آرماتور بندی بخش ۲۲
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
آرماتور بندی بخش ۲۴
۱۳۹۷-۰۱-۱۳

روش حمل تیرچه و بلوک و انبار کردن آن ها

معمولاً وزن یک تیرچه در حدی است که، با توجه به طول آن، یک با دو نفر بتوانند آن را حمل کنند. البته تیرچه و بلوک های به طول کم تر از ۳ متر را یک نفر هم می تواند حمل کند مشروط بر آن که وسط تیرچه و بلوک را بگیرد؛ ولی تیرچه های بلندتر از ۳ متر، حتماً باید، توسط دو نفر حمل شوند به طوری که از هر طرف، مقداری کنسول شده باشد (شکل ۶ – ۱۰).

تیرچه و بلوک و روش حمل و انبار کردن آن ها | آرماتور بندی بخش 23 - آهن بین

تیرچه و بلوک و روش حمل و انبار کردن آن ها | آرماتور بندی بخش 23 - آهن بین

برای انبار کردن و روی هم قرار دادن تیرچه ها باید دقت شود که بتن تیرجه های زیرین خرد نشود. بنابراین هیچ گاه نباید تیرچه ها را به پهلو خواباند. همچنین تیرچه و بلوک ها باید طوری روی هم چیده شوند که بلوک های زیرین خرد نشوند (حداکثر ۱۰ ردیف) برای انبار کردن بلوک ها، باید سوراخ های آنها رو به بالا باشد و چون بلوک ها ترد و شکننده اند در موانع حمل باید دقت شود که ضربه ای به آنها وارد نشود.

برای مشاهده قیمت آهن کلیک کنید 

برای مشاهده قیمت تیرآهن کلیک کنید

برای مشاهده قیمت میلگرد کلیک کنید

برای مشاهده قیمت لوله کلیک کنید

برای مشاهده قیمت ورق سیاه کلیک کنید

برای مشاهده قیمت ورق رنگی کلیک کنید

تیرچه و بلوک و روش حمل و انبار کردن آن ها | آرماتور بندی بخش 23 - آهن بین

کلاف میانی تیرچه و بلوک

برای جلوگیری از پیچش تیرهای T و برای توزیع یک نواخت بار روی سقف تیرچه و بلوک و همچنین در محل هایی که بار منفرد موجود باشد، یک کلان میانی بتنی که جهت آن عمود بر جهت تیرچه ها است، در سقف تعبیه می شود.

حداقل عرض کلاف میانی برابر عرض بتن پاشنه ی تیر جه. و ارتفاع آن برابر ارتفاع سقف خواهد بود. در صورتی که بار زنده ی سقف، کمتر از ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مربع و طول دهانه بیش از ۴ متر باشد (شكل ۷- ۱۰) یک کلاف میانی در سقف تعبیه می شود که حداقل سطح مقطع آهن های طولی آن باید برابر نصف مقادیر میل گرد کششی تیرچه و بلوک ها باشد. برای دهانه ی کم تر از ۴ متر و بار زنده ی سقف کم تر از ۳۵۰ کیلوگرم بر مترمربع، به کلاف میانی نیازی نیست.

این مقاله هم توصیه میشود  فولاد ضد زنگ چیست؟

در مورد بار زنده ی بیش از ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مربع و دهانه ی ۴ تا ۷ متر، دو کلاف میانی، و برای دهانه ی بیش از ۷ متر، سیه کلاف میانی اجرا می شود. حداقل سطح مقطع میل گردهای طولی این کلاف ها برابر سطح منقطع میل گردهای کششی تیرچه خواهد بود.

میل گردهای کلاف میانی در بالا و پایین تعبیه می شوند و حداقل قطر میل گرد در مورد میلگرد آج دار ۶ میلی متر و در مورد میل گرد ساده ۸ میلی متر است. در صورتی که بار منفرد سبک روی سقف وارد شود، باید توسط کلاف های میانی مناسب، این بار منفرد را روی تیرهای T پخش نمود.

تعبیه ی سوراخ در سقف

در صورتی که عرض سوراخ از فاصله ی بین دو تیرچه ی مجاور کوچک تر باشد، کافی است که قبل از بتن ریزی دال بالایی در محل سوراخ، قالب چوبی یا فلزی(آهنی) قرار داده و دور آن را بتن ریزی نموده و پس از گرفتن بنن، قالب را باز کنند، چنانچه عرض سوراخ، از فاصله ی بین دو تیرچه بیشتر باشد،

طبق شکل ۸-۱۰، تیرچه های مجاور آن را به صورت مضاعف اجرا کرده و لبه های بازشو را به وسیله ی تیرچه های کوتاه تر و میل گردهای تقویتی می پوشانند. در صورتی که مقطع مرکب تیرچه های مضاعف برای تحمل بارگذاری ضعیف باشد، به وسیله ی تیرهای کمکی که به تیرهای اصلی تکیه داشته باشند. محل بازشو مطابق شکل ۹-۱۰ تعبیه می گردد.

برای مشاهده جدول وزن نبشی و ناودانی کلیک کنید.

 برای مشاهده جدول وزن ورق کلیک کنید.

 برای مشاهده جدول وزن میلگرد کلیک کنید.

برای مشاهده جدول وزن تیرآهن بال پهن کلیک کنید.

برای مشاهده جدول وزن تیرآهن سبک سنگین کلیک کنید.

برای مشاهده جدول وزن نبشی و ناودانی کلیک کنید.

تیرچه و بلوک و روش حمل و انبار کردن آن ها | آرماتور بندی بخش 23 - آهن بین

تیرچه و بلوک و روش حمل و انبار کردن آن ها | آرماتور بندی بخش 23 - آهن بین

مراحل اجرای سقف تیرچه بلوک

سقف تیرچه بلوک را طی مراحلی به شرح زیر اجرا می کنند:

  • نصب تیرچه ها بر روی تکیه گاه (تیر بتنی، تیرآهن، دیوار بتنی یا دیوار آجری) و تنظیم فاصله ی بین نترچه ها به کمک بلوک های ابتدا و انتهای هر ردیف
  • نصب تکیه گاه های موقت (شمع بندی)
  • نصب بلوک ها در بین تیرچه ها
  • آرماتور(میلگرد)بندی سقف تیرچه بلوک
  • تکمیل قالب بندی
  • آماده سازی سقف برای بتن ریزی
  • بتن ریزی و متراکم کردن آن
  • عمل آوردن بتن
  • باز کردن قالب ها و جمع آوری تکیه گاه های موقت
این مقاله هم توصیه میشود  آرماتور بندی 4

نصب تیرچه ها

قبل از نصب تیرچه و بلوک ها بر روی تکیه گاه مورد نظر، باید سطح تکیه گاه کاملا تراز و مسطح باشد. همچنین به اختلاف سطح سقف ها، محل نمره ها، تیغه بندی روی سقف، بازشوها و محل عبور لوله های تأسیساتی بر اساس نقشه های اجرایی به دقت توجه شود و همچنین قبل از نصب تیرچه بر روی تکیه گاه، سلامت ظاهری آن باید مورد بازبینی قرار گیرد.

اگر طول تیرچه بلندتر از اندازه ی لازم باشد، می توان بتن پاشنه را با قلم تیز یا با دستگاه فرز کوتاه کرد. در این مورد تباید از ضربه زدن و یا شکستن با چکش استفاده شود. میل گردهای اضافی را نیز می توان با قیچی یا با دستگاه برنول بريد.

تیرچه ها را به موازات هم بر روی تکیه گاه قرار می دهند و برای تنظیم فاصله ی آنها از یکدیگر، یک بلوک در ابتدا و یک بلوک در انتهای هر دو تیرچه ی متوالی قرار می دهند. به این بلوک ها، بلوک های تنظیمی گفته می شود.

صب تکیه گاههای موقت (شمع بندی)

می توان گفت در سقف تیرچه و بلوک تیرچه ها علاوه بر وظيفه ی اصلی خود، نقش پشت بندهای قالب کف و بلوک ها نقش قالب های کف را ایفا می کنند. چون تیرچه ها نمی توانند بار تحمل کنند در زیر آنها چارتراش هایی (کش) به ابعاد حداقل ۱۰.۵ سانتی متر به فاصله های حدود ۱ متر بر روی شمع های چوبی با جک های سقفی قرار می دهند.

فاصله ی شمع ها از یکدیگر حدود ۱ متر است که شمع های چوبی باید بر روی گوه ها قرار گیرند تا امکان باز کردن آنها پس از اجرای کامل سقف فراهم باشد. این شمع ها باید با چپ و راست های مناسب به یکدیگر مهار شوند، تیرچه ها را با یک خیز معکوس (به سمت بالا) و حداکثر ۱/۳۰۰ طول دهانه نصب می کنند تا پس از بارگذاری سقف و برداشتن شمع ها، به حالت مسطح در آید. این خیز در تیرچه ها توسط شمع ها یا جک های سقفی (قبل از نصب بلوک ها ) تأمین می شود.

این مقاله هم توصیه میشود  آرماتوربندی بخش 15

نویسنده مطلب آهن بین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *