علل عقب افتادگی ایران در زمینه تولید آهن و فولاد

قیمت میلگرد ابهر سیرتکاملی تولید آهن
سیرتکاملی تولید آهن
۱۳۹۷-۱۰-۲۱
پیشگفتار صنعت جوشکاری
صنعت جوشکاری
۱۳۹۷-۱۱-۱۰

علل عقب افتادگی ایران از کشورهای صنعتی پیشرفته در زمینه تولید آهن و فولاد

زادگاه شناخت فی تولید آهن و فولاد در هر جاودر هر مقطع تاریخی که باشد و نیز تحو ** سوفینی ایرانیان در شناخت این تکنولوژی به هر شکلی که بوده، مسلم اینستکه ایرانیان تا قرنهای دهم و یازدهم هجری (شانزدهم و هفدهم میلادی در دوره صفویه).

تولید آهن و فولاد شکل ۱۴ – تصویر چند خنجر آهنی ساخت ایران متعلق به فرون نهم و دهم هجری

علیرغم تاختوتازهای اقوام مختلف به ایران و جنکها و غیره نه تنها توانسته بودند مصالح آهنی و فولادی را در کشورشان تولیدکنند بلکه به ابداعات و اختراعاتی نیز در این رمیته دست یافته بودند. از جمله اینکه در متابع آمده که نحوه آب دادن فولاد توسط ایرانیها ابداع شده است .ار تبحر ایرانیانی در ساختی آلات و ابرارهای آهنی بسیار نوشته شد مواشیا” آهنی ساخته شده در ایران معروفیت جهانی داشته است . در شکل های ۱۴ تا ۱۷، تصویر تعدادی از اشیا» آهنی ساخته شده در ایران در قرون نهم نابازدهم هجری آورده شده است .

ایرانیاں تا سده هفدهم میلادی و رشد تکنولوژی

از مطالب فوق چنیی استنیاطمی گردد کہ ایرانیاں تا سده هفدهم میلادی، از رشد تکنولوژی مطلوبی برخوردار بودهاند، در این دوره ارتفاع کورههای دمشی برای تولید آهن از دو تا سه متر بیشتر نبودهاست. گرچه هم اکنون اسنادی در دست نیست که ایران در آن دوره چتین کورههایی را داشته . ولی از مقایسه این کورهها با کوره * خریداری شده به توسط حاجی امین الضرب از فرانسه نتیجه گیری میگردد که ایران در آن مقطع تاریخی از کشورهای صنعتی آن دوره به چندانی عقب نبوده است.

تولید آهن و فولاد

شکل ۱۵ – تصویر یک سیر تولید آهن و فولاد ساخت ایرانی متعلق به قرن دهم هجری

برای مشاهده قیمت آهن کلیک کنید 

تولید آهن و فولاد

شکل ۱۶- تصویر یک کلاه خود آهنی ساخت ایران متعلنی به قرار دهم هجری

برای مشاهده قیمت تیرآهن کلیک کنید

. اما سئوال اینجاست که : با درنظرگرفتی منابع غنی سنگهای فلرات منجمله سنگهای آهن در ایران و سیر مسایع انرژی زا، – با قبول ایی واقعیت که به علت قرار گرفتنی ایرانی در سرراه آسیا واروپا منجمله کشورهای صنعتی پیشرفته” آن رمان و امکانی شناخت و مبادلہ* تجاربدر زمینه*علوم وفنوں ، – باتوجه به تجارب ایرانیان در زمینه” تولید فلرات ، آلیاژها و تیر آلات و ابرارهای فلری ماقبل تاریح ، در دوره ہخامنشیاں ، اشکانبانی ، ساسانیاں و تیز پی ازاستیلایاعراب بر ایرانی و در عصر سلجوقیان و حتی در دوره مغول و تیمور و سیر دوره صفویه و وجوداستادی میتی بر رشد تکنولوژی تولید آهن و فولاد در ایرانی ، همیایی کشورهای دیگر ، با ادعای به این امر که اختلاف سطح صنعتی بینی ایرانی و کشورهای صنعتی آن زمان

زیاد سوده از فاصلهه نسبتا” به آسانی فایل جبران بوده است ، با آگآهن از اینکه کشورهایی از قبیل چین و هندوستان تا نیمه  قرن اخیر از نظر علوم و فنون حتی تا حدودی پائین تر از ایران بوده ولی ها در گردیدهاند که تا حدی به کاروان کشورهای صنعتی رسیده و در برخی از زمینهها از آنها جلو نیز بزنند» – و در کشوری که به خاطر دانشمندان برجسته اش ، قرن ها مهد تمدنی جهانی بوده ،

تولید آهن و فولاد

شکل ۱۷- تصویر یک گلوله توپ و یا خمپاره ساخت ایرانی متعلق به فرن دهم و یا یازدهم هجری

