۱۳۹۶-۱۲-۲۴
بتن آرمه آرماتور بندی قسمت دهم آهن بین

آرماتوربندی ۱۰

ستون های بتن آرمه هدف های رفتاری در بحث ستون های بتن آرمه ستون و ستون بتنی را تعریف کند. دلیل استفاده از میلگرد را در […]
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
پی منفرد آرماتور بندی 9 آهن بین

آرماتور بندی بخش ۹

پی های منفرد بتنی هدف های رفتاری در بحث پی منفرد : در پایان این فصل، هنرجو باید بتواند: پی را تعریف کند و نحوه ی آرماتور ( […]
۱۳۹۶-۱۲-۲۲
کارآموزی آهن بین

شیوه های جدید کارآموزی در صنعت

دوره کارآموزی برای نسل بعدی سازندگان تقریبا هر سازنده این روزها با کمبود نیروی کار ماهر مواجه است یکی از بهترین گزینه ها کارآموزی است. بسیاری از […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۲
کدها و استانداردها

کدها و استانداردها در لوله کشی

کدها و استانداردها که برای سیستم های لوله کشی بجهت رعایت نمودن کدها و استانداردها, اصول صحیح و یکنواخت در طراحی ، ساخت و بهره بردای تجهیزات […]
۱۳۹۶-۱۰-۳۰
نورد تیرآهن و غلطکها

نورد تیرآهن و غلطکها

شکست غلتکهای نورد تیرآهن کارخانه گروه ملی صنعت فولاد ایران یکی از مجموعه های صنعتی کشور ما می باشد که شامل کارگاه های مختلف توليد و […]
۱۳۹۶-۱۰-۲۹
تقاضای تیرآهن

میزان تقاضای تیرآهن

میزان تقاضای تیرآهن خانه های مسکونی شهری تقاضای تیرآهن به عنوان یک نهاده در ساخت مسکن با اسکلت فلزی استفاده می شود، لذا تقاضای آن، تقاضای […]