۱۳۹۶-۱۲-۲۴
بتن آرمه آرماتور بندی قسمت دهم آهن بین

آرماتوربندی ۱۰

ستون های بتن آرمه هدف های رفتاری در بحث ستون های بتن آرمه ستون و ستون بتنی را تعریف کند. دلیل استفاده از میلگرد را در […]
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
پی منفرد آرماتور بندی 9 آهن بین

آرماتور بندی بخش ۹

پی های منفرد بتنی هدف های رفتاری در بحث پی منفرد : در پایان این فصل، هنرجو باید بتواند: پی را تعریف کند و نحوه ی آرماتور ( […]
۱۳۹۶-۱۲-۲۱
لوله اگزوز آهن بین

عمده فروشندگان محصولات خودرویی جهان را جایگاهی بهتر می کند

سرمایه گذاری ایالات متحده نشان می دهد که ساخت و هدایای بشری دست در دست دارند شرکت سرمایه گذاری ایالات متحده در سال ۱۹۵۱، کمپنی توزیع […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۹
ساخت لوله آهن بین

ساخت لوله با سرعت بالا برای قطعات با حجم بالا

ساخت لوله در قالب استفاده از سرعت مطبوعات فشار برای ساخت قطعات به سرعت قلم زنی به مدت طولانی قلمرو ورق فلز است، اما در حقیقت […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۶
کاربرد آهن اسفنجی در تولید - آهن بین

 کاربرد آهن اسفنجی ۴

 کاربرد آهن اسفنجی در تولید کاربرد آهن اسفنجی در تولید ، …….. فرایند احیای نهایی به سبب حفظ آستر دیرگداز کوره از تشعشع مستقیم قوس ها […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۵
آرماتوربندی و میلگردها برتری آهن اسفنجی - آهن بین

کاربرد آهن اسفنجی ۳

برتری آهن اسفنجی برتری آهن اسفنجی ، ترکیب شیمیائی مشخصں و نسبتا” کنواخت آن است که سبب سهولت به کار بستن آن در فرایندهای مختلف تولید […]