در مالتی که به حاطر قدرت سیاسی نظامیش و فردی ها کشورهای زیادی را در زیر نفوذ خود داشته

در کشوری که به خاطر تروت سرشارش ، وسعت و موقعیت حاکش و غیره همیشه مورد توجه جهانیان بوده، چه شده که از دوره صفویه به بعد رشد طبیعی خود را دراسی زمینهار دست داده است ؟

علت شکست ده ها طرح احدات واحدهای تولید آهن و فولاد

علت شکست ده ها طرح احدات واحدهای تولید آهن و فولاد (جدول۲) ساکوں ، چه بوده است؟

تعدادی از طرح ها و برنامههای احدات واحدهای تولید آهن و فولاد که با هزینه ” خیلی زیاد در مرحله* مطالعه متوقف شدند و یا به مرحله اجرایی درآمدند و در حین احرا، متوقف گردیدند و یا درصد نسبیتا” رایادی از آنها انجام ولی عملا “پروژه به اتمام نرسیده و با شکست مواجه شده ، آورده شده است .

علل عقب افتادگی ایران

برای تغییرو تحول در طرحها و برنامههای اجران شده بظاهر دلایل قانع کند های نیز ارائه می شده است، اما هرکجا که امکانی مطالعه” بیشتر وجود داشته و اسناد دقیقتری در دسترسی قرار می گرفته ، دست سازمان های خاصی سیاسی و زدوبندها و رقابت های کشورهای بیگانه و یا عوامل آنها در ایران در عقد و یا لعواغلب قراردادها، دخیل بوده است ، لذا برای بررسی علل عقب افتادگی ایرانی از کشورهای صنعتی پیشرفته و مطالعه” وضع کشورهای صنعتی به ویزه از فرمی هیجدهم که انقلاب صنعتی در آن کشورها شروع کردیده است ، ضروری به نظر میرسد.

در قرن هیجدهم، با کاربرد ماشین ، عملا ” انقلاب صنعتی شروع گردید. در قرن نوزدهم ، انگلستان با داشتی مکانیزه ترسی ماشینی ها، جزو صنعتی ترسی کشورهای جهانی به شمار میرفتهاست . در قرن هیجدهم ذغال ستکبودر سده نوزدهم نفت به عنوان سوخت ماشیبیها، مورد توجه بودهاست. بین کشورهای صنعتی که در آنها انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته بود، رقابت شدیدیاز نقطه نظر رشد و نظر تامین  مواد اولیه  و جلب بازارما برای فروش فراوردهها، درگرفته بوده است .

بالاتری رقم تولید ذغالسنگ

از شکل ۱۸، مصرف د غالسنگ ، تولید آهن و فولاد که معیاری برای درجه * صنعتی بودن کشورها می باشد، برای بریتانیا، فرانسه ، آلمان و امریکا، دیده می شود،

همانطوری که ارشکل ۱۸ دیده می شود، انگلستای توانسته بود با بالاتری رقم تولید ذغالسنگ ، چادری و فولاد، برتری صنعتی و نیز نفوذ سیاسی خود را تا حدود ۱۷۷۰ الی به ۱۸۹ میلادی ، نسبت به سایر کشورها حفظ کند. اما از سال ۱۸۸۰ میلادی ، انگلستانی از آمریکا و آلمان عقب افتاد ولی همواره برتری صنعتی و نیز نفوذ سیاسی خود را نسبت به فرانسه ، از دست نداد..

فروش فراورده های کشورشاری

این کشورها از جمله برای نا مینی مواد خام و گسترش فروش فراورده های کشورشاری ، اقدام به نفوذ در سایر کشورهای عقب افتاده ، منجمله ایرانی کردند. تلاشهای صنعتی ، سیاسی و اقتصادی کشورهای پیشرفته باعث گردید که در پایان سده نوزدهم و آغاز سده ۰ بیستم ، نفوذ آلمان به جای انگلستان ، پھوڑ، دراسراری طاهر گرديد. دہری نبایید کہ عوامل ہار کشورهای سرمایه داری نیز روانه ایران گردیدند،

کسب امتیازات عوامل کشورهای خارجی از ابرای و حضور فعال آنها در امور داخلی ایران می تواند معیاری برای درجه ۰ نفوذ سیاسی آن کشورها در ایرانی ، به شمار آید،

همانطور که اشاره شد درصد سال اخیر امتیاز صدها طرح صنایعی که به نحوی از آنحا بار شد تکنولوژی ایران در ارتباط بوده ، به دیگر کشورها واگذار گردیده است که منجمله ده ها طرح احداث صنایع زیربنایی با شکست مواجه شدهاست ، که باید علل آنها ریشه یابی گردد..

 تولید آهن و فولاد

شکل ۱۸- میزان تولید ذغالسک ، چدن و فولاد در انگلستانی ، فرانسه، آلمان و امریکا

نویسنده مطلب آهن بین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *