاوران زنجان بدون تغییر باقی ماند.

قیمت ناودانی گروه صنعتی شکفته ۴۰ تومان کاهش یافت.

قیمت ناودانی گروه صنعتی شکفته بدون تغییر باقی ماند.

قیمت ناودانی شرکت فولاد الماس یزد بدون تغییر باقی ماند.

قیمت ناودانی شرکت فولاد فراد ۲۰ تومان کاهش یافت.

قیمت ناودانی شرکت نورد سجاد ۲۰ تومان کاهش یافت.

قیمت ناودانی فولاد ناب تبریز ۵۰ تومان کاهش یافت.

قیمت ناودانی نورد آریان فولاد بدون تغییر باقی ماند.

قیمت ناودانی جویا نورد فولاد تهران _صنایع تولیدی نورد گرم فلز بدون تغییر باقی ماند.

برای مشاهده جدول وزن نبشی و ناودانی کلیک کنید

قیمت نبشی در تاریخ ۱۶ اسفند ۹۶

قیمت نبشی روندی ثابت را با توجه با باقی قیمت آهن آلات در پیش گرفت و نوسانات کمی را از خود نشان داد قیمت نبشی اصفهان ۵ تومان شرکت نورد یاران زنجان ۲۰ تومان قیمت نبشی فولاد تکمیه داش ۱۰ تومان قیمت نبشی فولاد نستا ۲۰ تومان و فولاد ناب تبریز ۳۰ تومان کاهش پیدا کرد.

قیمت نبشی صنایع ریخته‌گری قیدار ابهر بدون تغییر باقی ماند.

قیمت نبشی فولاد اصفهان ( سپاهان اصفهان ) ۵ تومان کاهش یافت.

قیمت نبشی شرکت نورد یاوران زنجان بدون تغییر باقی ماند.

قیمت نبشی صبا فولاد منظومه بدون تغییر باقی ماند.

قیمت نبشی مجتمع فولاد البرز غرب بدون تغییر باقی ماند.

قیمت نبشی شرکت نورد یاوران زنجان ۲۰ تومان کاهش یافت.

قیمت نبشی شرکت فولاد جاوید بناب بدون تغییر باقی ماند.

قیمت ناودانی فولاد نصر آذربایجان بدون تغییر باقی ماند.

قیمت نبشی فولاد نصر آذربایجان بدون تغییر باقی ماند.

قیمت نبشی کارخانه فولاد ظهوریان مشهد، نورد فولاد بارثاوا بدون تغییر باقی ماند.

قیمت نبشی صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش ۱۰ تومان کاهش یافت.

قیمت نبشی صنایع فولاد کبکان بدون تغییر باقی ماند.

قیمت نبشی گروه صنعتی شکفته بدون تغییر باقی ماند.

قیمت نبشی شرکت فولاد نستا ۲۰ تومان کاهش یافت.

قیمت نبشی فولاد ناب تبریز ۳۰ تومان کاهش یافت.

قیمت نبشی نورد مگا استیل اشتهارد بدون تغییر باقی ماند.

قیمت نبشی نورد مگا استیل ایوانکی بدون تغییر باقی ماند.

قیمت نبشی نورد آریان فولاد بدون تغییر باقی ماند.

قیمت نبشی جویا نورد فولاد تهران _صنایع تولیدی نورد گرم فلز بدون تغییر باقی ماند.

برای مشاهده قیمت ورق رنگی کلیک کنید

قیمت لوله دار بستی و پروفیل  در تاریخ ۱۶ اسفند ۹۶

قیمت لوله داربستی با توجه با باقی قیمت آهن آلات گروه صنعتی سپاهان ۸۰ تومان و قیمت پروفیل صنعتی کچو ۲۰ تومان  ، پروفیل اصفهان ۲۰ تومان  و قیمت پروفیل امید البرز نیز ۲۰ تومان کاهش را ثبت کرد.

برای مشاهده قیمت لوله کلیک کنید

قیمت لوله داربستی گروه صنعتی سپاهان ۸۰ تومان کاهش یافت.

قیمت پروفیل صنعتی و ساختمانی شرکت تولیدی صنعتی کچو ۲۰ تومان کاهش یافت.

قیمت پروفیل صنعتی و ساختمانی شرکت پروفیل فولادی اصفهان ۲۰ تومان کاهش یافت.

قیمت محصولات شرکت لوله و قوطی اصفهان بدون تغییر باقی ماند.

قیمت محصولات شرکت صنعتی نیکان پروفیل ۲۰ تومان کاهش یافت.

قیمت محصولات شرکت پروفیل موکریان بدون تغییر باقی ماند.

قیمت محصولات شرکت لوله و پروفیل امید البرز ۲۰ تومان کاهش یافت.

قیمت محصولات شرکت پروفیل پایا اصفهان ۳۰ تومان کاهش یافت.

قیمت محصولات جهان پروفیل پارس ۱۰ تومان کاهش یافت.

قیمت محصولات شرکت لوله و پروفیل گل نرده ۲۰ تومان کاهش یافت.

قیمت محصولات شرکت لوله و پروفیل سپنتا بدون تغییر باقی ماند.

قیمت محصولات شرکت فولاد پروفیل مشهد ۳۰ تومان کاهش یافت.

قیمت پروفیل شرکت پروفیل یزد ۲۵ تومان کاهش یافت.

قیمت پروفیل صنایع نورد میلاد یزد ۲۵ تومان کاهش یافت.

قیمت پروفیل شرکت پروفیل آسیا بدون تغییر باقی ماند.

 برای مشاهده جدول وزن ورق کلیک کنید

قیمت محصولات کلافی و غیر ذبی در تاریخ ۱۶ اسفند ۹۶

باقی محصولاد نیز روندی مشابه در بازار آهن آلات با توجه با باقی قیمت آهن آلات طی کرده در اکثر موارد روند ثابت و در بعضی از کارخانه ها روندی کاهشی را دنبال کردند.

قیمت کلاف آجدار نورد کوثر اهواز ۱۰ تومان کاهش یافت.

قیمت کلاف ساده نورد کوثر اهواز ۱۰ تومان کاهش یافت.

قیمت محصولات تعاونی فولاد علویجه ۲۰ تومان کاهش یافت.

قیمت محصولات شرکت تولیدی صنعتی کچو بدون تغییر باقی ماند.

قیمت محصولات گروه صنعتی سپاهان بدون تغییر باقی ماند.

قیمت محصولات گروه صنعتی تهران شرق بدون تغییر باقی ماند.

نویسنده مطلب آهن بین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Captcha loading...