جدول وزن ورق
جدول وزن ورق
۱۳۹۶-۱۰-۳۰
میلگرد چیست - قیمت میلگرد جدول وزن میلگرد
جدول وزن میلگرد
۱۳۹۶-۱۰-۳۰

جدول وزن نبشی جدول وزن پروفیل

جدول وزن نبشی

wdt_IDوزن شاخه(kg)وزن به متر (kg)شعاع (mm)ضخامت بال (mm)طول بال (mm)سایز نبشی
وزن شاخه(kg)وزن به متر (kg)شعاع (mm)ضخامت بال (mm)طول بال (mm)سایز نبشی
wdt_IDوزن شاخه(kg)وزن به متر (kg)شعاع (mm)ضخامت بال (mm)ضخامت جان (mm)طول بال (mm)طول جان (mm)سایز ناودانی
وزن شاخه(kg)وزن به متر (kg)شعاع (mm)ضخامت بال (mm)ضخامت جان (mm)طول بال (mm)طول جان (mm)سایز ناودانی
wdt_IDوزن شاخه(kg)وزن به متر (kg)شعاع (mm)ضخامت بال (mm)ضخامت جان (mm)طول بال (mm)طول جان (mm)سایز ناودانی
وزن شاخه(kg)وزن به متر (kg)شعاع (mm)ضخامت بال (mm)ضخامت جان (mm)طول بال (mm)طول جان (mm)سایز ناودانی

جدول وزن نبشی

جدول وزن نبشی به شما این امکان را می دهد که با توجه به مشخصات ظاهری نبشی نوع مورد نظر،

مقدار وزن آن را در یک متر و همچنین در یک شاخه مشاهده نمایید چون معمولا سفارش خریداران نبشی بر اساس شاخه می باشد

ولی قیمت نبشی بر اساس وزن در بازار تعریف میگردد ،البته ممکن است شما براساس وزن خرید داشته باشید

که برای بررسی مقدار شاخه نبشی با توجه به وزن باز هم میتوانید از این جدول استفاده نمایید.شما در این جدول میتوانید از مشخصات دیگر نبشی نیز استفاده نمایید.

گوناگونی انواع نبشی بر اساس ابعاد ضخامت دو بال است . نبشی به دو گروه بال یکسان و بال متغیر هستند،

که نبشی بال متغیر در بازار آنقدر درخواست ناچیز است جزو موارد خاص می باشد ،در نتیجه ما فقط جدول بال یکسان را ارائه می کنیم.

مشخصات فنی نبشی در بخش راهنمای خرید نبشی به طور مفصل بیان شده است

البته جهت استفاده بهتر از جدول در بخش راهنمای جدول وزن نبشی بخشهای گوناگون جدول را نیز توضیح می دهیم.

برای مشاهده قیمت نبشی کارخانه کلیک کنید

قیمت نبشی

برای مشاهده قیمت نبشی انبار تهران کلیک کنید

 

سایز نبشی (h/10)

مقادیری هستند برگرفته شده از پارامتر طول بال نبشی البته در نبشی بال یکسان هر دو بال باهم یکسان هستند.

به واحد سانتیمتر که معمولا این واحد درمحاسبات سازه ای و بخش ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

۱۰/(طول بال بر حسب میلیمتر) = سایز نبشی

 

 طول بال ایستاده نبشی(h)

فاصله نوک بال تا پشت آن در این جدول طول بال ایستاده نبشی میگویند،

این متغیر در نبشی دو بال یکسان کمتر از نوع متغییر می باشد. واحد آن میلیمتر می باشد

طول داخلی  بال + ضخامت  یک بال(t)  = طول بال ایستاده نبشی

 

طول بال خوابیده نبشی (b)

در نبشی دو بال یکسان طول هر دو بال یکسان می باشد ما بخاطر ایجاد تفاوت در زمان بررسی با نبشی بال متغیر

این اسامی را برای بال های نبشی انتخاب کردیم.طول بال خوابیده با بال ایستاده نبشی یکسان است.

واحد آن میلیمتر می باشد .این پارامتر گزینه ای برای مشخصه سایز نبشی است که در بالا در مورد آن توضیح دادیم.

بال ایستاده نبشی (h)= بال خوابیده نبشی(b)

 

ضخامت بال نبشی (t)

مقدار ضخامت یکی از دو بال به واحد میلیمتر می باشد را ضخامت نبشی می گویند. این میزان در نبشی بال یکسان از نبشی بال متغیر می باشد.

شعاع تیرآهن بال پهن (r)

منحنی که در محل اتصال دو بال با هم  ایجاد میشود را شعاع اتصالی نبشی می گویند

که معمولا این میزان در مدل بال یکسان و متغیر یکسان می باشد. واحد آن نیز میلیمتر است.

 

وزن یک متر نبشی

واحد این متغیر کیلوگرم بوده و بر اساس وزن یک متر از نبشی می باشد .دلیل وجود این متغیر نیاز محاسباتی در بعضی شرایط خاص می باشد.

وزن هر شاخه نبشی

بر اساس واحد کیلوگرم و از ضرب وزن یک کیلو بر ۱۲ متر طول یک شاخه نبشی بدست می آید

این میزان همان طور که از اصطلاح مشخص است درنبشی بال یکسان کمتر از نوع بال متغیر می باشد.این پارامتر جزو پارامتر معرفی قیمت بازار درتهران می باشد.

 

 

جدول وزن ناودانی

جدول وزن ناودانی به شما این امکان را می دهد که با توجه به نوع ناودانی و مشخصات ظاهری نوع مورد نظر،

مقدار وزن آن را در یک متر و همچنین در یک شاخه مشاهده نمایید چون معمولا سفارش ناودانی بر اساس شاخه می باشد

ولی قیمت آن بر اساس وزن در بازار تعریف میگردد ،البته ممکن است شما براساس وزن خرید داشته باشید

که برای بررسی مقدار شاخه ناودانی با توجه به وزن، میتوانید از این جدول استفاده نمایید.

شما در این جدول میتوانید از مشخصات دیگرناودانی نیز استفاده نمایید.

گوناگونی انواع ناودانی بر اساس ابعاد طول تیغه(جان) و ضخامت است . ناودانی به دو گروه سبک و سنگین هستند،

ابعاد ناودانی سبک از لحاظ طول جان ، ضخامت بال و جان از نوع سنگین کمتر هستند.

مشخصات فنی ناودانی در بخش راهنمای خرید ناودانی به طور مفصل بیان شده است البته جهت استفاده

بهتر از جدول وزن ناودانی در بخش راهنمای جدول وزن ناودانی بخشهای گوناگون جدول را نیز توضیح می دهیم.

برای مشاهده قیمت ناودانی انبار تهران کلیک کنید.

 

قیمت ناودانی

سایز ناودانی(h/10)

مقادیری هستند برگرفته شده از پارامتر طول جان ناودانی البته به واحد سانتیمتر که معمولا این واحد درمحاسبات سازه مورد استفاده قرار می گیرد.

۱۰/(طول بال بر حسب میلیمتر) = سایز ناودانی

 طول جان ناودانی  (h)

فاصله پشت تا پشت یا بیرونی دو بال ناودانی را در این جدول طول جان ناودانی میگویند،

این متغیر در ناودانی سبک کمتر از نوع سنگین می باشد. واحد آن میلیمتر می باشد و برگرفته

از ضخامت  هر دو بال(tf) ،طول تیغه میانی دو بال (hi). این پارامتر گزینه ای برای مشخصه سایز ناودانی

که در بالا در مورد آن توضیح دادیم. این متغییر در هر دو نوع ناودانی سبک و سنگین یکسان است.

طول تیغه میانی دو بال (hi)  + ضخامت  هر دو بال(tf)  = طول جان تیرآهن بال پهن

طول بال ناودانی (b)

طول یکی از بالهای ناودانی که به صورت موازی بر روی تیغه (جان ناودانی) قرار گرفته اند را طول ناودانی می گویند ، واحد آن میلیمتر می باشد .

 

قیمت ناودانی

 

ضخامت جان ناودانی(tw)

مقدار ضخامت تیغه وسط دو بال به واحد میلیمتر می باشد را ضخامت تیرآهن بال پهن می گویند.

این میزان در تیرآهن بال پهن سبک کمتر از تیرآهن بال پهن سنگین می باشد.

ضخامت بال ناودانی(tf)

مقدار ضخامت بال های تیرآهن که این مقدار در نوع تیرآهن بال پهن سبک کمتر از مدل سنگین است.

شعاع ناودانی سبک (r)

منحنی که در محل اتصال بال ها با تیغه در زمان تولید ایجاد میشود را شعاع اتصالی تیر آهن بال پهن می گویند

که معمولا این میزان در ملهای سبک و سنگین یکسان می باشد. واحد آن نیز میلیمتر است.

شعاع اتصال ناودانی سنگین(۱r)

منحنی که در محل اتصال بال ها با تیغه در زمان تولید ایجاد شده را شعاع اتصالی بال ناودانی می گویند

و از لحاظ اندازه و شکل با سبک مقداری متفاوت می باشد.

 

شعاع انحنایی بال ناودانی سنگین(۲r)

منحنی که در بخش داخلی بال های ناودانی سنگین ایجاد شده را شعاع انحنایی ناودانی سنگین می گویند

که معمولا این نوع شعاع و حالت برش در ناودانی سنگین می باشد . واحد آن نیز میلیمتر است.

 

وزن یک متر

واحد این متغیر کیلوگرم بوده و بر اساس وزن یک متر از ناودانی می باشد .

دلیل وجود این متغیر نیاز محاسباتی در بعضی شرایط خاص می باشد.

برای مشاهده قیمت ناودانی کارخانه کلیک کنید.

وزن هر شاخه

بر اساس واحد کیلوگرم و از ضرب وزن یک کیلو بر ۱۲ متر طول یک شاخه ناودانی بدست می آید

که این میزان همان طور که از اصطلاح مشخص است در ناودانی سبک کمتر از نوع سنگین می باشد.این پارامتر جزو پارامتر معرفی قیمت بازار درتهران می باشد

نویسنده مطلب آهن بین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *