قیمت آهن آلات 28 تیر 97 میلگردهای فلزی و پلیمری
تیر آهن I
۱۳۹۷-۰۶-۱۵
خم کاری ورق
خم کاری ورق ( ورقکاری بخش هفدهم )
۱۳۹۷-۰۶-۱۸

قیمت آهن آلات شهریور ۹۷

قیمت آهن آلات 29 تیر 97

قیمت آهن آلات شهریور ۹۷

قیمت آهن آلات ۱۵ شهریور ۹۷ در بازار آهن آلات اکثر محصولات فلزی با بی‌ثبات قیمت روز و هفته را به پایان رساندند و رکرد داران این بازار به شرح زیر است:

بیشتر افزایش قیمت را قیمت لوله ، بیشترین کاهش قیمت را قیمت کلاف ، بیشترین نوسان را قیمت لوله و کمترین نوسان قیمت در اکثر محصولات فلزی بچشم خورد که به این شرح است: قیمت میلگرد ، قیمت ورق ، قیمت تیرآهن ، قیمت نبشی ، قیمت ناودانی و قیمت پروفیل به ثبت رسانید.

قیمت آهن آلات ۱۵ شهریور ۹۷ طبق پیشبینی ها در این پنجشنبه روندی نسبتاَ با ثبات داشت اگرچه این هفته مثل باقی اکثر روزهای سال ۹۷ بازاری پرتلاطم را شاهد بودیم، اما بازار دیروز در اکثر آهن آلات ۱۵ شهریور ۹۷ شاهد افزایش قیمتی نسبی بودیم.طبق روزهای گذشته اکثر محصولات آهن آلات ، هم محصولات ذوبی و هم محصولات غیر ذوبی در اکثر کارخانه های با تلاطم های لحظه ای قیمت روز گذشته ی خود را روز را به پایان میرسانید. در بعضی از کارخانه ها نیز روند قیمت گذاری مسیری کاهشی را به سر برد تا روزهای منتهی به شهریور بدون آرامش و با سردر گمی بیش از پیش تابستان به پایان برسد.

برای مشاهده قیمت آهن کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت تیرآهن کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت میلگرد کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت لوله کلیک کنید.

برای مشاهده  قیمت ورق سیاه   کلیک کنید.

قیمت میلگرد ۱۵ شهریور ۹۷

قیمت میلگرد مثل باقی آهن آلات ۱۵ شهریور ۹۷ در اکثر کاراخانه‌های تولید کننده یا ثابت ماند یا دچار افزایش قیمت شد و قیمت میلگرد در کارخانه‌ی میلگرد آجدار شركت سیادن ابهر بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرد.و نیز در کارخانه‌ی میلگرد آجدار فولاد الماس باران تاك بیشترین کاهش قیمت را شاهد بودیم.

میلگرد آجدار معراج کردکوی روندی ثابت داشت.
میلگرد آجدار فایکو ۵ تومان روند کاهشی داشت.
میلگرد آجدار فولاد کیان ابهر روندی ثابت داشت.
میلگرد کویر کاشان روندی ثابت داشت.
میلگرد زاگرس شهركرد ۱۰ تومان روند کاهشی داشت.
میلگرد هیربد روندی ثابت داشت.
میلگرد ارگ تبریز روندی ثابت داشت.
میلگرد آجدار البرز غرب روندی ثابت داشت.
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان روندی ثابت داشت.
میلگرد آذر فولاد امین تیکمه داش روندی ثابت داشت.
میلگرد نیشابور روندی ثابت داشت.
میلگرد آجدار فولاد الماس باران تاك ۲۰ تومان روند کاهشی داشت.
میلگرد فولاد الماس تاکستان ۲۰ تومان روند کاهشی داشت.
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر روندی ثابت داشت.
میلگرد نورد نوین ابهر روندی ثابت داشت.
میلگرد آجدار فولاد زمرد ۱۰ تومان روند کاهشی داشت.
میلگرد آجدار میانه روندی ثابت داشت.
میلگرد آجدار درپاد تبریز روندی ثابت داشت.
میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر روندی ثابت داشت.
میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل روندی ثابت داشت.
میلگرد سیرجان روندی ثابت داشت.
میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان روندی ثابت داشت.
میلگرد آجدار فولاد و نورد هشترود روندی ثابت داشت.
میلگرد بردسیر روندی ثابت داشت.
میلگرد روهینا روندی ثابت داشت.
میلگرد آجدار فولاد قزوین روندی ثابت داشت.
میلگرد آجدار مجتمع فولاد ایوان روندی ثابت داشت.
میلگرد آجدار فولاد بافق روندی ثابت داشت.
میلگرد آجدار فولاد آناهیتا گیلان روندی ثابت داشت.
میلگرد آجدار فولاد راد همدان ۱۰ تومان روند کاهشی داشت.

میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل ۱۰۰ تومان افزایش یافت.
میلگرد آجدار آذر چلیک تبریز ۱۰۰ تومان افزایش یافت.
میلگرد آجدار فولاد هیربد زرندیه بدون تغییر باقی ماند.
میلگرد آجدار پرشین فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
میلگرد آجدار فولاد شاهرود بدون تغییر باقی ماند.
میلگرد آجدار ظفر بناب بدون تغییر باقی ماند.
میلگرد آجدار شاهین بناب بدون تغییر باقی ماند.
میلگرد آجدار نورد سمنان بدون تغییر باقی ماند.
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش ۲۰ تومان افزایش یافت.
میلگرد آجدار ارگ تبریز ۱۰۰ تومان افزایش یافت.
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب ۵۰ تومان افزایش یافت.
میلگرد آجدار فولاد قزوین ۵۰ تومان افزایش یافت.
میلگرد آجدار پارس آرمان ۵۰ تومان افزایش یافت.
میلگرد آجدار بافق یزد ۴۳۰ تومان افزایش یافت.
میلگرد آجدار نیشابور ۱۲۰ تومان افزایش یافت.
میلگرد آجدار فولاد کیان ابهر ۱۲۰ تومان افزایش یافت.
میلگرد آجدار سیما جهان ۱۲۰ تومان افزایش یافت.
میلگرد آجدار در شاهین تبریز ۱۰ تومان افزایش یافت.
میلگرد آجدار درپاد تبریز ۱۰ تومان افزایش یافت.
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان (میانه) ۵۰ تومان کاهش یافت.
میلگرد آجدار امین فولاد تیکمه داش بدون تغییر باقی ماند.
میلگرد آجدار زاگرس شهركرد ۱۰۰ تومان افزایش یافت.
میلگرد آجدار کیان کاشان ۲۰ تومان افزایش یافت.
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان بدون تغییر باقی ماند.
میلگرد آجدار فولاد حسن رود ۱۰ تومان کاهش یافت.
میلگرد آجدار فولاد حسن رود ۵۰ تومان افزایش یافت.
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر ۸۰ تومان افزایش یافت.
میلگرد آجدار امیرکبیر خزر ۷۰ تومان کاهش یافت.
میلگرد آجدار آریان فولاد بدون تغییر باقی ماند.
میلگرد آجدار فولاد و نورد هشترود ۶۰ تومان افزایش یافت.
میلگرد آجدار شركت سیادن ابهر ۱۳۵ تومان افزایش یافت.
میلگرد آجدار سیادن ابهر ۱۳۵ تومان افزایش یافت.
میلگرد آجدار آریان فولاد ۱۰۰ تومان کاهش یافت.
میلگرد آجدار نوین ابهر ۳۰ تومان افزایش یافت.
میلگرد آجدار فولاد فایکو بدون تغییر باقی ماند.
میلگرد آجدار فولاد ایوان ۵۰ تومان افزایش یافت.
میلگرد سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.
میلگرد آجدار سیرجان حدید ۱۰۰ تومان افزایش یافت.

قیمت ورق ۱۵ شهریور ۹۷

قیمت ورق همچون باقی های آهن آلات ۱۵ شهریور ۹۷ دچار سردرگمی بود و نیز رکرد دار بیشترین افزایش قیمت و بیشترین نوسان قیمت بود این محصولات فلزی در اکثر کارخانه های تولید کننده ی انواع ورق روند روز قبل را در پیش گرفت و در کارخانه‌ی ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان بیشترین افزایش قیمت را به ثبت رساند. این محصول فلزی در هیچ یک از معاملاتی که آهن بین توانست رصد کند دچار کاهش قیمت نشد وبا همین رشد روز و هفته را به پایان رساند.

ورق گالوانیزه خودرو چهار محال بختیاری ۷۰۰ تومان افزایش یافت.
ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان بدون تغییر باقی ماند.
ورق سیاه فولاد سبا بدون تغییر باقی ماند.
ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
ورق سیاه فولاد کاویان ۲۵۰ تومان افزایش یافت.
ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ۷۵۰ تومان افزایش یافت.
ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال ۵۵۰ تومان افزایش یافت.
ورق سیاه فولاد اکسین روندی ثابت داشت.
ورق سیاه فولاد سبا روندی ثابت داشت.
ورق رنگی صنایع هفت الماس روندی ثابت داشت.
ورق گالوانیزه روی اندود روندی ثابت داشت.
ورق گالوانیزه تاراز روندی ثابت داشت.
ورق گالوانیزه ورق شهرکرد روندی ثابت داشت.
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان روندی ثابت داشت.
ورق گالوانیزه هفت الماس روندی ثابت داشت.
ورق سیاه MMK روندی ثابت داشت.

قیمت تیرآهن ۱۵ شهریور ۹۷

قیمت تیرآهن در بازار آهن آلات ۱۵ شهریور ۹۷ ثباتی به نسبت بیشتری از باقی قیمت آهن آلات ۱۵ شهریور ۹۷ داشت و در کارخانه تیرآهن ماهان بیشترین افزایش قیمت را داشت و در کارخانه تیرآهن ماهان بیشترین کاهش قیمت را خود نشان داد.

تیرآهن اهواز روندی ثابت داشت.
تیرآهن فایکو روندی ثابت داشت.
تیرآهن بنگاه اصفهان روندی ثابت داشت.
تیرآهن ماهان ۱۰ تومان روند کاهشی داشت.
تیرآهن ماهان روندی ثابت داشت.
تیرآهن کرمانشاه روندی ثابت داشت.
تیرآهن نورد آریان فولاد روندی ثابت داشت.
تیرآهن فولاد ظفر بناب روندی ثابت داشت.
تیرآهن مجتمع فولاد شاهین بناب روندی ثابت داشت.
تیرآهن فولاد ناب تبریز روندی ثابت داشت.
تیرآهن ماهان ۴۰۰ تومان افزایش یافت.
تیرآهن فولاد غرب کرمانشاه بدون تغییر باقی ماند.
تیرآهن ناب تبریز بدون تغییر باقی ماند.

قیمت لوله و پروفیل ۱۵ شهریور ۹۷

قیمت لوله و پروفیل ۱۵ شهریور ۹۷ همانند باقی قیمت آهن آلات ۱۵ شهریور ۹۷ روند ثابت خود را حفظ نمود و تنها در کارخانه ی لوله و پروفیل امید البرز کاهش را به ثبت رسانید.

لوله و پروفیل صابری روندی ثابت داشت.
لوله داربستی اصفهان روندی ثابت داشت.
لوله و پروفیل امید البرز ۲۰ تومان روند کاهشی داشت.
لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد روندی ثابت داشت.
لوله و پروفیل گل نرده روندی ثابت داشت.
لوله آبرسانی اصفهان روندی ثابت داشت.
لوله فولادی سپاهان روندی ثابت داشت.
لوله و پروفیل سپنتا روندی ثابت داشت.

قیمت نبشی ۱۵ شهریور ۹۷

نبشی در بازار نیز تفاوتی چندان با باقی محصولات فلزی در قیمت آهن آلات ۱۵ شهریور ۹۷ نداشت اما از باقی محصولات فلزی نوسانات بیشتری از خود نشان داد نبشی در اکثر کارخانه های تولید کننده ثابت ماند اما در کاخانه های؛ نستا افزایش ودر کارخانه نبشی نورد آریان فولاد نیز نبشی روند کاهشی داشت.

نبشی جاوید بناب روندی ثابت داشت.
نبشی زنجان روندی ثابت داشت.
نبشی البرز ۵۰ تومان روند کاهشی داشت.
نبشی ظهوریان روندی ثابت داشت.
نبشی صنایع فولاد کبکان روندی ثابت داشت.
نبشی شکفته روندی ثابت داشت.
نبشی اسپیرال روندی ثابت داشت.
نبشی آذر فولاد امین تیکمه داش روندی ثابت داشت.
نبشی سدید کاوه قم روندی ثابت داشت.
نبشی نورد مگا استیل ایوانکی روندی ثابت داشت.
نبشی نورد مگا استیل اشتهارد روندی ثابت داشت.
نبشی نورد تهران ۲۰ تومان افزایش یافت.
نبشی فولاد اصفهان روندی ثابت داشت.
نبشی نورد آریان فولاد ۵ تومان افزایش یافت.
نبشی فولاد ناب تبریز روندی ثابت داشت.
نبشی صبا فولاد منظومه ۲۰۰ تومان افزایش یافت.
نبشی ابهر بدون تغییر باقی ماند.
نبشی ماهان ۲۰۰ تومان افزایش یافت.
نبشی مجتمع فولاد البرز غرب ۲۵۰ تومان افزایش یافت.
نبشی ذوب آهن اصفهان ۳۵۰ تومان افزایش یافت.
نبشی فولاد جاوید بناب بدون تغییر باقی ماند.
نبشی ظهوریان ۵۰ تومان کاهش یافت.
نبشی سدید قم ۱۳۰ تومان افزایش یافت.
نبشی فولاد اصفهان بدون تغییر باقی ماند.
نبشی آریان فولاد ۱۰ تومان کاهش یافت.
نبشی نستا ۲۰۰ تومان افزایش یافت.
نبشی سپهر ایرانیان بدون تغییر باقی ماند.
نبشی ناب تبریز ۱۰ تومان افزایش یافت.

قیمت ناودانی ۱۵ شهریور ۹۷

قیمت ناودانی ۱۵ شهریور ۹۷ همانند باقی قیمت آهن آلات ۱۵ شهریور ۹۷ روند پر تلاطم از خود نشان داد و تنها در کارخانه ی ناودانی نورد آریان فولاد بیشترین کاهش و در کارخانه فولاد افراد بیشترین افزایش قیمت را به دنبال داشت .

ناودانی فایکو روندی ثابت داشت.
ناودانی یاوران زنجان روندی ثابت داشت.
ناودانی فولاد دهشیر یزد روندی ثابت داشت.
ناودانی البرز غرب روندی ثابت داشت.
ناودانی الماس یزد روندی ثابت داشت.
ناودانی اسپیرال روندی ثابت داشت.
ناودانی فولاد فراد روندی ثابت داشت.
ناودانی نورد تهران روندی ثابت داشت.
ناودانی نورد آریان فولاد ۵ تومان روند کاهشی داشت.
ناودانی نورد سجاد روندی ثابت داشت.
ناودانی دهشیر یزد ۱۵۰ تومان افزایش یافت.
ناودانی نورد سجاد ۵۰ تومان افزایش یافت.
ناودانی فولاد فراد ۳۲۰ تومان افزایش یافت.
ناودانی مجتمع فولاد البرز غرب ۲۰۰ تومان افزایش یافت.
ناودانی فولاد البرز ایرانیان فایکو ۱۰۰ تومان افزایش یافت.
ناودانی ذوب آهن اصفهان ۳۰۰ تومان افزایش یافت.
ناودانی ناب تبریز ۱۰ تومان افزایش یافت.

قیمت پروفیل ۱۵ شهریور ۹۷

قیمت پروفیل نسبت قیمت آهن آلات ۱۵ شهریور ۹۷ فلزی بیشترین نوسان را از خود نشان داد و در مجموع در ۵ کارخانه ی پروفیل هیربد زرندیه ، پروفیل موکریان ، پروفیل مشهد ، پروفیل صدرا تهران و پروفیل تهران شرق کاهش رااز خود نشان داد. کمترین کاهش کارخانه ی پروفیل هیربد زرندیه و بیشترین کاهش را کارخانه ی پروفیل مشهد در بازار از خود به ثبت رسانید.

پروفیل علویجه روندی ثابت داشت.
پروفیل نیکان روندی ثابت داشت.
پروفیل پایا اصفهان روندی ثابت داشت.
پروفیل هیربد زرندیه ۱۰ تومان روند کاهشی داشت.
پروفیل موکریان ۲۰ تومان روند کاهشی داشت.
پروفیل مشهد ۳۵ تومان روند کاهشی داشت.
پروفیل کچو روندی ثابت داشت.
پروفیل جهان پروفیل پارس روندی ثابت داشت.
پروفیل صدرا پروفيل تهران ۲۰ تومان روند کاهشی داشت.
پروفیل کیان پرشیا روندی ثابت داشت.
پروفیل تهران شرق ۲۰ تومان روند کاهشی داشت.
پروفیل زد اصفهان روندی ثابت داشت.

باقی قیمت آهن آلات ۱۵ شهریور ۹۷

قیمت آهن آلات ۱۵ شهریور ۹۷ همانند باقی محصولات فلزی روندی مشابه را از خود نشان داد.

کلاف آجدار یزد ۱۰ تومان افزایش یافت.
کلاف کششی یزد ۱۰ تومان افزایش یافت.
کلاف کششی ابهر روندی ثابت داشت.
کلاف ساده نطنز روندی ثابت داشت.
ستونی سنگین اصفهان روندی ثابت داشت.
پروفیل شركت صدرا پروفيل ۱۰۰ تومان کاهش یافت.
لوله و پروفیل جهان پارس بدون تغییر باقی ماند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *